IGSO PAS > People > Member
Dr. Mateusz Kramkowski
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 2008-2011 - Geography Bachelor’s studies at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (bechelor: The formation, development and degradation of pingo)
 • 2011-2013 - Geography graduate studies at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (master: Record of sedimentation processes in the sediments of Lake Czechowskie)
 • 2018-2019 - Postgraduate studies: Adam Mickiewicz university in Poznań, Institute of Geology, Geology in practice and administration

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2013

Helmholtz - Centrum Potsdam GFZ 2015-2016 , PhD Student

 • 2017 - PhD in Earth Sciences in geography (doctoral dissertation entitled Environmental change record in the light of geochemical and sedimentological analyses of the sediments in Lake Jelonek, Tuchola Forest)

Research interests

 • Paleogeography
 • Geomorphology
 • Varve sediment
 • Reconstruction of natural environment changes
 • Tephra, tephrochronology

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Błaszkiewicz M., Danel W., Hermanowski P., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Woronko B., Juschus O., Brauer A., 2022, Stanowisko 1 – Chynowie. Formy pierścieniowe – pagóry mrozowe czy doughnuts? Implikacje paleogeograficzne, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 161-167.
 • Błaszkiewicz M., Gruszka B., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Krzymińska J., 2022, Stanowsiko 4 – Skarszewy. Formowanie się jezior glacjalno/postglacjalnych – relacje sedymentacji glacjolimnicznej do limnicznej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 178-184.
 • Gierszewski P., Brykała D., Fojutowski M., Juśkiewicz W., Kramkowski M., Tyszkowski S., Bogdanowicz W., Brauer A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2022, Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 192-196.
 • Jankowski M., Błaszkiewicz M., Boerner A., Juschus O., Kalińska E., Kramkowski M., Moska P., 2022, Stanowisko 5 – Sumin. Perylacjalna tranformacja rzeźby na zapleczu fazy pomorskiej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 185-191.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Dolbunova E., Gauthier E., Kublitsky Y., Lamentowicz M., Mazurkevich A., Płóciennik M., Tjallingii R., Kramkowski M., Łuców D., Słowiński M., 2020, A great response from small ecosystem at the last 500 years of history of a kettle hole mire in W Russia, EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, , s. 495.
 • Słowiński M., Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., 2020, Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes, Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020, European Geosciencces Union, Vienna, , s. 13169.
 • Bonk A., Słowiński M., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Luberda-Durnaś K., Schwab M., Kramkowski M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Short-term Holocene climate oscillations recorded in Lake Gościąż sediments, Central Poland, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1s.
 • Bonk A., Tjallingii R., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Słowiński M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Varved lake sediments from Lake Gościąż (Central Poland) as a high-resolution archive of past environmental and climatic changes, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 294.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań, , s. 52.
 • Bonk A., Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Bonk A., Błaszkiewicz M., Brauer A., Kramkowski M., Schwab M., Tjallingii R., 2017, The new insights into Lake Gościąż annually laminated sediments - preliminary results, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Climate Change, Human Impact and Landscape Evolution in the Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 ‐ 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 36-37.
 • Błaszkiewicz M., Bonk A., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland, [w:] Red. Pertti Sarala, Peter Johansson, From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts, Geological Survey of Finland, Rovaniemi, , s. 90-91.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Błaszczyk K., Dolbunova E., Gauthier E., Kotrys B., Kramkowski M., Lamentowicz M., Łuców D., Mroczkowska A., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region, Development of Science and Education I, Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, Sankt Petrsburg, , s. 283-286.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Kotrys B., Zawisza E., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Early Holocene in light of the high‐resolution multiproxy analyses ‐ laminated sediments of Lake Jelonek, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 101-103.
 • Mroczkowska A., Gauthier E., Kittel P., Mazurkevich A., Kramkowski M., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych, [w:] Red. Dorota Nalepka, Renata Stachowicz-Rybka, Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, , s. 48-49.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Kramkowski M., Obremska M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 127-129.
 • Ott F., Kramkowski M., Wulf S., Plessen B., Serb J., Tjallingii R., Schwab M., Słowiński M., Brykała D., Tyszkowski S., Putyrskaya V., Appelt O., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Sedimentological and geochemical characteristic of varved lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland), AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Sedimentological characteristics of lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Tyszkowski S., Kramkowski M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Ott F., Słowiński M., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Rzodkiewicz M., Zawiska I., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Diatoms as paleoecological indicators of environmental change in the Lake Czechowskie catchments ecosystem (Northern Tuchola Pinewoods, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Theuerkauf M., Hass C., Obremska M., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tjallingii R., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, Early Holocene lake ecosystem development in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Ott F., Noryśkiewicz A., Dräger N., Kramkowski M., Tjallingii R., Hass C., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Zawiska I., Theuerkauf M., Dietze E., Rzodkiewicz M., Schwab M., Brauer A., 2016, The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands, XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, 1 s.
 • Tjallingii R., Dräger N., Kramkowski M., Słowiński M., Brauer A., 2016, Early- to Mid-Holocene environmental and climate changes in the southern Baltic lowland using XRF scanning data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Kramkowski M., Wiśniewska D., Urban J., 2016, Use of terrestrial laser scanning for the documentation of quaternary caves, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Wiśniewska D., Kramkowski M., Tyszkowski S., 2016, Wind influence on the course of sedimentation processes of the laminated lacustrine sediments of Lake Czechowskie, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Obremska M., Ott F., Plessen B., Tjallingii R., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Regional climate signal modified by local factors - multi core study records (Lake Czechowskie region, N Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Obremska M., Ott F., Plessen B., Tjallingii R., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland), XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book, Fondazione Edmund Mach etc., Levico Terme, , s. 33.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 77-78.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrand-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Lake Jelonek (North Poland) – preliminary results of microfacies analysis and high resolution µ-XRF element scanning, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 81-82.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, A new varved late Glacial and Holocene sediment record from Lake Jelonek (North Poland) - preliminary results, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kramkowski M., Filbrandt-Czaja A., Ott F., Słowiński M., Tjallingii R., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Późno glacjalne i holoceńskie osady laminowane Jeziora Jelonek - wyniki wstępne, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 86-88.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Ott F., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 89-90.
 • Noryśkiewicz A., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Kordowski J., Słowiński M., Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich), [w:] Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman, Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015, Zakład Poligraficzny, Łódż, , s. 53-56.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Kramkowski M., Obremska M., Słowiński M., Zawiska I., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tjallingii R., Dräger N., Kramkowski M., Ott F., Słowiński M., Brauer A., 2015, Identifying local and regional changes in lake sediments of the ICLEA project using XRF scanning data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 129-130.
 • Wiśniewska D., Kramkowski M., Tyszkowski S., 2015, Application of a long-range terrestrial laser scanner in research on lowland geodynamic processes, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 142-143.
 • Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 23.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 27.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2014, Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Tyszkowski S., Kordowski J., 2014, Morphological and lithological transformation records of the Lake Czechowskie basin on the basis of paleogeography and GIS techniques analysis, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Kramkowski M., Kordowski J., Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., 2014, Morphological determinants of the course of laminated sedimentation in the basin of Lake Czechowskie (northern Poland) in the Late Glacial and Holocene, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Lutyńska M., Huebner T., Obremska M., Ott F., Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, Environmental changes in Lake Czechowskie: a new insights from the diatom, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 28.
 • Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Słowiński M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The impact of climate and environmental processes on vegetation pattern in the Czechowskie lake catchment Czechowo Region (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas cooling, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Noryśkiewicz A., Kramkowski M., Słowiński M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2014, The impact of climate and local envioronmental conditions on vegetation pattern in the Czechowskie Lake catchment (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 29-30.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Kordowski J., Kramkowski M., Ott F., Słowiński M., 2013, Morfologiczny i litologiczny zapis zmienności poziomu wody Jeziora Czechowskiego – Pojezierze Starogardzkie, Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały, PIG - PIB, Warszawa, , s. 100.

Documentation studies

 • Kramkowski M., 2016, Międzynarodowa konferencja “The European Geosciences Union – General Assembly 2016”, Wiedeń, 17-22.04.2016, Przegląd Geograficzny, 88, 3, s. 417-418.