IGSO PAS > People > Member
Dr. Michał Konopski
Department of Rural Geography and Local Development
Office 441
Phone +48 226978834
E-mail

Education

  • 2005-2007 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geoekologia (praca magisterska pt. Funkcje ekologiczne Pola Mokotowskiego)
  • 2002-2005 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Czynniki kształtujące piętrowość polskich Karpat)

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od marca 2012 roku

Research interests

  • tożsamość terytorialna
  • rozwój lokalny
  • krajobraz wiejski
  • problemy społeczno-demograficzne polskiej wsi

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

  • Konopski M., 2022, Rola podziału administracyjnego w kształtowaniu tożsamości terytorialnej społeczności Podlasia, , 278 Prace Geograficzne, 278, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa, 231 s.

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

Maps, atlases

  • Konopski M., 2018, Zabuże, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, , s. 163-166.