IGSO PAS > People > Member
Dr. Sebastian Tyszkowski
Department of Environmental Resources and Geohazards, GIS and Cartography Workgroup
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 2001-2006 - master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences, geography, specialization in geomorphology (master’s thesis entitled Physico-geographical determinants for economic development in the Order of Teutonic Knights’ territorial settlement units as exemplified by the Rogoźno crusaider’s district)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2006

Research interests

 • Geomorphology
 • Mass wasting
 • Landslides
 • The Lower Vistula River Valley
 • Remote sensing of geodynamic processes
 • Use of GIS tools in geomorphology

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Articles, chapters, papers and others

 • Makohonienko M., Płóciennik M., Papiernik P., Kittel P., Gałka M., Mroczkowska A., Apolinarska K., Okupny D., Panfil M., Kotrys B., Luoto T., Krąpiec M., Tyszkowski S., 2023, Environmental changes during Mesolithic-Neolithic transition in Kuyavia Lakeland, Central Poland, Quaternary International, 644-645, s. 196-221.
 • Strzelecki M., Duszyński F., Tyszkowski S., Zbucki Ł., 2022, Limestone sea stacks (rauks) record past sea levels and rocky coast evolution in the Baltic Sea (Gotland and Fårö Islands, Sweden), Frontiers in Earth Science18 s.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Łuców D., Halaś A., Obremska M., Słowińska S., Róg D., Mroczkowska A., Noryśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Gmińska-Nowak B., Kramkowski M., Barbarino V., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Niedzielski M., Konopski M., Brykała D., 2022, A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results, Geographia Polonica, 95, 3, s. 205-225.
 • Bartczak A., Kaczmarek H., Badocha M., Krzemiński M., Tyszkowski S., 2021, Measured and predicted freeze-thaw days frequencies in climate change conditions in central Poland, PeerJ, 9, s. 12153.
 • Kaczmarek H., Bartczak A., Tyszkowski S., Badocha M., Krzemiński M., 2021, The impact of freeze-thaw processes on a cliff recession rate in the face of temperate zone climate change, Catena, 202, s. 105259.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2021, Stages of soil development in the coastal zone of a disappearing lake—a case study from central Poland, Journal of Soils and Sediments, 21, s. 1420-1436.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Łokaś E., Marcisz K., Obremska M., Theuerkauf M., Tyszkowski S., Słowiński M., 2021, Pine forest management and disturbance in Northern Poland: combining high-resolution 100-year-old paleoecological and remote sensing data, Frontiers in Ecology and Evolution, 9, s. 1-18.
 • Kittel P., Papiernik P., Tyszkowski S., Płóciennik M., 2020, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa z epoki kamienia w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, [w:] Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki, Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I. Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego, Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź, , s. 249-284.
 • Strzelecki M., Duszyński F., Tyszkowski S., Zbucki Ł., Kasprzak M., 2020, Rauk - A Forgotten Witness of Holocene Sea-level Change and Development of Baltic Rocky Coasts: A Pilot Geomorphological Study in Lergrav Raukar Field, Journal of Coastal Research, 95, 1, s. 659-663.
 • Tyszkowski S., 2020, Zmiany w topografii otoczenia zamków na wybranych mapach historycznych od końca XVIII w, [w:] Red. Marcin Wiewióra, Castra Terrae Culmensis: na rubieży chrześcijańskiego świata. T.1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 50-58.
 • Tyszkowski S., 2020, Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego warowni krzyżackich w Zamku Bierzgłowskim, Papowie Biskupim i Lipienku oraz ich otoczenia, [w:] Red. Marcin Wiewióra, Castra Terrae Culmensis: na rubieży chrześcijańskiego świata. T.2. Aneks na CD, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 110-123.
 • Bartczak A., Słowińska S., Tyszkowski S., Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2019, Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change, Water, 11, 121 s.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Bartczak A., Kramkowski M., Wasak K., 2019, The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland), Science of The Total Environment, 690, s. 1140–1150.
 • Karasiewicz T., Tobojko L., Świtoniak M., Milewska K., Tyszkowski S., 2019, The morphogenesis of erosional valleys in the slopes of the Drwęca valley and the properties of their colluvial infills, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 16, s. 5-20.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Łuców D., Barabach J., Brykała D., Tyszkowski S., Pieńczewska A., Śnieszko Z., Dietze E., Jażdżewski K., Obremska M., Ott F., Brauer A., Marcisz K., 2019, Paleoecological and historical data as an important tool in ecosystem management, Journal of Environmental Management, 236, s. 755-768.
 • Tyszkowski S., Cebulski J., 2019, Practical aspects of landslides surveys using terrestrial laser scanning in diverse geomorphological terrains: Case studies from Polish Carpathians and Lower Vistula Valley, Zeitschrift für Geomorphologie, 62, 2, s. 107-124.
 • Wiewióra M., Wasik B., Molewski P., Badura M., Maciejewska K., Makowiecki D., Moszczyński P., Misiewicz K., Małkowski W., Bogacki M., Tyszkowski S., 2019, The Teutonic crusade in Prussia: Reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław, Antiquity, 93, 369, s. 752-771.
 • Ott F., Kramkowski M., Wulf S., Plessen B., Serb J., Tjallingii R., Schwab M., Słowiński M., Brykała D., Tyszkowski S., Putyrskaya V., Appelt O., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Site-specific sediment responses to climate change during the last 140 years in three varved lakes in Northern Poland, Holocene, 28, 3, s. 464-477.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., Kozyreva E., 2018, Analysis of river bank erosion by combined airborne and longrange terrestrial laser scanning: preliminary results on the Vistula river, Geodynamics & Tectonophysics, 9, 1, s. 249-261.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017, Testing of differential elevation models based on combined airborne and long-range terrestrial laser scanning for assessment of river bank erosion, Geographia Polonica, 90, 4, s. 493-498.
 • Dąbrowska J., Kaczmarek H., Markowska J., Tyszkowski S., Kempa O., Gałęza M., Kucharczak-Moryl E., Moryl A., 2016, Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland, Environmental Monitoring and Assessment, 188, 8, s. 1-14.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Babicheva V., Tyszkowski S., Rybchenko A., Brykała D., Bartczak A., Słowiński M., 2016, Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir, Journal of Great Lakes Research, 42, 5, s. 926-941.
 • Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., Wiśniewska D., 2016, Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Problemy Ekologii Krajobrazu, 43, s. 93-104.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 153-158.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland, Quaternary Science Reviews, 109, s. 13-27.
 • Hirsch F., Schneider A., Nicolay A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2015, Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland), Catena, 124, s. 28-44.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Banach M., 2015, Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research, Environmental Earth Sciences, 74, 5, s. 4247-4259.
 • Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Ott F., Tyszkowski S., 2015, The role of melting dead ice on landscape transformation in the early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland, Quaternary International, 388, s. 64-75.
 • Tyszkowski S., 2015, Osuwiska jako szczególny element środowiska przyrodniczego Doliny Dolnej Wisły, [w:] Red. Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń, , s. 132-137.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybchenko A., Babicheva V., 2015, Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia), Landslides, 12, 3, s. 573-583.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., RybČenko A., BabiČeva V., 2015, Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia)*, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 457-476.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, The application of Box–Cox transformation to determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to identify drought events: Case study in Eastern Kujawy (Central Poland), Journal of Water and Land Development, 22, 7-9, s. 3-15.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw, Nauka Przyroda Technologie, 8, 4, s. 1-22.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw), Nauka Przyroda Technologie, 8, 3, s. 1-16.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Wulff S., Zawiska I., 2014, Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia, Landform Analysis, 25, s. 55-75.
 • Kordowski J., Gamrat W., Gierszewski P., Kubiak-Wójcicka K., Szmańda J., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2014, Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły, Landform Analysis, 25, s. 77-93.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 169-179.
 • Tyszkowski S., 2014, Rozmieszczenie i geneza współczesnych osuwisk nizinnych w strefie bezpośredniego oddziaływania rzeki na przykładzie zbocza Doliny Dolnej Wisły między Morskiem a Wiągiem, Landform Analysis, 25, s. 159-167.
 • Tyszkowski S., Kramkowski M., Zbucki Ł., 2014, Przyrodnicze uwarunkowania potencjalnej produkcji rolnej w okresie późnego średniowiecza na obszarze komturstwa Rogozińskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 71-76.
 • Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 397-415.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw, Nauka Przyroda Technologie, 7, 1, s. 1-18.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 53-66.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, The reaction of landslides in coastal zones of reservoirs on extreme weather events - case study of Central Landslide (Wloclawek Reservoir) in 2010/2011, [w:] Eds. E. A. Kozyreva, A. Sh. Khabidov, Artificial beaches, artifical islands and other structures in the coastal and ofshore areas. Proceedings of the 3nd International Conference "Construction of Artificial Lands in the Coastal and Offshore Areas", Irkutsk, July 29 - August 3, 2013, Institute of the Earth's crust SB RAS, Irkutsk, , s. 123-126.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2013, Persistence of lower Vistula River lakes in the light of sedimentological, hydrological and hydrochemical investigations, [w:] Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.2. Himičemennye sostav i kačestvo vody. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm, , s. 102-108.
 • Kordowski J., Tyszkowski S., Bienias D., 2012, Budowa geologiczna i przekształcenia Góry Zamkowej i jej otoczenia, [w:] Red. Marcin Wiewiór, Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 29-47.
 • Tyszkowski S., 2012, Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe we Wiągu (dolina dolnej Wisły), Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW, 49, s. 211-219.
 • Tyszkowski S., 2012, Rozmieszczenie i skala aktywności współczesnych osuwisk w dolinie dolnej Wisły na odcinku między Fordonem a Kozielcem (Polska północna) – wstępne wyniki badań, Landform Analysis, 20, s. 91-97.
 • Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Filbrandt-Czaja A., Lamparski P., Noryśkiewicz B., Słowiński M., Tyszkowski S., 2011, Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 177-186.
 • Tyszkowski S., 2011, GIS and other visual data sources for schools, Exploring human geography bilingual approach, Association of Polish Adult Educators, Toruń, , s. 54-57.
 • Stańczyk R., Tyszkowski S., 2010, Geocaching - a modern tool for geography education, [w:] Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski, Fieldwork in geography bilingual teaching, Association of Polish Adult Educators, Toruń, , s. 71-76.
 • Stańczyk R., Tyszkowski S., 2010, Global Positioning System - introduction, [w:] Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski, Fieldwork in geography bilingual teaching, Association of Polish Adult Educators, Toruń, , s. 66-69.
 • Tyszkowski S., 2010, GIS in the classroom and for fieldwork, [w:] Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski, Fieldwork in geography bilingual teaching, Association of Polish Adult Educators, Toruń, , s. 62-65.
 • Brykała D., Górzyński T., Kordowski J., Majewski M., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., 2009, Geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji i użytkowania średniowiecznych obiektów wodnych w dolinie dolnej Wisły n przykładzie młyna z Mniszka pod Grudziądzem, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Zakład Geoekologii UAM, Poznań, , s. 89-90.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2009, The use of the aerial and ground photogrammetry in the Jeziorsko Reservoir shore zone monitoring (the Warta River, Central Poland), Geomorph. Slovaca Bohem., 9, nr 2, s. 7-12.
 • Kaszubski M., Tyszkowski S., 2009, Walory przyrodnicze Czarcich Gór, [w:] Red. Danuta Szumińska, Walory turystyczne drogi wodnej E-70 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 34-37.
 • Podgórski Z., Tyszkowski S., Stańczyk R., 2009, Studying geography - students, expectations, realities and perspectives, [w:] Ed. Przemysław Charzyński, Karl Donnert, Zbigniew Podgórski, Geography bilingual teaching - practical issues, Association of Polish Adult Educators, Toruń, , s. 129-135.
 • Tyszkowski S., 2009, Landslides activities in northern Poland - loacation, survey and selected examples, [w:] Ed. Daniela Schmeinck, Teaching geography in and for Europe. Geographical issues and innovative approaches, Mensch und Buch Verlag, Berlin, , s. 67-77.
 • Tyszkowski S., 2009, Geocaching as a geography education method for natural hazards teaching, [w:] Ed. Daniela Schmeinck, Teaching geography in and for Europe. Geographical issues and innovative approaches, Mensch und Buch Verlag, Berlin, , s. 171-179.
 • Tyszkowski S., 2009, Zjawiska i formy osuwiskowe w wąwozie Czerwonej Wody (Wysoczyzna Świecka) - wybrane problemy, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 316-321.
 • Wontorowska M., Tyszkowski S., 2009, Wykorzystanie repozytoriów cyfrowych oraz zjawiska Web 2.0 w edukacji dzieci i młodzieży na przykładzie Biblioteki Cyfrowej DLESE, Biuletyn EBIB, nr 4, s. www.ebib.info/2009/204.
 • Habel M., Tyszkowski S., Skowroński T., 2008, Morphodynamic analysis of Lower Vistula valley using GPS, sonar and aerial photography, Ann. Geomat., 6, nr 1, s. 91-100.
 • Kordowski J., Tyszkowski S., 2008, Wstępne wyniki badań nad procesami osuwiskowymi w wąwozie Czerwonej Wody koło Świecia, Landform Anal., 9, s. 59-62.
 • Podgórski Z., Tyszkowski S., Stańczyk R., 2008, Studia geograficzne w opinii studentów - oczekiwania, realia, perspektywy, [w:] Red. Adam Hibszer, Polska dydaktyka geografii. Idee - tradycje - wyzwania, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 47, WNoZ UŚ, Sosnowiec, , s. 209-217.
 • Tyszkowski S., 2008, Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie materiałów fotogrametrycznych, Landform Anal., 9, s. 385-389.
 • Wontorowska M., Tyszkowski S., 2008, The usage of Web 2.0 in geography education, [w:] Ed. Karl Donert, Glenda Wall, Future prospects in geography. HERODOT Conference Proceedings. 4th-7th September 2008, Liverpool Hope University, Liverpool Hope University Press, Liverpool, , s. 369-376.
 • Tyszkowski S., 2006, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji późnośredniowiecznych grodów obronnych komturstwa rogozińskiego, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 215-217.
 • Tyszkowski S., 2006, Uwarunkowania przyrodnicze funkcjonowania krzyżackich jednostek administracji terytorialnej na przykładzie komturstwa rogozińskiego, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 286-290.

Abstracts, reviews, notes

 • Gierszewski P., Brykała D., Fojutowski M., Juśkiewicz W., Kramkowski M., Tyszkowski S., Bogdanowicz W., Brauer A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2022, Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 192-196.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Słowiński M., Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., 2020, Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes, Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020, European Geosciencces Union, Vienna, , s. 13169.
 • Błaszkiewicz M., Tyszkowski S., Brauer A., Bonk A., Müller D., Schwab M., Słowiński M., 2019, Mass movement deposits in the sediments of Lake Gościąż, [w:] Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz, Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Abstract Volume, Scientific Technical Report STR, 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 13-14.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Łuców D., Barabach J., Brykała D., Tyszkowski S., Pieńczewska A., Śnieszko Z., Dietze E., Jażdżewski K., Obremska M., Ott F., Brauer A., Marcisz K., 2019, Long-term ecological approach to the disturbance management of the forests of N Poland, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań, , s. 52.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Ott F., Kramkowski M., Wulf S., Plessen B., Serb J., Tjallingii R., Schwab M., Słowiński M., Brykała D., Tyszkowski S., Putyrskaya V., Appelt O., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Łuców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Lane C., Słowińska S., Tyszkowski S., Łokas E., Theuerkauf M., Brauer A., Lamentowicz M., 2017, An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans, 1 s.
 • Tyszkowski S., 2017, Monitoring ruchów masowych na brzegu Zbiornika Włocławskiego z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego dalekiego zasięgu na przykładzie Góry Zamkowej w Dobrzyniu nad Wisłą, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 155.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017, Możliwości oceny zmian morfologii brzegów rzecznych w świetle lotniczego i naziemnego skaningu laserowego - wybrane przykłady z Doliny Dolnej Wisły, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 156.
 • Tyszkowski S., Słowiński M., Obremska M., Theuerkauf M., Ott F., Dietze E., Kaczmarek H., Brauer A., 2017, 800 years of forest transformation in northern Poland recorded in varved lake sediments and cartographical data, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 173-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., Brauer A., 2016, Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Noryśkiewicz A., Kordowski J., Tyszkowski S., Kramkowski M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Ott F., Słowiński M., Obremska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2016, Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2016, History of human activity in last 800 years reconstructed from combined archive data and high-resolution analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Kramkowski M., Wiśniewska D., Urban J., 2016, Use of terrestrial laser scanning for the documentation of quaternary caves, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Wiśniewska D., Kramkowski M., Tyszkowski S., 2016, Wind influence on the course of sedimentation processes of the laminated lacustrine sediments of Lake Czechowskie, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 11-12.
 • Gierszewski P., Brykała D., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., 2015, Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 45.
 • Hirsch F., Schneider A., Nicolay A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2015, Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Hirsch F., Schneider A., Raab A., Raab T., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., 2015, Late Quaternary landscape development at lake Trzechowskie in Northern Poland from terrestial archives, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 59-60.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Roman M., Banach M., 2015, Stanowisko 7 - Dobrzyń nad Wisłą - Osuwisko Centralne, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 146-147.
 • Kiszka K., Cebulski J., Tyszkowski S., 2015, Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski), O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa, , s. 104.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 77-78.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Noryśkiewicz A., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2015, Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2015, Relevance of river lakes in circulation of water and sediments on the floodplain of the lower Vistula valley, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 79-80.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2015, Hydrological and sedimentological regime of lower Vistula fluvial lakes (North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Tyszkowski S., Ott F., Obremska M., Kaczmarek H., Theuerkauf M., Wulf S., Brauer A., 2015, Last 800 years history of human activity recording in laminated lake sediment - palaeolimnological vs. archival data (Czechowskie lake, northern Poland), Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 118-119.
 • Tyszkowski S., 2015, Mass movements of lowland areas in long range TLS and ALS monitoring, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., 2015, Mass movements of lowland areas in long range TLS and ALS monitoring, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 132-133.
 • Tyszkowski S., Cebulski J., Kiszka K., 2015, Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa, , s. 71.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic materials, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 134-135.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2015, Transformation of wetlands in the NE part of the Tuchola Pinewoods over the last 200 years on the basis of cartographic data, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 134-135.
 • Wiśniewska D., Kramkowski M., Tyszkowski S., 2015, Application of a long-range terrestrial laser scanner in research on lowland geodynamic processes, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 23.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Hirsch F., Nicolay A., Schneider A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2014, Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase from the Weichselian glaciation near Lake Wygonin (Northern Poland), Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts, Nicolaus Copernicus University, Toruń, , s. 43.
 • Hirsch F., Schneider A., Nicolay A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2014, Spaetquartaere Landschaftsentwicklung seit der Pommerschen Phase in Wygonin (Nordpolen), Jahrestagung des AK Geomorphologie, Kiel, 02-04. Oktober, Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Kiel, , s. 66.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 27.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Ott F., 2014, Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2014, Surficial water properties of the lower Vistula fluvial lakes compared with Vistula and its tributaries (Grudziądz Basin, North Central Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 44.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2014, Lower Vistula fluvial lakes as possible places of deep groundwaters effluence (Grudziądz Basin, North Central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2014, Obserwacje wybranych cech fizycznych i chemicznych wód powierzchniowych Wisły, jej dopływów oraz jezior rzecznych między Świeciem i Grudziądzem w okresie luty 2011- marzec 2014 - implikacje dotyczące kształtowania się rzeźby i osadów równiny zalewowej Wisły, [w:] Red. A. Kostrzewski, J. Tylkowski, A. Staszak, M. Sajkowska, II Ogólnopolska Konferencja Funkcjonowanie Geoekosystemów Jeziornych. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje, Biała Góra, 27-28 maja 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Geoekologii, Stacja Monitoringu Przyrodniczego w Białej Górze, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Poznań, , s. 38-43.
 • Kramkowski M., Błaszkiewicz M., Tyszkowski S., Kordowski J., 2014, Morphological and lithological transformation records of the Lake Czechowskie basin on the basis of paleogeography and GIS techniques analysis, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Kramkowski M., Kordowski J., Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., 2014, Morphological determinants of the course of laminated sedimentation in the basin of Lake Czechowskie (northern Poland) in the Late Glacial and Holocene, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Ott F., Tyszkowski S., 2014, The role of dead ice melting on landscape transformation in the Lateglacial and early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 50.
 • Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Ott F., Tyszkowski S., 2014, Landscape transformation under influence of melting buried ice blocks (North Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., 2014, Current development of mass movements in lowland river valleys at the site of old landslides - case study from Vistula Valley, Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Tyszkowski S., 2014, Shaping the escarpment zone of lowland river valleys by landslides: a case study in the Vistula Valley (northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2014, Analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie (Pomerania, northern Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Sezonowość odpływu rzecznego ze wschodniej części Kujaw, [w:] Red. Roman Cieśliński, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Aspekty badań wody w XX i XXI wieku - streszczenia artykułów, Wydział Oceanografii i Geografii UG; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk, , s. 13-14.
 • Hirsch F., Nicolay A., Schneider A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., Raab A., Raab T., 2013, Late Quaternary soil genesis and geomorphodynamics in Northern Poland, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 43.
 • Kordowski J., Kubiak-Wójcicka K., Solarczyk A., Tyszkowski S., 2013, Old Vistula River Lake in the Light Cartographic, Sedimentological, Hydrological and Hydrochemical Investigations (Grudziądz Basin, North Central Poland), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 47.
 • Noryśkiewicz A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Hirsch F., 2013, Historia niewielkiego zagłębienia w Wygoninie (północno-wschodnie Bory Tucholskie) w świetle analizy pyłkowej, Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 73.
 • Ott F., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., Noryśkiewicz B., Tyszkowski S., 2013, Environmental impact of melting buried ice blocks (North Poland), 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Tyszkowski S., 2013, The role of landslides in current process of shaping the escarpment zone of river valleys (example of Lower Vistula Valley), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 51.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., 2013, Preliminary analysis of land use changes over the last 200 years in the catchment of Lake Czechowskie, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 52.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2012, Parameters of streamflow droughts in agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Kordowski J., Kubiak K., Tyszkowski S., 2012, Evolution of the lower Vistula River floodplain in the light of sedimentological and geomorphological analyses of the overbank deposits, north central Poland, [w:] Eds. Pavel Bella, Pavol Papčo, Geomorfologia a integrovany vyskum krajiny, 7. vedecká konferencia ASG pri SAV, Ružomberok 10. - 12.9.2012, Zborník abstraktov, exkurzný sprievodca, Verbum -Vydavatel’stvo Katolíckej univerzity w Ružomberku, Bratislava, , s. 26-27.
 • Tyszkowski S., Bartczak A., Glazik R., 2012, An analysis of selected elements of the environment in the outflow model compared with measurements of agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., 2011, Ruchy masowe w Świeciu i Morsku w świetle analiz parametrów geotechnicznych gruntu, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 158.
 • Tyszkowski S., 2011, Aktywność współczesnych ruchów masowych na tle dawnych form osuwiskowych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 107-108.
 • Tyszkowski S., 2011, Rozmieszczenie i skala aktywności współczesnych osuwisk w dolinie dolnej Wisły na odcinku Fordon-Kozielec, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 157.
 • Tyszkowski S., 2010, Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe w okolicy Wiągu (dolina dolnej Wisły), Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa, , s. 54.
 • Brykała D., Kordowski J., Lamparski P., Tyszkowski S., Noryśkiewicz A., Majewski M., 2009, Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 29-31.
 • Grobelska H., Tyszkowski S., 2009, Using of aerial and ground photogrammetry in monitoring shore zone of Jeziorsko Reservoir (Warta River, Central Poland), [w:] Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich, Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts, Czech Association of Geomorphologsts etc., Plzen, , s. 17-18.
 • Tyszkowski S., 2009, Utilization of GIS in mediaeval archaeology and historical geography, [w:] Ed. Karl Donert, Yilmaz Ari, Maria Attard, Gerry O'Reilly, Daneila Schmeinck, Celebrating geographical diversity. Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turekey, 28-31 May 2009, Mensch und Buch Verlag, Berlin, , s. 307-310.
 • Tyszkowski S., 2008, Procesy osuwiskowe w wąwozie Czerwonej Wody (Wysoczyzna Świecka) - wybranie problemy, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k79-80.
 • Tyszkowski S., 2007, Uwarunkowania lokalizacji jednostek osadniczych oraz zmian podziału administracyjnego państwa krzyżackiego na przykładzie komturstwa rogozińskiego, [w:] Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień, WGiSR UW, Warszawa, , s. 135-137.

Maps, atlases

 • Rychel J., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Lisicki S., Roman M., Tyszkowski S., 2014, Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, Warszawa, 1 mapa
 • Tyszkowski S., 2014, Uwarunkowania rozwoju osuwisk w dolnie dolnej Wisły, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa, , s. 54-55.
 • Tyszkowski S., Bartczak A., 2014, Analizy GIS na obszarach zagrożonych suszą, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa, , s. 64-65.
 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Budek A., Bucała A., Długosz M., Kijowska-Strugała M., Płoskonka D., Rączkowska Z., Tyszkowski S., 2012, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 1 mapa