IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Małgorzata Kijowska-Strugała
The Szymbark Research Station, Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 183513170
E-mail

Education

 • 2003-2006 – Bachelor degree studies: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography – geography (bachelor’s thesis entitled Natural and socio-economic environment of Czchów commune).
 • 2006-2008 – Master degree studies: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, (master’s thesis entitled Touristic assets of Czchów commune).
 • 2006-2008 - Bachelor degree studies: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Environment Protection and Modelling – specialization in environment protection (bachelor’s thesis entitled Transformation of physicochemical properties of atmospheric  precipitation in the forest ecosystem of the Base Station in Szymbark).
 • 2009-2010 – postgraduate studies in evaluation of the impact on environment: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Environment Protection and Modelling

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN, Research Station in Szymbark), since 2008

 • 2013 - PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled "Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe)")
 • 2018 - The Head of the Research Station of the IGaSO at Szymbark
 • 2019 – Habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography
  2020 - Associate Professor

Research interests

 • Monitoring of environment
 • Fluvial geomorphology

Awards and distinctions


{{iflng::en}

 • 2018 - laureate of the competition for outstanding young scientists - scholarship from the Ministry of Science and Higher Education for the years 2018-2021

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Ptaszek E., 2020, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2019 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 205 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Kiszka K., Ptaszek E., 2019, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 178 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 181 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 203 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2015, Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej sie antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe), Prace Geograficzne, 247, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 140 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2021, Zmienność przepływów niżówkowych w wybranych zlewniach pogórskich i beskidzkich w latach 1988‑2017, Przegląd Geograficzny, 93, 1, s. 5-25.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2020, Zmiany warunków klimatycznych w okresie wegetacyjnym i w okresie intensywnej wegetacji na Stacji Bazowej ZMŚP Beskid Niski w latach 1995-2019, [w:] Red. Adam Olszewski, Anna Andrzejewska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 33, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 161-172.
 • Bryndal T., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2020, How human interference changes the drainage network operating during heavy rainfalls in a medium-high relief flysch mountain catchment? The case study of the Bystrzanka catchment (Outer Carpathians, Poland), Catena, 19410 s.
 • Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., Bryndal T., Cebulski J., Kiszka K., Kroczak R., 2020, An integrated approach for investigating geomorphic changes due to flash flooding in two small stream channels (Western Polish Carpathians), Journal of Hydrology: Regional Studies, 3115 s.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Grigoryeva I., Komissarov A., 2020, Hydrochemical differentiation of selected reservoirs in Carpathian Mts. and Eastern European Lowland, Geographia Polonica, 93, 1, s. 121-133.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kozłowski R., Lekach J., 2020, Metals content in sediments of ephemeral streams with small reservoirs (the Negev Desert), International Journal of Sediment Research, 35, 3, s. 269-277.
 • Kijowska-Strugała M., 2019, Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics, Geomorphology, 325, s. 119-129.
 • Kijowska-Strugała M., 2019, Human impact on the functioning of river channels in the Polish Carpathians, 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings, Geobalcanica Society, Skopje, , s. 163-169.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2019, Flood types in a mountain catchment: The Ochotnica River, Poland, Acta Geographica Slovenica Geografski Zbornik, 59, 1, s. 23-36.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Kramkowska D., 2019, Factors affecting bluff development around a mountain reservoir: a case study in the Polish Carpathians, Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 101, 1, s. 79-93.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych w Szymbarku na podstawie wybranych wskaźników, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 35-52.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 359-390.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na transport zawiesiny w potoku Bystrzanka w latach 1970-2017, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 125-128.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., Demczuk P., 2018, Long-term impact of land use changes on soil erosion in an agricultural catchment (the Western Polish Carpathians), Land Degradation & Development, 29, s. 1871-1884.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., Demczuk P., 2018, Wieloletnia zmienność erozji gleby w zlewni Homerki (Beskid Sądecki), [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 129-133.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Zmienność rozbryzgu i erozji gleby na stoku karpackim w latach 2012-2016, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 135-139.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Environmental factors affecting splash erosion in the mountain area (the Western Polish Carpathians), Landform Analysis, 36, s. 97–111.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2018, Monitoring efektów związanych z remontem szlaków - erozja gleby, Pieniny Przyroda i Człowiek, 15, s. 165-174.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2018, Water temperature dynamics in a complex of reservoirs and its effect on the temperature patterns of a mountain river, Water Resources, 45, 6, s. 846-857.
 • Kijowska-Strugała M., 2017, Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 195-200.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2017, Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 201-206.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., 2017, Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 207-210.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Gil E., Bochenek W., Kiszka K., 2017, The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians), Zeitschrift für Geomorphologie, 61, 1, s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Lekach J., Bucała-Hrabia A., 2017, Diversification of the hydromorphological state and the habitat quality of streams in the Negev Desert (Israel), Environmental Earth Sciences, 76, 3, s. 1-10.
 • Wiejaczka Ł., Olędzki J., Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., 2017, A spatial and temporal analysis of land use changes in two mountain valleys: with and without dam reservoir (Polish Carpathians), Quaestiones Geographicae, 36, 1, s. 129-137.
 • Kijowska-Strugała M., 2016, Spatial variations of suspended sediment grain size in small mountain catchment during summer floods, Studia Geomorphologica Carpatho Balcanica, 50, s. 53-63.
 • Kijowska-Strugała M., 2016, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 18, 2, s. 53-59.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Gil E., Demczuk P., 2016, Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Storkowo, , s. 111-116.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., 2016, Hydromorphological state and habitat quality of mountain rivers above and below reservoirs (the Polish Carpathians), 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings, Geobalcanica Society, Skopje, , s. 131-138.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kozłowski R., 2016, Influence of reservoirs on the concentration of nutrients in the water of mountain rivers, Ecological Chemistry and Engineering S, 23, 3, s. 413-424.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2016, Effect of a reservoir operation on relations between river water temperature and air temperature, 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings, Geobalcanica Society, Skopje, , s. 73-80.
 • Kijowska-Strugała M., Demczuk P., 2015, Impact of land use changes on soil erosion and deposition in a small Polish Carpathians catchment in last 40 years, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, 2, s. 261-270.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2015, Dynamics of the channel beds level in mountain rivers in the light of the minimum water stages analysis, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, 4, s. 105-112.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2015, Assessment of the hydromorphological state of Carpathian rivers above and below reservoirs, Water and Environment Journal, 29, 2, s. 277-287.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2015, Influence of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex on the Dunajec River thermal-regime, Geographia Polonica, 88, 3, s. 467-482.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2014, Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 69, 2, s. 79-95.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2014, Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne, Gospodarka Wodna, 74, 1, s. 28-36.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2013, Bioindykacyjna rola igieł jodły i świerka na przykładzie centralnej części Gór Świętokrzyskich i Beskidu Niskiego, [w:] Red. Marek Jóźwiak, Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, , s. 50-52.
 • Kijowska-Strugała M., 2012, Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream, Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica, 46, 1, s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała M., 2012, Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream, Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica, 46, s. 25-40.
 • Wiejaczka Ł., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., 2012, Methods for the assessment of changes in the bottom morphology of a mountain reservoir, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 46, s. 41-50.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2011, Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMŚP) w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971-2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 135-137.
 • Kijowska-Strugała M., 2011, The role of downpours in transformation of slopes in the Polish Carpathian Foothills, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 45, s. 69-87.
 • Kijowska M., 2011, Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995-2009, Monitoring Środ. Przyr., 12, s. 59-68.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2011, Dynamics of suspended material carried out from the flysch Bystrzanka catchment during selected rainfall events in the period of 1997-2008, Quaest. Geogr., 30, nr 1, s. 47-56.
 • Kijowska M., Bochenek W., Gil E., 2011, Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 91-93.
 • Kijowska M., Bochenek W., Gil E., Wiejaczka Ł., 2011, Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, UAM, Poznań - Storkowo, , s. 98-100.
 • Kijowska M., Wiejaczka Ł., 2011, Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim), Przegląd Geograficzny, 83, 3, s. 343-359.
 • Kijowska M., Wiejaczka Ł., 2011, Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim), Przegl. Geogr., 83, z.3, s. 343-359.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska M., 2011, Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich (powyżej zbiornika retencyjnego) w świetle analizy stanów niskich, Monitoring Środ. Przyr., 12, s. 137-143.
 • Kijowska M., 2010, Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009, Rocz. Świętokrz. Ser. B, 31, s. 12-21.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, PH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 42-55.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2009, Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Zakład Geoekologii UAM, Poznań, , s. 115-117.
 • Bochenek W., Jóźwiak M., Kijowska M., Kozłowski R., 2008, Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim, Monitoring Środ. Przyr., 9, s. 47-55.

