IGSO PAS > People > Member
Msc. Michał Fojutowski
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 2008-2011 – Geography Bachelor’s studies, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 • 2011-2013 – Master of Science degree, Faculty of Physical Culture, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, geography, specialization in physical geography with natural environment protection

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2016

 • 2016-2019 – Scholarship Position in Department of Environmental Resources and Geohazards IGSO PAS in Toruń in NCN project New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from the Lake Gościąż record within the frame of a W-E European transect
 • 2019 – Younger Documentalist/Assistant in Department of Environmental Resources and Geohazards IGSO PAS in Toruń

Research interests

 • Contemporary sedimentation of lake sediments
 • The problem of the presence of microplastics in water reservoirs and their immediate surroundings
 • Climate changes conditioned by anthropogenic activity

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Fojutowski M., 2023, Mikroplastik w jeziornych osadach dennych - badania pilotażowe trzech jezior w północnej i centralnej Polsce, [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 12-13.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., 2022, Monitoring współczesnej sedymentacji w wybranych jeziorach Borów Tucholskich i Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 92-93.
 • Gierszewski P., Bartczak A., Brykała D., Fojutowski M., 2022, Ocena hydrologicznej i hydrochemicznej reakcji zlewni Jeziora Gościąż na sygnał klimatyczny, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 24-25.
 • Gierszewski P., Brykała D., Fojutowski M., Juśkiewicz W., Kramkowski M., Tyszkowski S., Bogdanowicz W., Brauer A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2022, Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 192-196.
 • Lindemann C., Ott F., Plessen B., Brademann B., Pinkerneil S., Schwab M., Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Dual lake monitoring of two neighbored, varved lakes in northern Poland, 1st OZCAR TERRENO International Converence: Advancing critical zone science, OZCAR-RI French network of Critical Zone Observatories: Research and Applications, Strasbourg, , s. 106.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Advances in understanding calcite varve formation from a dual lake monitoring in the southern Baltic, [w:] Red. Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková, 35th IAS Meeting of Sedimentology. Virtual Meeting. Prague, Czech Republic 21 - 25 June 2021. Book of Abstracts, Palacký University Olomouc, Olomouc, , s. 382.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2020, Differences in calcite varve formation discerned by a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts Vol.22. EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 411.
 • Lindemann C., Ott F., Plessen B., Pinkerneil S., Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Dräger N., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Water temperature and geochemical sediment monitoring of two neighbouring lakes with varved sediments in Northern Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 299.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bartczak A., Plessen B., Pinkerneil S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 65-66.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Fojutowski M., 2017, Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 71-73.