IGSO PAS > People > Member
Dr. Marcin Mazur
Department of Rural Geography and Local Development
Office 439
Phone +48 226978939
E-mail

Education

 • 2002-2007 – Master’s degree studies: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Institute of Earth Sciences (master thesis entitled Perception of maps presented by means of cartodiagram)
 • Academic career and degrees

  Institute of Geography and Spatial Organization (IGiPZ PAN), since 2007

  Scientific achievements

  • Cartographic editor of the Agricultural Atlas of Poland (2007-2010)
  • Authorship or co-authorship of 27 scientific publications, including 9 in English

  Research interests

 • Methodology of cartography
 • Map perception
 • Urban-rural continuum
 • Transformations in suburban zones
 • Awards and distinctions

 • 2003-2007 – Scholarship granted by the Faculty of Biology and Earth Sciences Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 • Projects

  Other projects

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

  Books, reports

  • Bański J., Mazur M., 2021, Transformation of agricultural sector in the Central and Eastern Europe after 1989, Springer, Cham, 239 s
  • Rojano S., Verduras C., Carcedo J., Garcia J., Almazan M., Perez S., Fernandez J., Lopez N., Kallioras D., Tsiapa M., Rasvanis E., Manetis P., Adamakou M., Topaloglou L., Petrakois G., Cardoso R., Piskorek K., Spiekermann K., Schwarze B., Rauhut D., Halme J., Kahila P., Fritsch M., Komornicki T., Rosik P., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zabost M., Ceric D., Czapiewski K., Mazur M., Pomianowski W., 2021, ESPON Interregional Relation in Europe. Interim Report, ESPON, 156 s.
  • Wiśniewski R., Mazur M., Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., 2021, Impact of demographic changes in Poland on local development, Studies. Cycle of monographs, 10/202, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 226 s.
  • Wiśniewski R., Mazur M., Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., 2020, Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny, Prace Geograficzne, 274, IGiPZ PAN, Warszawa, 222 s.
  • Śleszyński P., Herbst M., Komornicki T., Wiśniewski R., Bański J., Biedka W., Celińska-Janowicz D., Degórski M., Goch K., Goliszek S., Grabowska M., Mazur M., Olechnicka A., Otmianowski M., Piotrowski F., Płoszaj A., Rok J., Smętkowski M., Stępień M., Śliwowski P., Więckowski M., Wojnar K., 2020, Studia nad obszarami problemowymi w Polsce, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Cykl Monografii, 7/199, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 486 s.
  • Kołodziejczyk D. (red.), Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Lidke D., Mazur M., 2017, Ocena spójności demograficznej i społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami, Monografie Programu Wieloletniego, 54, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 175 s.
  • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Diagnosis and perspectives for agriculture of Vojvodina, Rural Studies, 28, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 112 s.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., 2012, Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza – ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów Wiejskich, 30, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 148 s.
  • Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Czapiewski K., Korcelli P., Świątek D., Degórska B., Siłka P., Wiśniewski R., Stępniak M., Mazur M., 2012, Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 4, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 56 s.
  • Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2010, Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 131 s.

  Articles, chapters, papers and others

  • Bański J., Mazur M., Kamińska W., 2021, Socioeconomic conditioning of the development of the COVID-19 pandemic and its global spatial differentiation, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 915 s.
  • Mazur M., 2021, Struktura wieku, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 120-125.
  • Mazur M., 2021, Lokalne funkcje gospodarcze, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 242-247.
  • Mazur M., 2021, Ruch naturalny, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 106-111.
  • Mazur M., 2021, Procesy feminizacji i maskulinizacji, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 126-129.
  • Mazur M., 2021, Produkcja rolnicza, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 234-241.
  • Mazur M., 2021, Typologia zmian liczby ludności, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 116-119.
  • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2021, Measuring environmental and landscape-related potential for tourism development in rural areas and assessment of its co-occurrence with tourist movement: The case of Poland, Moravian Geographical Reports, 29, 2, s. 101-112.
  • Mazur M., Śleszyński P., 2021, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 112-115.
  • Śleszyński P., Mazur M., 2021, Gęstość zaludnienia, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 88-93.
  • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2020, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna, Czasopismo Geograficzne, 91, 1-2, s. 59-85.
  • Mazur M., Mazurek D., 2020, Measures of regional development based on the example of Poland, [w:] Red. Jerzy Bański, Dilemmas of regional and local development, Routledge Explorations in Development Studies, Routledge, Oxon, New York, , s. 111-143.
  • Mazur M., 2019, Specificity and challenges of agriculture within Central-East Europe peripheries. Case study of the Visegrad countries area, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformation in the East-Central European countryside, Springer, Cham, , s. 285-307.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2018, Zachowania wyborcze mieszkańców wsi, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 281-286.
  • Mazur M., Czapiewski K., Janc K., Konopski M., 2018, Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca, Studia Obszarów Wiejskich, 51, s. 7-26.
  • Mazur M., 2017, Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods, Polish Cartographical Review, 49, 2, s. 47-57.
  • Mazur M., 2017, Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, 2, 2, s. 47-57.
  • Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, s. 1-17.
  • Mazur M., 2016, Demografia, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 53-70.
  • Mazur M., 2016, Społeczeństwo, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 71-88.
  • Mazur M., Czapiewski K., 2016, Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities, Studia Obszarów Wiejskich, 43, s. 7-22.
  • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
  • Novotny L., Hruška V., Egedy T., Mazur M., 2015, Defining rural areas of Visegrad countries, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 21-34.
  • Novotny L., Mazur M., Egedy T., 2015, Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 35-48.
  • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 98-112.
  • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 169-234.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 45-57.
  • Mazur M., 2013, Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 41-58.
  • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 71-88.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2, s. 91-109.
  • Mazur M., 2011, Historical conditionings as the decisive factor in the contemporary spatial structure of Polish agriculture, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pesc, , s. 53-67.
  • Mazur M., 2011, Oś centrum-peryferie na przykładzie badania zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 105-120.
  • Rosik P., Mazur M., 2011, Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 121-135.
  • Mazur M., Świątek D., 2010, Wyposażenie techniczne i środki produkcji, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 65-78.
  • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków, , s. 3-82.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 483-506.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 483-506.
  • Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-95.
  • Mazur M., 2009, The territory of Dobra Szczecińska municipality as an example of conflict between the functions of a border and suburban commune and an area of high natural value, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 132-144.
  • Mazur M., Świątek D., 2009, Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 157-173.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Mazur M., Konopski M., Czapiewski K., 2018, Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs, , s. 18.
  • Mazur M., 2017, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 47, s. 5-6.
  • Mazur M., 2017, Peripheries of Visegrad countries in spatial dimension. Methods of delimitation and empirical results, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti, , s. 44.
  • Mazur M., 2017, Inequal location. Opportunities of peripheriality quantitative assessment - case study of Visegrad countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 37.
  • Mazur M., 2015, Kartograficzne badania percepcji map statystycznych, [w:] Oprac. red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski, Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 15-16 września 2105 r. Streszczenia referatów i posterów, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa, , s. 28.
  • Mazur M., 2014, Accessibility of rural areas to the major academic centres as a factor of education level - Polish case, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Mazur M., 2014, Location and accessibility as a factor of Polish rural areas development, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere, , s. 29.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford, , s. 42-43.
  • Czapiewski K., Mazur M., 2011, Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 34.
  • Mazur M., Czapiewski K., 2011, Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 117-118.
  • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 97-108.

  Documentation studies

  • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa, 42 s.

  Maps, atlases

  • Mazur M., 2018, Mościska, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, , s. 99-101.