Editorial publications

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M. (red.), 2018, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 288 s.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2009, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 328 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2020, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT, XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r., Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 6.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2019, Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 23.
 • Bryndal T., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2019, Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 21.
 • Kijowska-Strugała M., 2019, Changes in the suspended sediment sources in the Carpathian catchment during transition from centrally planned to free-market economy, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, , s. 989.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2018, Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek, , s. 18.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 135.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2018, Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek, , s. 31.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, , 20 European Geosciences Union, Vienna, , s. 1029.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, , s. 8042.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 10.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2018, Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 47.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 13.
 • Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., Demczuk P., 2017, Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2017, Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 215.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2017, Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., Demczuk P., 2017, Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 424.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 362.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Kijowska-Strugała M., 2017, Field trip in the Kerala, Landform Analysis, 35, s. 9-12.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians), Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 103-104.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 129.
 • Gil E., Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 174-176.
 • Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 177-179.
 • Kijowska-Strugała M., 2014, Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2014, Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 1 s.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2014, Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Kijowska-Strugała M., 2013, Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 37.
 • Kijowska-Strugała M., 2013, Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2013, The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 38.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2013, Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 40.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2013, Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 9.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Soja R., 2013, Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 7.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Kijowska-Strugała M., 2012, Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa], Uniwersytet Opolski, Opole, 1 s.
 • Kijowska M., 2011, Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 78.
 • Kijowska M., 2010, Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010, UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Międzyzdroje, , s. 44-45.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., Kijowska M., Wróblewski H., 2009, Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc, IGiGP UJ, Kraków, , s. 38-42.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k43.

Documentation studies

 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2013, Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 47, s. 131-133.

Maps, atlases

 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Budek A., Bucała A., Długosz M., Kijowska-Strugała M., Płoskonka D., Rączkowska Z., Tyszkowski S., 2012, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 1 mapa
 • Wiejaczka Ł., Kijowska M., 2011, Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie), Aura, nr 3, s. 13-15.