IGSO PAS > People > Member
Prof. Zofia Rączkowska
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124292895
E-mail

Education

 • 1972-1977 – Master degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Functioning of river channels in the Potok Chochołowski catchment basin)

Academic career and degrees

Polish Geological Institute - National Research Institute - the Carpathian Branch in Cracow, 1977-1978

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1978

 • 1997 – PhD in geographical sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled The geomorphological role of snow patches in the High Tatra Mt., Poland)
 • 2008 – habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Contemporary periglacial relief of the European high mountains
 • 2009 - Associate Professor
 • 2017 - Full Profesor

Research interests

 • Geomorphology
 • Contemporary geomorphological processes
 • Contemporary evolution of high mountains’ relief (the Tatras)
 • Relief and periglacial processes in high mountains
 • Relationships between relief and vegetation in high mountains
 • Geoecological problems of high mountains

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., Śleszyński P., Rączkowska Z., Izdebski W., Malinowski Z., 2022, Evaluating the use of the landslide database in spatial planning in mountain communes (the Polish Carpathians), Land Use Policy, 11215 s.
 • Rączkowska Z., 2022, The Carpathians, [w:] Red. Marc Oliva, Daniel Nývlt, José M Fernández-Fernández, Periglacial landscapes of Europe, Springer, Cham, , s. 253-279.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2022, Quantitative assessment of the complexity of talus slope morphodynamics using multi-temporal data from terrestrial laser scanning (Tatra Mts., Poland), Catena, 209, 1, s. 105792.
 • Rączkowska Z., Kotarba A., 2022, Leszek Starkel (1931‑2021), Przegląd Geograficzny, 94, 1, s. 133-136.
 • Rączkowska Z., Rojan E., 2022, Seasonal and spatial variability of morphodynamic of slopes within snow avalanche starting zones in the Tatra Mountains, Revista de Geomorfologie, 24, 2, s. 27-39.
 • Kapusta J., Petrovič F., Hreško J., Rączkowska Z., 2021, Shrinkage of the tarns in the High Tatras (Slovakia, Poland), Geographia Cassoviensis, 15, 1, s. 5-26.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Assessment of the naturalness and anthropogenic transformation of the habitats of small mountain streams in different climate zones, Environmental Earth Sciences, 80, 714 s.
 • Pascual D., Akerman J., Becher M., Callaghan, T., Christensen T., Dorrepaal E., Emanuelsson U., Giesler R., Hammarlund D., Hanna E., Hofgaard A., Jin H., Johansson C., Jonasson C., Klaminder J., Karlsson J., Lundin E., Michelsen A., Olefeldt D., Persson A., Phoenix G., Rączkowska Z., Rinnan R., Strom L., Tang J., Varner R., Wookey P., Johansson M., 2021, The missing pieces for better future predictions in subarctic ecosystems: A Torneträsk case study, Ambio, 50, s. 375-392.
 • Prokop P., Rączkowska Z., Joshi R., 2021, Spatiotemporal soil development in the Pindari proglacial area (Indian Central Himalaya), Episodes, 44, 2, s. 115-127.
 • Rączkowska Z., 2021, Współczesna ewolucja rzeźby Tatr, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński, Współczesne przemiany rzeźby Polski., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 59-94.
 • Rączkowska Z., 2021, Transformacja koryta rzeki Pindari (Himalaje Kumaun) w wyniku ekstremalnego opadu deszczu w roku 2013, [w:] Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz, RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 413-426.
 • Rączkowska Z., Krzemień K., 2021, Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje, [w:] Red. Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 11-32.
 • Rączkowska Z., Prokop P., 2021, Rozwój gleb i rzeźby w obszarze proglacjalnym lodowca Pindari (Himalaje Centralne, Indie), [w:] Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki, Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, , s. 264-266.
 • Łajczak A., Urban J., Rączkowska Z., Wałek G., 2020, Rzeźba, [w:] Red. Lech Buchholz, Marek Jóźwiak, Jan Reklewski, Paweł Szczepanik, Świętokrzyski Park Narodowy - Przyroda i Człowiek. Opracowanie zbiorowe, Świętokrzyski Park Narodowy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Bodzentyn - Kielce, , s. 74-102.
 • Łajczak A., Urban J., Rączkowska Z., Wałek G., 2020, Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Przegląd Geologiczny, 62, 2, s. 102-111.
 • Rączkowska Z., 2019, Human impact in the Tatra Mountains, Cuadernos de Investigacion Geografica, 45, 1, s. 219-244.
 • Rączkowska Z., 2019, Wpływ koncepcji badawczych Mieczysława Klimaszewskiego na rozwój geografii fizycznej, Przegląd Geograficzny, 91, Spec. iss., s. 67-75.
 • Bochenek W., Gil E., Rączkowska Z., 2018, Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 11-20.
