PEOPLE


Msc. Tomasz Ryger
Department of Rural Geography and Local Development
Office 440
Phone +48 226978926
E-mail

Ministerial projects

Publications

Articles, chapters, papers and others

Articles, chapters, papers and others

  • Bański Jerzy, Ryger Tomasz: Planowanie i zarządzanie. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 131-144.