IGSO PAS > People > Member
Dr. Marcin Mazur
Department of Rural Geography and Local Development
Office 438
Phone +48 226978938
E-mail

Education

 • 2002-2007 – Master’s degree studies: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Institute of Earth Sciences (master thesis entitled Perception of maps presented by means of cartodiagram)
 • Academic career and degrees

  Institute of Geography and Spatial Organization (IGiPZ PAN), since 2007

  Scientific achievements

  • Cartographic editor of the Agricultural Atlas of Poland (2007-2010)
  • Authorship or co-authorship of 27 scientific publications, including 9 in English

  Research interests

 • Methodology of cartography
 • Map perception
 • Urban-rural continuum
 • Transformations in suburban zones
 • Awards and distinctions

 • 2003-2007 – Scholarship granted by the Faculty of Biology and Earth Sciences Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 • Projects

  Other projects

  Publications

  Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

  Books, reports

  Articles, chapters, papers and others

  • Bański J., Mazur M., Mazurek D., 2024, Klasyfikacje małych miast w Polsce – ujęcia metodologiczne i ich rezultaty, Przegląd Geograficzny, 96, 1, s. 51-73.
  • Bański J., Mazur M., Mazurek D., 2023, Struktura przestrzenna, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 109-120.
  • Konopski M., Mazur M., 2023, Komunikacja i łączność, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, , s. 83-94.
  • Mazur M., 2023, Rozmieszczenie małych miast, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 9-18.
  • Mazur M., 2023, Mieszkańcy, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 19-30.
  • Mazur M., Konopski M., 2023, Przedsiębiorczość, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, , s. 41-56.
  • Arciniegas G., Wandl A., Mazur M., Mazurek D., 2022, Eliciting information for developing a circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, [w:] Red. Libera Amenta, Michelangelo Russo, Arjan van Timmeren, Regenerative territories. Dimensions of circularity for healthy metabolisms, GeoJournal Library, 128, Springer, Cham, , s. 175-192.
  • Cerić D., Mazur M., Pielesiak I., 2022, Policy brief and actionable policy recommendations (Workshop scenario), [w:] Red. Tomasz Napierała, Iwona Pielesiak, Sustainable spatial planning of tourism destinations: Manual for teachers, Łódź, , s. 95-100.
  • Mazur M., Czapiewski K., Cerić D., 2022, The spatial, temporal and structural approach to interregional tourism inflows’ sustainability – on the example of four Erasmus+ SPOT project case study regions, European Spatial Research and Policy, 29, 2, s. 175-192.
  • Rybaczewska-Błażejowska M., Mazurek D., Mazur M., 2022, Life cycle sustainability assessment of decentralised composting of bio-waste: A case study of the Łódź Agglomeration (Poland), Quaestiones Geographicae, 41, 4, s. 89-105.
  • Bański J., Mazur M., Kamińska W., 2021, Socioeconomic conditioning of the development of the COVID-19 pandemic and its global spatial differentiation, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 915 s.
  • Mazur M., 2021, Struktura wieku, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 120-125.
  • Mazur M., 2021, Typologia zmian liczby ludności, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 116-119.
  • Mazur M., 2021, Ruch naturalny, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 106-111.
  • Mazur M., 2021, Produkcja rolnicza, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 234-241.
  • Mazur M., 2021, Procesy feminizacji i maskulinizacji, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 126-129.
  • Mazur M., 2021, Lokalne funkcje gospodarcze, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 242-247.
  • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2021, Measuring environmental and landscape-related potential for tourism development in rural areas and assessment of its co-occurrence with tourist movement: The case of Poland, Moravian Geographical Reports, 29, 2, s. 101-112.
  • Mazur M., Śleszyński P., 2021, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 112-115.
  • Śleszyński P., Mazur M., 2021, Gęstość zaludnienia, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 88-93.
  • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2020, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna, Czasopismo Geograficzne, 91, 1-2, s. 59-85.
  • Mazur M., Mazurek D., 2020, Measures of regional development based on the example of Poland, [w:] Red. Jerzy Bański, Dilemmas of regional and local development, Routledge Explorations in Development Studies, Routledge, Oxon, New York, , s. 111-143.
  • Mazur M., 2019, Specificity and challenges of agriculture within Central-East Europe peripheries. Case study of the Visegrad countries area, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformation in the East-Central European countryside, Springer, Cham, , s. 285-307.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2018, Zachowania wyborcze mieszkańców wsi, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 281-286.
  • Mazur M., Czapiewski K., Janc K., Konopski M., 2018, Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca, Studia Obszarów Wiejskich, 51, s. 7-26.
  • Mazur M., 2017, Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods, Polish Cartographical Review, 49, 2, s. 47-57.
  • Mazur M., 2017, Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, 2, 2, s. 47-57.
  • Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, s. 1-17.
  • Mazur M., 2016, Społeczeństwo, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 71-88.
  • Mazur M., 2016, Demografia, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 53-70.
  • Mazur M., Czapiewski K., 2016, Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities, Studia Obszarów Wiejskich, 43, s. 7-22.
  • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
  • Novotny L., Hruška V., Egedy T., Mazur M., 2015, Defining rural areas of Visegrad countries, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 21-34.
  • Novotny L., Mazur M., Egedy T., 2015, Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries, Studia Obszarów Wiejskich, 39, s. 35-48.
  • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 98-112.
  • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 169-234.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 45-57.
  • Mazur M., 2013, Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 41-58.
  • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 71-88.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2, s. 91-109.
  • Mazur M., 2011, Historical conditionings as the decisive factor in the contemporary spatial structure of Polish agriculture, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pesc, , s. 53-67.
  • Mazur M., 2011, Oś centrum-peryferie na przykładzie badania zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 105-120.
  • Rosik P., Mazur M., 2011, Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 121-135.
  • Mazur M., Świątek D., 2010, Wyposażenie techniczne i środki produkcji, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 65-78.
  • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków, , s. 3-82.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 483-506.
  • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 483-506.
  • Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-95.
  • Mazur M., 2009, The territory of Dobra Szczecińska municipality as an example of conflict between the functions of a border and suburban commune and an area of high natural value, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 132-144.
  • Mazur M., Świątek D., 2009, Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 157-173.

  Editorial publications

  Abstracts, reviews, notes

  • Mazur M., Czapiewski K., Cerić D., 2022, Postmodern tourism in the pre-pandemic decade – evidence from the spatial pattern of interregional tourist flow in Europe, UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress, 1 s.
  • Mazur M., Konopski M., Czapiewski K., 2018, Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs, , s. 18.
  • Mazur M., 2017, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 47, s. 5-6.
  • Mazur M., 2017, Peripheries of Visegrad countries in spatial dimension. Methods of delimitation and empirical results, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti, , s. 44.
  • Mazur M., 2017, Inequal location. Opportunities of peripheriality quantitative assessment - case study of Visegrad countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 37.
  • Mazur M., 2015, Kartograficzne badania percepcji map statystycznych, [w:] Oprac. red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski, Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 15-16 września 2105 r. Streszczenia referatów i posterów, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa, , s. 28.
  • Mazur M., 2014, Accessibility of rural areas to the major academic centres as a factor of education level - Polish case, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Mazur M., 2014, Location and accessibility as a factor of Polish rural areas development, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
  • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere, , s. 29.
  • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford, , s. 42-43.
  • Czapiewski K., Mazur M., 2011, Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 34.
  • Mazur M., Czapiewski K., 2011, Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 117-118.
  • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 97-108.

  Documentation studies

  • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa, 42 s.

  Maps, atlases

  • Mazur M., 2018, Mościska, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, , s. 99-101.