IGSO PAS > People > Member
Dr. Sławomir Goliszek
Department of Spatial Organization, GIS and Cartography Workgroup
Office 426
Phone +48 226978731
E-mail

Education

2007-2010 - studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek - geografia, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna

Temat pracy: Zmiany krajobrazu kulturowego Poniatowej po 1989 r.

2010-2012 - studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – specjalizacje: kartografia i geoinformacja, rozwój regionalny

Temat pracy: Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik naukowo-techniczny od stycznia 2013

Research interests

 • Kartografia, geoinformacja (GIS)
 • Transport- dostępność
 • Transport zbiorowy w miastach
 • Geografia wypadków drogowych

Awards and distinctions

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Goliszek S., Wójcik J., 2022, Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009-2018 - wykorzystanie narzędzi GIS, [w:] Red. Paweł Molewski, IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Toruń, , s. 18-19.
 • Goliszek S., 2021, Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009–2018 – wyniki projektu, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek, Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, , s. 33.
 • Goliszek S., 2020, Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009 – 2018 – metodyka pracy, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Człowiek w zmieniającym się środowisku", Kraków, 23 – 25 października 2020 roku. Książka abstraktów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 55.
 • Goliszek S., 2018, Zróżnicowanie w dostępności transportem indywidualnym i publicznym do wybranych usług, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak, Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 40.
 • Goliszek S., 2017, Space-time variation of accessibility to jobs with the use of public transport - a case study of Szczecin, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 53.
 • Rosik P., Goliszek S., Komornicki T., 2017, Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 15.
 • Goliszek S., 2016, Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie, V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 48-49.
 • Goliszek S., Połom M., 2016, Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym, Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, , s. 8.
 • Goliszek S., Sudra P., 2016, Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 24.
 • Połom M., Goliszek S., 2016, Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina, Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, , s. 9.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 11.
 • Goliszek S., 2015, Możliwości przemieszczania osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, , s. 37.
 • Goliszek S., 2015, Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej – wpływ środków z obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020, IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce. Poznań, 1-3 czerwca 2015, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, , s. 28.
 • Goliszek S., 2015, Zastosowanie danych GTFS na przykładzie transportu zbiorowego w Szczecinie, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 84.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2015, Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 39.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2015, Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, , s. 76.
 • Goliszek S., 2014, Poniatowa od wsi szlacheckiej do średniej wielkości miasta – rozwój przestrzenno-kulturowy miasta 1937-2010, "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty, IGiGP UJ, Kraków, , s. 16.
 • Goliszek S., 2014, Zmiany kolejowej dostępności ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej w zależności od rodzaju oporu przestrzeni – analiza porównawcza Lublina, Rzeszowa i Białegostoku, [w:] Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska, GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN., Kraków, , s. 25-26.
 • Goliszek S., 2014, Czasowo-przestrzenne zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich przy ścianie wschodniej – analiza porównawcza 2013-2020, "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty, IGiGP UJ, Kraków, , s. 17.
 • Goliszek S., 2014, Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej transportem miejskim w Olsztynie i Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE - analiza porównawcza, III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, , s. 44.
 • Goliszek S., 2014, Zmiany dostępności komunikacyjnej w państwach środkowej Europy finansowane ze środków UE 2004-2013, III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, , s. 37.
 • Goliszek S., 2013, Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina, II "Konferencja GIS w Nauce", Lublin, 24-26 czerwca 2013 r. Abstrakty referatów i posterów, UMCS, Lublin, , s. 22-23.

Maps, atlases

 • Goliszek S., 2015, [Mapy], [w:] Piotr Rosik, Karol Kowalczyk, Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010, Prace Geograficzne, 248, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2 mapy
 • Goliszek S., 2015, Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu, Mazowsze Studia Regionalne, 163 mapy
 • Komornicki T., Goliszek S., Łoboda K., 2015, 4 mapy pt. Sieć transportu lądowego w otoczeniu Roztocza, Dostępność międzygałęziowa regionu Roztocza (WMDT II) w roku 2015, Zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2007-2015, Przewidywane zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2015-2023, [w:] Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy, Roztocze. Przyroda i człowiek, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, , s. 379, 381, 382, 383.
 • Goliszek S., 2014, Transport miejski Rzeszowa i OIsztyna [5 map], [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, Esri Polska, Warszawa, , s. 48-49.
 • Goliszek S., 2013, Dostępność stacji kolejowych w Polsce w 2011 roku, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.2, Esri Polska, Warszawa, , s. 68-69.
 • Goliszek S., 2013, Czasowa dostępność kolejowa Lublina, Rzeszowa, Białegostoku, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.2, Esri Polska, Warszawa, , s. 66-67.