PEOPLE


Msc. Michał Konopski
Department of Rural Geography and Local Development
Office 441
Phone +48 226978834
E-mail

Education

  • 2005-2007 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geoekologia (praca magisterska pt. Funkcje ekologiczne Pola Mokotowskiego)
  • 2002-2005 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Czynniki kształtujące piętrowość polskich Karpat)

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od marca 2012 roku

Research interests

  • tożsamość terytorialna
  • rozwój lokalny
  • krajobraz wiejski
  • problemy społeczno-demograficzne polskiej wsi

Positions held and membership

Redaktor języka angielskiego Studiów Obszarów Wiejskich - od maja 2013 r.

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes