PEOPLE


dr Piotr Gierszewski
Head of Research Station Dobiegniewo
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1979-1985 – Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences, geography, specialization in geomorphology and Quaternary paleogeography (master thesis entitled Morphogenesis of the Obkaskie Hills).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1984

 • 1998 - PhD in geography in the domain of physical geography (doctoral dissertation entitled Characterization of hydro-chemical environment of surface waters in the West Płock Basin)

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Geography, since 2003

Research interests

Dynamic geomorphology, sedimentology, hydrology, environmental geochemistry, including:

 • hydrological and geomorphological and sedminetological aspects of lowland dam reservoirs’ functioning,
 • investigation of process relating to energy exchange and circulation of matter in geo-ecosystems of river and lake catchments areas,
 • mechanisms of functioning and development of channel and slope systems under conditions of differentiated anthropopressure as well as in different morphoclimatic zones.

Positions held and membership

 • 2007-2010 - member of the IGiPZ PAN Scientific Council

Other activities

Scholarship and research programs abroad

 • 1995 -The Netherlands, University of Utrecht, scientific scholarship (hydrological modelling)
 • 1989, 1991 – Belarus, Institute of Geochemistry and Geophysics Belarusian Academy of Sciences in Minsk
 • 1998 – The Czech Republic, Institute of Geography, Academy of Sciences of the Czech Republic in Brno
 • 1999 – Finland, University of Oulu
 • 2000 – Austria, University of Vienna
 • 2002 – Egypt, Geomorphological workshops
 • 2005, 2009, 2010, 2011 - Russia, Institute of Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences in Borok
 • 2008, 2009, 2010 - Slovakia, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences in Bratislava

Teaching activity

 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Geography – lecturing on: Landscape Geochemistry, Fundamentals of Hydrology, Hydrology of Poland, Limnology, Environment Protection and Development.
 • Promotorship of Bachelor dissertations: 11 students in 2010.

Field research studies abroad

 • 1996 - Mongolia, organizer: IGiPZ PAN, studies on: hydro-chemical differentiation of surface waters in central and west Mongolia,
 • 1999 – Cabo Verde, organizer: Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw, studies on: conditions of development of slope-channel systems in semiarid environment,
 • 2005 – Mongolia, organizer: Institute of Geography Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, studies on: conditions and mechanisms of development of eolian (wind) erosion,
 • 2009 – Morocco, research project of the Polish Ministry of Science and Higher Education, studies on: natural and anthropogenic conditions of development for chemical properties of surface- and ground-waters in the Dades-Draa River Basin,
 • 2009-2010 – Slovakia, research project of the Ministry of Science and Higher Education, studies on: development of multi-channel river system of the Danube under the impact of the Gabcikovo dam.

Other interests/pastime hobbies

Voyages short and long, good historical books and reportage

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Gierszewski Piotr, Zakonnov Viktor V., Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 391-412.
 • Sigareva Lubov E., Timofeeva Natalia A., Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr: Оcenka variabiel'nosti troficeskogo sostojanija vloclavskogo vodohronilisca po osadocnym pigmentam. - Voda: himija i ekologija 2017, 2 - s. 3-8.
 • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Zakonnova Arina V., Kaszubski Michał: Prostranstvienno-vriemiennaja transformacija gruntovogo kompleksa vodohraniliszcz Volgi. Soobscenije 3. Ocenka izmienienija morfomietriceskih haraktieristik v riezultatie nakoplenija donnych otlozenij v Uglicskom vodohranilisce. - Vodnoje Hoziajstvo Rossii: Problemy, Tiehnologii, Upravlenije 2016, 6 - s. 61-72.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2015, 109 - s. 13-27.
 • Gierszewski Piotr, Miler Karol, Kaszubski Michał: Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT) w roku 2015. - Journal of Education, Health and Sport 2015, 5, 12 - s. 217-229.
 • Gierszewski Piotr J., Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego "Włocławek" na podstawie analizy zdjęć lotniczych. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 517-533.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Kordowski Jarosław, Gamrat Wojciech, Gierszewski Piotr, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Szmańda Jacek B., Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 77-93.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Gierszewski Piotr J.: Heavy metal concentrations in bottom sediments of the Włocławek Reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 147-152.
 • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Lupanova Irina A.: Transformacija gruntovogo kompleksa Uglihskogo vodohranilisca (monitoring donnyh otlozenij). [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 178-182.
 • Bartczak Arkadiusz, Gierszewski Piotr: Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych. [w]: Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. Red. Danuta Szumińska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012 - 10 s. (Promotio Geographica Bydgostiensia; 8)
 • Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr, Kijek Natalia, Kordowski Jarosław, Przegiętka Krzysztof R., Szmańda Jacek: Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin. [w]: Contemporary problems of geochemistry. The 2nd Conference..., The 11th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XI", Kielce, Sept. 24-27, 2012. Abstracts, excursion and field guide. Eds. Z.M. Migaszewski, A Gałuszka, S.Hałas. Kraków: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 2012 - s. 99-101 (Mineralogia - Special Papers; 39)
 • Dluzewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna, Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna: The influence ot the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semiarid areas. - International Journal of Environment & Water 2012, 1, 3 - s. 30-47.
 • Dluzewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna, Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna: The influence of the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semidry areas. [w]: The Annual International Water Conference, "Water Resources and Water Security in the Middle East and the Mediterranean Region", May 13-17, 2012, Book of Abstracts. Amman: Euro-Arab Organization for Environment, Water and Desert Researches;University of Jordan, 2012 - s. 38-40.
 • Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna, Dłużewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna: Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko). - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 136-150.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Filbrandt-Czaja Anna, Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Bożena, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 177-186.
 • Gierszewski Piotr: Impact of the Włocławek Reservoir on the conditions for the transport of suspended load. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2011, 11, nr 1 - s. 28-41.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 8 - Lipinki. Morfogeneza pagórków i form wałowych między Starogardem Gdańskim a Skórczem. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 161-163.
 • Gierszewski Piotr J.: Textural features of bottom sediments as an indicator of dynamic depositional processes in the shallow low-land reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.1. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 37-42.
 • Sigareva L.E., Gierszewski Piotr, Timofeeva N.A., Zakonnov V.V.: Estimation of trophic state of Włocławek reservoir using plant pigments in bottom sediment. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.4. Vodnaja ekologija. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 112-116.
 • Sigareva L.E., Zakonnov V.V., Gierszewski Piotr: Soderzanie i raspredelenie rastitel'nyh pigmentov v donnyh otlozeniajah evtrofnogo Vloclavskogo vodohranilisca. - Gidrobiol. Żurn. 2011, 47, nr 1 - 64-73 : tab.
 • Sigareva Lubov E., Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr: Content and distribution of the plant pigments in the bottom sediments of the eutrophic Włocławek Reservoir. - Hydrobiol. J. 2011, 47, nr 3 - s. 57-66.
 • Gierszewski Piotr J., Szmańda Jacek B.: Litodynamiczna interpretacja warunków akumulacji osadów dennych Zbiornika Włocławskiego. [w]: Woda w badaniach geograficznych. Red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, 2010 - s. 169-177.
 • Sigareva Lubov E., Gierszewski Piotr, Zakonnov Victor V.: Fosylne pigmenty roślinne biomarkerami stanu środowiska ekosystemów wodnych. - Landform Anal. 2010, 12 - s. 99-108.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 117-130 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gierszewski Piotr: Procesy sedymentacyjne w zbiorniku włocławskim. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 83-88.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał: Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego. [w]: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu. Red. Zygmunt Babiński. Bydgoszcz: BDW Margrafsen s.c., 2009 - s. 118-131 (Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw; 3)
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 71-81.
 • Gierszewski Piotr: Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 79-82.
 • Gierszewski Piotr: Warunki transportu zawiesiny w Zbiorniku Włocławskim w świetle analizy jej składu i tekstury. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 87-98.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Grain size composition and sedimentological environments in the Włocławek Reservoir bottom deposits (Vistula River, Central Poland). [w]: Effects of river sediments and channel processes on social, economic and envrionmental safety. Proceedings of the Tenth International Symposium on River Sedimentation. August 1-4, 2007, Moscow, Russia. Vol.5. Moscow: Faculty of Geography, MGU, 2007 - s. 100-108.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Interpretacja środowisk sedymentacyjnych zbiornika włocławskiego na podstawie badań uziarnienia osadów dennych. [w]: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Red. Ewa Smolska, Dorota Giriat. Warszawa: UW WGiSR, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, 2007 - s. 165-176.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka trofii wód zbiornika włocławskiego. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 254-258.
 • Gierszewski Piotr: Trophic diversity of the Włocławek reservoir (central Poland) in the summer half-year on the background of water flow conditions. [w]: "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity". The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality. Hotel Continental, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2006. Book of abstracts. Pruhonice: Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, 2006 - s. 162-166.
 • Gierszewski Piotr: Warunki przepływu wód przez zbiornik włocławski. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 250-254.
 • Gierszewski Piotr: Intensywność wymiany wody w zbiorniku włocławskim. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 64-69 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Gierszewski Piotr, Molewski Paweł: Fizyczno-geograficzne uwarunkowania zróżnicowania krajobrazu pn.-wsch. Kujaw. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 221-226.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Accumulation models of bottom sediments in Włocławek Reservoir (central Poland). [w]: Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Envinoment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, July 11-13, 2006. Athens: WSEAS, 2006 - s. 493-498.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Włocławek Reservoir (central Poland). - WSEAS Transactions Environ. Develop. 2006, 5, vol.2 - s. 543-549.
 • Gierszewski Piotr: Zróżnicowanie troficzne Zbiornika Włocławskiego w półroczu letnim na tle warunków przepływu wody. [w]: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne. Procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Red. Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2005 - s. 59-72.
 • Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard, Kuciński Jarosław: Multi-annual variability of the concentration of suspended matter in the Włocławek reservoir. - Limnol. Rev. 2005, 5 - s. 81-91.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Ocena wpływu zbiornika włocławskiego na transport zawiesiny Wisłą. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 139-145.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Cechy litologiczne i rozkład osadów dennych zbiornika włocławskiego. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 147-152.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Ustrój hydrologiczny dorzecza Eg (Mongolia). - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 57-72.
 • Gierszewski Piotr: Zmiany chemizmu wód w profilu podłużnym dolnej Wisły - wpływ zabudowy hydrotechnicznej, prognoza zmian. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 69-99 (Prace Geograficzne; 200)
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Wieloletnia i sezonowa zmienność odpływu z dorzecza Eg (Mongolia). [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 43-45 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorphological effects of the catastrophic drainage of artificial reservoir in the Młynówka valley at Górowo Iławeckie. - Landform Anal. 2003, 4 - s. 73-80.
 • Gierszewski Piotr: Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2003 - s. 319-334 (Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym; 3)
 • Gierszewski Piotr, Rodzik Jan: Water erosion and supply of material for fluvial transport under episodic surface flow conditions in the semi-arid zone of Boa Vista (Cabo Verde). - Landform Anal. 2003, 4 - s. 49-56.
 • Gierszewski Piotr: Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania odpływu wody i materii rozpuszczonej ze zlewni Rakutówki. [w]: Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Seminarium, Kowal, 28 czerwca 2002 roku. Działalność gospodarcza w obszarach chronionych na przykładzie parków krajobrazowych. Seminarium, Kowal, 17 grudnia 2002 roku. Kowal: Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, 2002 - s. 38-48.
 • Gębica Piotr, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory. [w]: Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej. Włocławek: WSHE, 2002 - s. 123-137 (Zeszyty Naukowe WSHE; 10.) (Ser.E. Ochrona Środowiska; 2)
 • Gierszewski Piotr: Przebieg procesów denudacji chemicznej w zachodniej części Kotliny Płockiej. - Zap. Kuj.-Dobrz. 2001, 16 - s. 95-109.
 • Gierszewski Piotr: Wpływ zbiornika włocławskiego na transformację reżimu hydrochemicznego dolnej Wisły. - Zap. Kuj.-Dobrz. 2001, 16 - s. 9-22.
 • Gierszewski Piotr: Variability of the concentration of chemical substances in the Ruda river-lake system (Płock Basin). - Limnol. Rev. 2001, 1 - s. 83-93.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Influence of groundwater intakes on water resources of the chosen lakes located within Gostynińsko-Włocławski Landscape Park. - Limnol. Rev. 2001, 1 - s. 95-101.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Ustrój hydrologiczny rzek obszarów endoreicznych Azji Centralnej: Kotlina Wielkich Jezior Mongolii. [w]: Geograficzne uwarunkowania ustroju rzek. Red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: UW WGiSR, 2001 - s. 139-170.
 • Gierszewski Piotr: Warunki kształtowania się cech chemicznych wód powierzchniowych w dolinie dolnej Wisły (na przykładzie zachodniej części Kotliny Płockiej). [w]: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Red. Janusz Burchard. Łódź: Wydaw. UŁ, 2000 - s. 111-118.
 • Gierszewski Piotr: Środowisko abiotyczne Zbiornika Włocławskiego a jakość jego wód. [w]: Zbiorniki zaporowe. Metody badań i ocen jakości wód. Krajowa Konferencja, Zacisze 17.10.2000 - 19.10.2000. Bydgoszcz: WIOŚ, 2000 - s. 25-33.
 • Gierszewski Piotr: Przestrzenna i sezonowa zmienność wybranych parametrów składu chemicznego wody Wisły w zasięgu oddziaływania zbiornika włocławskiego. [w]: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko. Konferencja naukowo-techniczna Uniejów '99. Poznań: Wydaw. AR, 1999 - s. 435-454.
 • Gierszewski Piotr: Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych Centralnej i Zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia). [w]: Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. Red. Zygmunt Babiński. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 37-50 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 52)
 • Gierszewski Piotr: Odpływ jonowy i denudacja chemiczna w geosystemie dna dolnej Wisły. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 161-163.
 • Gierszewski Piotr: Zmienność cech chemicznych wód powierzchniowych w profilu poprzecznym doliny Wisły (Kotlina Płocka). [w]: Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Łódź, 24-26 IX 1997. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 30-32.
 • Gierszewski Piotr: Transformacja cech hydrochemicznych wód jeziornych na przykładzie wybranych jezior Kotliny Płockiej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 109-113.
 • Gierszewski Piotr: Regulacja rzek w świetle doświadczeń niemieckich. - Kaskada 1996, nr 3 - s. 19-21.
 • Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Zmiany hydrologiczne w zachodniej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 121-124.
 • Gierszewski Piotr: Przekształcenia brzegów spowodowane naporem lodu na zbiorniku stopnia wodnego "Włocławek". - Kaskada 1995, nr 1/2 - s. 16-18.
 • Gierszewski Piotr: Dąbrówka. Struktura i geneza obkazkiej moreny czołowej. [w]: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 15-20.
 • Gierszewski Piotr: Pieczyska. Wybrane zagadnienia hydrologiczne Zbiornika Koronowskiego. [w]: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 9-14.
 • Gierszewski Piotr: Zlewnia Rudy. Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna. [w]: Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Zygmunt Babiński, Mieczysław Banach, Piotr Gierszewski, Ryszard Glazik. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 33-39.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka hydrochemiczna zlewni zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 96-99.
 • Gierszewski Piotr, Marszelewski Włodzimierz: Wpływ antropopresji na degradację wody w jeziorach okolic Więcborka. [w]: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 37-44.
 • Gierszewski Piotr: Przebieg procesów denudacji chemicznej w zlewni Rudy w latach hydrologicznych 1990-1992. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - monitoring geosystemów. Red. A. Kostrzewski. Warszawa: 1994 - s. 111-127 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 49)
 • Gierszewski Piotr, Marszelewski Włodzimierz, Szczczepanik Wiktor: Wpływ antropopresji na degradację wody w Jeziorze Więcborskim (Poj. Krajeńskie). - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 87-101.
 • Gierszewski Piotr, Pasierbski Michał: Struktura i geneza obkazkiej moreny czołowej. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 363-388.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bonk Alicja, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland. [w]: From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts. Red. Pertti Sarala, Peter Johansson. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2017 - s. 90-91.
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał: Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 71-73 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Schwab Markus, Brademann Brian, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Pinkerneil Sylvia, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Ott Florian, Draeger Nadine, Brykała Dariusz, Kienel Ulrike, Gierszewski Piotr, Plessen Birgit, Schwab Markus J., Brademann Brian, Pinkerneil Sylvia, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 132-134 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Rzodkiewicz Monika, Huebener Thomas, Ott Florian, Zawiska Izabela, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Obremska Milena, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 144-147 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał, Brauer Achim: Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorphological effects of beaver activities in the Czechowska stream valley (Tuchola Forest, Northern Poland). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 20.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Plessen Birgit: Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Luc Małgorzata: Influence of Włocławek dam on changes of the lower Vistula river channel pattern. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 48.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 13-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 11-12.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 10 - Ruda - System rzeczno-jeziorny Jezior na Jazach. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 159-162.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 6 - Włocławek - Stopień wodny we Włocławku. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 143-145.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorfologiczne efekty aktywności bobrów w korycie i dolinie Strugi Czechowskiej w Borach Tucholskich. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 34-36.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał: Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Ott Florian, Groß-Schmölders Miriam: Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 44-45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Groß-Schmölders Miriam, Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 46-47 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kaszubski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Plessen Birgit: The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 73-74 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Obremska Milena, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 102-103 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 9 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 23 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan A., Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał: The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland. [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 62.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Geomorphological and sedimentological response of the floodbank interruption - case study Vistula river floodplain near Płock (Poland). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr J., Kaszubski Michał, Zakonnow Wiktor W.: Transformacja składowych transportu fluwialnego w górnym odcinku Kaskady Wołgi. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 44-45.
 • Gierszewski Piotr J., Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B.: Ewolucja układu koryt Wisły w zasięgu oddziaływania stopnia wodnego "Włocławek". [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 43.
 • Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Influence of dam on river channels pattern changes. Case study from Wloclawek Reservoir on Vistula river. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 69-70.
 • Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Remote sensing control of lower Vistula river channel pattern changes caused by functioning of the Włocławek reservoir. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 109-110.
 • Szmańda Jacek B., Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Łokas Edyta, Michno Anna, Przegiętka Krzysztof, Szwarczewski Piotr, Wachniew Przemysław: Wyniki datowania luminescencyjnego wybranych profili mad środkowej i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 105-106.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Porównanie układów koryt i warunków sedymentacji mad w systemach wielokorytowych Dunaju na Słowacji i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 104-105.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotský Milan, Luc Małgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Gravel-bed versus sand-bed anabranching rivers sedimentation, example from Danube and Vistula rivers’ floodplain deposits. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 68-69.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek: Sedimentation pattern in a shallow, strong through-flow dam reservoir (Włocławek Reservoir). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 42 (Scientific Technical Report; 04)
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Sediment trend analysis (STA) in reconstruction of accumulation conditions of overbank deposits on the crevasse splay (Świniary, the Vistula river valley - case study). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 42-43.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotsky Milan, Luc Malgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Contemporary sedimentation in the abandoned channels of the Danube river multiple-channels system (Slovakia). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 44.
 • Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata, Gierszewski Piotr J.: Comparison of the Danube and the Vistula rivers multiple-channel patterns with the use of Brice methods. [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 45-46.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Geomorphological and sedimenthological effects of failure of the Vistula flood embankment near Płock. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. Mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 9-10.
 • Szmańda Jacek Bogusław, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Novotny Jan: Flood sedimentation record in the Danube river’s overbank alluvia in Slovakia. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 45-46.
 • Gierszewski Piotr, Dłużewski Maciej, Sobczak Karolina: Wpływ czynników geogenicznych na właściwości chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych w dorzeczu Dades-Draa (Maroko). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 58.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Habel Michał, Kaszubski Michał: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektów przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 59.
 • Lehotsky M., Gierszewski P.J., Kordowski J.A., Novotny J., Szmańda J.B.: Response of river morphology to civil engineering (the Danube River). [w]: International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, 11.-14. April 2011, Austria Center Vienna. Conference abstract book. Eds. Helmut Habersack, Bernhard Schober, Des Walling. Vienna: [b.w.], 2011 - s. 185.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Szmańda Jacek, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Sladek Jan: Contemporary development of the by-passed river floodplain (the Danube River example). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 44.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Zmiany funkcjonowania systemu wielokorytowego Dunaju w sąsiedztwie zapory wodnej w Gabcikovie (Słowacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 142.
 • Rodzik Jan, Smolska Ewa, Gierszewski Piotr: Procesy stokowe na Wyspach Zielonego Przylądka i warunki ich występowania. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 36.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Anabranching Danube River system between Cunovo and Gabcikovo preliminary results of channel pattern and lithofacial analysis. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 58-59.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Ewolucja systemu anastomozującego Dunaju pomiędzy Cunovem a Gabcikovem w świetle badań układu koryta i analiz litofacjalnych. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 41.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Gierszewski Piotr: Influence of Włocławek Dam Reservoir on dynamics and conditions for transport of suspension. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 16.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał: Cechy osadów dennych Kanału Bydgoskiego. [w]: III Sympozjum naukowo-samorządowe "Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu". Nakło - Bydgoszcz, 12 września 2009 r. Przewodnik sesji terenowej. Red. Rafał Gotowski, Michał Habel. Bydgoszcz: IG UKW, 2009 - s. 30-32.
 • Gierszewski Piotr, Sigareva Lubov E., Zakonnov Victor V.: Pigmenty roślinne w osadach dennych biomarkerami stanu środowiska zbiorników wodnych. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 50-53.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 36-37.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k4-5.
 • Gierszewski Piotr: Sedimentation processes in a high-throughflow dam reservoir, Włocławek Reservoir, Central Poland. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 12-13.
 • Gierszewski Piotr: Wieloletnie i sezonowe tendencje zmian jakości wód dolnej Wisły w okresie funkcjonowania Zbiornika Włocławskiego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k23-24.
 • Gierszewski Piotr: Concentration and spatial distribution of heavy metals in bottom sediments of Włocławek reservoir (lower Vistula River, Poland). [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 66.
 • Gierszewski Piotr: Hydrologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemu zbiornika włocławskiego. [w]: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień. Toruń: Pracownia Sztuk Plastycznych, 2006 - s. 25.
 • Gierszewski Piotr, Karasiewicz Mirosław T.: Przedmowa. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Kakareko Tomasz, Kobak Jarosław, Gierszewski Piotr: Rozmieszczenie babek łysych Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na profilu poprzecznym zbiornika włocławskiego na dolnej Wiśle. [w]: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień. Toruń: Pracownia Sztuk Plastycznych, 2006 - s. 32.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka hydrochemiczna Dolnej Wisły - ocena i przyczyny czasowo-przestrzennego zróżnicowania jakości wody. Prognoza zmian. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 41-42 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Gierszewski Piotr: Warunki kształtowania się chemizmu wody w systemie rzeczno-jeziornym Rudy (Kotlina Płocka). [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 36-37.
 • Gierszewski Piotr: Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 34-35.
 • Gierszewski Piotr, Michno Anna, Rodzik Jan, Smolska Ewa: Zlewnia Lomba Gregorio (Cabo Verde) jako przykład funkcjonowania systemu stokowo-korytowego w strefie półsuchej. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 42-43.
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorfologiczne skutki spłynięcia zbiornika wodnego w dolinie Młynówki w Górowie Iławeckim. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 165-166.
 • Gierszewski Piotr: Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania zmian jakości wody dolnej Wisły. [w]: Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III tysiąclecia. Krajowa konferencja naukowa, Toruń, 19-22 września 2000 r. Toruń: UMK, 2000 - s. 7-8 (Acta Universitatis Nicolai Copernici.) (Prace Limnologiczne; 21 Suplement)
 • Gierszewski Piotr, Rodzik Jan: Przebieg procesów denudacyjnych w warunkach odpływu epizodycznego strefy półsuchej na Boavista (Cabo Verde). [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 169-170.
 • Gierszewski Piotr: Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych centralnej i zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia). [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 113-114.

Documentation studies

 • Gierszewski Piotr: Stacja Obserwacyjna Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Dobiegniewie. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 31-34.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych". Sympozjum z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Jana Szupryczyńskiego, Toruń, 21-22 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 123-125.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: Przedmowa. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 200)
 • Gierszewski Piotr: Stacja Obserwacyjna IGiPZ PAN w Dobiegniewie. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 71-74.
 • Gierszewski Piotr: Wyprawa naukowo-badawcza geografów na Wyspy Zielonego Przylądka. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 332-337.

Maps, atlases

 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Tyszkowski Sebastian: Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Skala 1:60 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, 2014 - 1 mapa (Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych)