IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Małgorzata Kijowska-Strugała
Head of the Szymbark Research Station
The Szymbark Research Station, Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 183513170
E-mail

Education

 • 2003-2006 – Bachelor degree studies: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography – geography (bachelor’s thesis entitled Natural and socio-economic environment of Czchów commune).
 • 2006-2008 – Master degree studies: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, (master’s thesis entitled Touristic assets of Czchów commune).
 • 2006-2008 - Bachelor degree studies: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Environment Protection and Modelling – specialization in environment protection (bachelor’s thesis entitled Transformation of physicochemical properties of atmospheric  precipitation in the forest ecosystem of the Base Station in Szymbark).
 • 2009-2010 – postgraduate studies in evaluation of the impact on environment: Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Environment Protection and Modelling

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN, Research Station in Szymbark), since 2008

 • 2013 - PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled "Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe)")
 • 2018 - The Head of the Research Station of the IGaSO at Szymbark
 • 2019 – Habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography
  2020 - Associate Professor

Research interests

 • Monitoring of environment
 • Fluvial geomorphology

Awards and distinctions


{{iflng::en}

 • 2018 - laureate of the competition for outstanding young scientists - scholarship from the Ministry of Science and Higher Education for the years 2018-2021

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2022 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 205 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr GIOŚ/ZP/139/DMŚ/NFOŚiGW pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w latach 2023-2025"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2023 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 25 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2022, Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr DM/13/2020/F pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w roku 2021"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2022 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 27 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Ptaszek E., 2022, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2021 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 190 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Ptaszek E., 2020, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2019 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 205 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Kiszka K., Ptaszek E., 2019, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 178 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 181 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 203 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2015, Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej sie antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe), Prace Geograficzne, 247, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 140 s.

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M. (red.), 2018, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 288 s.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2009, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 328 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2023, Dynamika zasobów wodnych w małej fliszowej zlewni karpackiej w dobie zmian klimatu, XL Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, , s. 12.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2023, Wpływ zmian klimatu i użytkowania ziemi na susze hydrologiczne w wybranych zlewniach w polskich Karpatach Zachodnich, XL Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, , s. 49.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., Demczuk P., 2023, The effect of cover and management factor (C-factor) on soil erosion values in the RUSLE model, case study from Polish Carpathians, International Workshop on Geography and Sustainability 2023. Geography and Sustainable Development: Challenges and Opportunities, 1 s.
 • Wąs J., Kijowska-Strugała M., 2023, Impact of beaver (Castor fiber) activity on chemical composition of water and sediment in Polish and Slovakian Carpathian rivers – preliminary studies, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU, Vienna, , s. EGU23-13846.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2022, Ocena zmian warunków klimatycznych z zastosowaniem wybranych geowskaźników oraz ich wpływ na zasoby wodne zlewni Bystrzanki w latach 1971-2021, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 11-12.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2022, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki (SB Beskid Niski) w latach 1994-2021, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 105-106.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Kozłowski R., Lekach J., 2022, The role of small reservoirs in shaping the trace metals content of ephemeral river sediments (Negev Desert), [w:] Red. Dawid Szatten, Paolo Porto, Michał Habel, IAHS/ICCE International Symposium River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives Poland, Bydgoszcz October 17-21, 2022. Book of abstracts, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 54.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2021, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody, spływ powierzchniowy i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki (Karpaty Zachodnie) z wykorzystaniem modelowania SWAT, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Zakład Polografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, , s. 137-139.
 • Kijowska-Strugała M., Gil E., Demczuk P., 2021, Extreme values of soil erosion on agricultural slopes in the Polish flysch Carpathians, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 330.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., 2021, Bluffs development on the mountain reservoir (the Polish Carpathians), 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kozłowski R., Lekach J., 2021, Influence of small reservoirs on the metals content in sediments of ephemeral rivers (the Negev Desert), 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 325.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2020, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT, XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r., Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 6.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2019, Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 23.
 • Bryndal T., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2019, Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 21.
 • Kijowska-Strugała M., 2019, Changes in the suspended sediment sources in the Carpathian catchment during transition from centrally planned to free-market economy, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, , s. 989.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2018, Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek, , s. 18.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 135.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2018, Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, , 20 European Geosciences Union, Vienna, , s. 1029.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek, , s. 31.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, , s. 8042.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 10.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2018, Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 47.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 13.
 • Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., Demczuk P., 2017, Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2017, Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 215.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2017, Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., Demczuk P., 2017, Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 424.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 362.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Kijowska-Strugała M., 2017, Field trip in the Kerala, Landform Analysis, 35, s. 9-12.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians), Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 103-104.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 129.
 • Gil E., Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 174-176.
 • Kijowska-Strugała M., 2014, Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 177-179.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2014, Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 1 s.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2014, Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Kijowska-Strugała M., 2013, Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 37.
 • Kijowska-Strugała M., 2013, Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2013, The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 38.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2013, Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 40.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2013, Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 9.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Soja R., 2013, Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 7.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Kijowska-Strugała M., 2012, Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa], Uniwersytet Opolski, Opole, 1 s.
 • Kijowska M., 2011, Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 78.
 • Kijowska M., 2010, Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010, UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Międzyzdroje, , s. 44-45.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., Kijowska M., Wróblewski H., 2009, Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc, IGiGP UJ, Kraków, , s. 38-42.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k43.

Documentation studies

 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2013, Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 47, s. 131-133.

Maps, atlases

 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Budek A., Bucała A., Długosz M., Kijowska-Strugała M., Płoskonka D., Rączkowska Z., Tyszkowski S., 2012, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 1 mapa
 • Wiejaczka Ł., Kijowska M., 2011, Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie), Aura - Ochrona Srodowiska, nr 3, s. 13-15.