IGSO PAS > People > Member
Prof. Piotr Rosik
Department of Spatial Organization
Office 428
Phone +48 226978928
E-mail

Education

 • 2007 - PhD in economic sciences(doctoral dissertation entitled Regional socio-economic effects of transport infrastructure development in Spain and Poland).
 • 2004-2007 – PhD studies: Poznań University of Economics, Faculty of Economics.
 • 1999-2004 – Master’s degree studies: Poznań University of Economics, Faculty of Economics (master thesis entitled Relationships between inflation and unemployment in Poland in the years 1991-2003).

Academic career and degrees

Research interests

Selected publications

Projects

Ministerial projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Wiśniewski R., Rosik P. (red. nauk.), 2013, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 179 s.
 • Rosik P., Wiśniewski R. (red. nauk.), 2012, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa, 242 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., 2017, Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm, 1 s.
 • Rosik P., Goliszek S., Komornicki T., 2017, Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 15.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 11.
 • Komornicki T., Rosik P., 2015, Changes in the traffic of heavy goods vehicles through the Polish eastern border against the backdrop of road infrastructure development and geopolitical situation, Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines, EASTS, Cebu, 1 s. [na CD-ROM]
 • Komornicki T., Rosik P., 2015, Road traffic generating potentials in Poland - the spatial analysis, 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal, ERSA, Lisbon, 1 s.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2015, Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 39.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2015, Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, , s. 76.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015, The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion, Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book, European Commission, RSA, Latvijas Universitate, Riga, , s. 52-53.
 • Stępniak M., Rosik P., 2014, Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Rosik P., 2011, Legal, economic, psychological and infrastructure barriers on Polish borders, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, , s. 158.
 • Rosik P., Pomianowski W., 2011, Evaluating potential-based accessibility of spatial units. From closed to open model, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 46-47.
 • Rosik P., 2009, Geography, structural change and economic development. Theory and empirics. Red. N.Salvadori, P.Commendatore, M.Tamberi. Edward Elgar 2009, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 593-597.
 • Rosik P., Komornicki T., Pomianowski W., Śleszyński P., 2009, Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski, Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, , s. 60.