 • Rączkowska Z., Bucała-Hrabia A., Prokop P., 2018, Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India), Land Degradation & Development, 29, 8, s. 2746–2759.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., Rączkowski W., Wojciechowski T., Perski Z., 2018, Using TLS for monitoring talus slope morphodynamics in the Tatra Mts, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 51-52, s. 179-198.
 • Gądek B., Kaczka R., Rączkowska Z., Rojan E., Casteller A., Bebi P., 2017, Snow avalanche activity in Żleb Żandarmerii in a time of climate change (Tatra Mts., Poland), Catena, 158, s. 201–212.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin, Przegląd Geograficzny, 89, 1, s. 5-7.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2016, Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland), Geomorphology, 263, s. 39-49.
 • Gądek B., Grabiec M., Rączkowska Z., Maciata A., 2016, Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades, Geographia Polonica, 89, 1, s. 65-77.
 • Kaczka R., Spyt B., Janecka K., Lempa M., Rączkowska Z., 2016, What can we learn from archive records of snow avalanches in the Tatra Mountains?, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 50, s. 33-51.
 • Lempa M., Kaczka R., Rączkowska Z., Janecka K., 2016, Combining tree-ring dating and geomorphological analyses in the reconstruction of spatial patterns of the runout zone of snow avalanches, Rybi Potok Valley, Tatra Mountains (Poland), Geographia Polonica, 89, 1, s. 31-45.
 • Lempa M., Kaczka R., Spyt B., Guzik P., Guzowski M., Rączkowska Z., 2016, Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne – studium przypadku z Doliny Rybiego Potoku, Tatry Wysokie, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 18, 3, s. 111-122.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Rojan E., 2016, Geomorphological conditions of snow avalanches in the Tatra Mountains, Zeitschrift für Geomorphologie, 60, 4, s. 285-297.
 • Rączkowska Z., Joshi R., 2016, Deglaciation and impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley: the Kumaun Himalaya, India, [w:] Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop, Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer Japan, Tokyo, , s. 67-82.
 • Rączkowska Z., Kaczka R., 2016, From editors, Geographia Polonica, 89, 1, s. 5.
 • Rączkowska Z., Rojan E., Długosz M., 2016, The morphodynamics of slopes within the snow avalanche starting zones in the Tatras, Geographia Polonica, 89, 1, s. 17-29.
 • Spyt B., Kaczka R., Lempa M., Rączkowska Z., 2016, Application of timberline morphometric analysis for detecting snow avalanche paths: A case study of the Tatra Mountain, Geographia Polonica, 89, 1, s. 91-111.
 • Kaczka R., Janecka K., Lempa M., Rączkowska Z., 2015, Zastosowanie metod dendrochronologicznych w badaniach lawin śnieżnych, Landform Analysis, 28, s. 15–27.
 • Kaczka R., Lempa M., Czajka B., Janecka K., Rączkowska Z., Hreško J., Bugár G., 2015, The recent timberline changes in the Tatra Mountains: A case study of the Mengusovská Valley (Slovakia) and the Rybi Potok Valley (Poland), Geographia Polonica, 88, 2, s. 71-83.
 • Lempa M., Kaczka R., Janecka K., Rączkowska Z., 2015, Dendrogeomorphological study on snow avalanches in the Tatra Mountains (Southern Poland), [w:] Eds. Rob Wilson, Gerhard Helle, Holger Gärtner, TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Vol. 13. Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2014 May 6th – 10th, 2014 in Aviemore, Scotland, UK, Scientific Technical Report, 15/06, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 110-115.
 • Lempa M., Kaczka R., Rączkowska Z., 2015, Morphological and morphometrical analyses reveal the avalanche influence over the talus cones in the Rybi Potok Valley, Tatra Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 49, s. 15-33.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Gądek B., Grabiec M., Kaczka R., Rojan E., 2015, Uwarunkowania przyrodnicze, skutki i zmiany aktywności lawin śnieżnych w Tatrach, [w:] Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba, Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 133-141.
 • Rączkowska Z., Zwoliński Z., 2015, Digital geomorphological map of Poland, Geographia Polonica, 88, 2, s. 205-210.
 • Rączkowski W., Boltižiar M., Rączkowska Z., 2015, Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr, [w:] Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba, Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 143-148.
 • Dulias R., Prokop P., Rączkowska Z., 2014, Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 8-18.
 • Lempa M., Kaczka R., Rączkowska Z., 2014, Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tary Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 16, 3, s. 105-112.
 • Rączkowska Z., 2014, Stop 3.1. Dominikowice - Introduction to the Polish Carpathians, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 106-112.
 • Rączkowska Z., 2014, Stop 3.2. Pieniążkowice - The Podhale Basin, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 113-116.
 • Rączkowska Z., 2014, Stop 3.5. The Białka braided river – natural processes versus human intervention, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 133-136.
 • Rączkowska Z., 2014, Stop 3.4. The Tatra Mountains natural environment and human impact, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 117-132.
 • Rączkowska Z., 2014, Stop 4.1. Bielanka - landslides activity in the Polish Carpathians with the "Zapadle Landslide" as example., [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 149-153.
 • Łajczak A., Margielewski W., Rączkowska Z., Święchowicz J., 2014, Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact, Episodes, 37, 1, s. 21-33.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2013, Wprowadzenie, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-10.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., Długosz M., Blotiźiar M., 2013, Recent debris flows in the Tatra Mountains, [w:] Red. Denes Loczy, Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe, Springer Geography, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, , s. 221-236.
 • Rączkowska Z., 2013, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 35-48.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Fidelus J., Kłapyta P., Kotarba A., Płaczkowska E., 2013, The Tatra Mts. high-mountain system, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 99-130.
 • Wachecka-Kotkowska L., Zwoliński Z., Kostrzewski A., Migoń P., Rachlewicz G., Rączkowska Z., 2013, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi, [w:] Red. Zbigniew Kruszewski, Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T.2, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa, , s. 227-250.
 • Rączkowska Z., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J., 2012, Recent landform evolution in the Polish Carpathians, [w:] Eds. Denes Loczy, Adam Kotarba, Milos Stankoviansky, Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric region, Springer Geography, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, , s. 47-101.
 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Bucała A., Długosz M., Płoskonka D., Rączkowska Z., 2011, Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 22 s.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2011, Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa, [w:] Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011, [b.w.], Zakopane, , s. 68-90.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych, [w:] Red. Adam Kotarba, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 55-61.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2010, Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokogórskiego, Czas. Geogr., 81, z. 1-2, s. 21-41.
 • Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych, Wierchy, 74, s. 163-167.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2010, Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu, [w:] Red. Zbigniew Krzan, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 21-28.
 • Gądek B., Rączkowska Z., Żogała B., 2009, Debris slope morphodynamics as a permafrost indicator in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia, [w:] Ed. D. Loczy, J. Kovacs, Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric countries, Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementbaende, 53 Suppl. iss. 3, Gebr. Borntraeger, Berlin, Stuttgart, , s. 79-100.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2009, Problems in geoecological approach to high-mountains environment (based on studies of relief-vegetation relationships), Landform Anal., 10, s. 70-76.
 • Rączkowska Z., 2009, Differentiation of natural environment of South Eastern Tibet and its tourist attractiveness, Przegl. Nauk.-Dydakt. Pryw. Wyższ. Szk. Ochr. Środ. Probl. Nauki o Środ., 13, nr 1, s. 31-46.
 • Rączkowska Z., 2009, Differentiation of present-day periglacial relief in high-mountains of Europe, Rev. Roum. Geogr., 53, nr 1, s. 107-118.
 • Rączkowska Z., 2009, Metodyka terenowych badań geomorfologicznych, [w:] Red. Jan R. Olędzki, Zintegrowane badania środowiska, WGiSR UW, Warszawa, , s. 142-145.
 • Kędzia S., Rączkowska Z., 2008, Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit, Geomorph. Slovaca Bohem., 8, nr 1, s. 36-41.
 • Rączkowska Z., 2008, Zróżnicowanie współczesnej rzeźby peryglacjalnej w górach wysokich Europy, Landform Anal., 9, s. 120-122.
 • Rączkowska Z., 2008, Are there geomorphic indicators of permafrost in the Tatra Mountains?, Geographia Polonica, 81, 1, s. 117-133.
 • Rączkowska Z., 2008, Współczesna ewolucja rzeźby Tatr, [w:] Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 35-56.
 • Rączkowska Z., Starkel L., 2008, Preface, Geographia Polonica, 81, 1, s. 7.
 • Gądek B., Rączkowska Z., Wzientek K., Żogała B., 2006, Wieloletnia zmarzlina Miedzianej Kotliny (Tatry Słowackie) w świetle wyników badań geofizycznych i geomorfologicznych, [w:] Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, , s. 101-108.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2006, Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland), Pol. J. Ecol., 54, nr 1, s. 69-90.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2006, Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains, Geographia Polonica, 79, 1, s. 27-39.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2006, Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne), [w:] Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec, Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane-Kraków, , s. 95-100.
 • Rączkowska Z., 2006, Recent geomorphic hazards in the Tatra Mountains, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 40, s. 45-60.
 • Baranowski J., Kędzia S., Rączkowska Z., 2005, Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej, [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa, Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków, , s. 251-261.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2003 (dr. 2005), Geobotaniczne wskaźniki morfodynamiki stoków wysokogórskich, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 47, z.1, s. 154-157.
 • Rączkowska Z., 2005, Morfodynamiczne cechy obszarów z wieloletnią zmarzliną w Tatrach, [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 385-388.
 • Baranowski J., Kędzia S., Rączkowska Z., 2004, Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland), Analele Univ. Vest Timis. Geografie, 14, s. 169-179.
 • Rączkowska Z., 2004, Considerations on periglacial landforms and slope morphodynamic in periglacial zone of Tatra Mountains, Analele Univ. Vest Timis. Geografie, 14, s. 35-50.
 • Rączkowska Z., 2004, Dynamika pokryw stokowych na obszarach górskich Karpat Zachodnich wzniesionych ponad górną granicę lasu, Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne. Babia Góra, 18-22 wrzesień 2004 r, UŚ, Sosnowiec, , s. 28-33.
 • Rączkowska Z., 2004, Prawidłowości rozmieszczenia i wykształcenia form peryglacjalnych w Tatrach, Problemi geomorfologii i paleogeografii ukrainskih Karpat i prilelglih teritorij. Materiali miznarodnogo seminaru prisvjacenogo 90-riccju vid dnja narozdennja zasnovnika kafedri geomorfologii i paleogeografii profesora Petra Cisja (Skole, 30 weresnja - 3 zovtnja 2004 roku), Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, L'viv, , s. 133-143.
 • Rączkowska Z., Kędzia S., 2004, Deglaciation of the Etancons Valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age, Geomorph. Slovaca, 4, nr 1, s. 28-34.
 • Baumgart-Kotarba M., Bravard J., Chardon M., Jomelli V., Kędzia S., Kotarba A., Pech P., Rączkowska Z., 2003, High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France, Geographia Polonica, 76, 2, s. 65-87.
 • Pech P., Jomelli V., Baumgart-Kotarba M., Chardon M., Jacob N., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., Tsao C., 2003, A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins, Geodinamica Acta, 16, s. 187-193.
 • Rączkowska Z., 2003, Periglacial landforms of Northern Sweden Mt. with the Tarfala valley as example, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 37, s. 45-57.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2002, Vegetation as a tool in the characterisation of geomorphological forms and processes: an example from the Abisko Mountains, Geogr. Annaler Ser.A, 84, nr 3/4, s. 233-244.
 • Rączkowska Z., 2002, Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach na przykładzie Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 49-53.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2002, Odzwierciedlenie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia Kasprowego Wierchu, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 403-406.
 • Rączkowska Z., 2000, Tempo i kierunki działania procesów modelujących stoki dojrzałe w Tatrach, [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 108-110.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wprowadzenie, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 9-16.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999, Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 121-132.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Jakomulska A., 1999, Roślinność jako wskaźnik morfodynamiki stoku wysokogórskiego, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 91-104.
 • Rączkowska Z., 1999, Slope dynamics in the periglacial zone of the Tatra Mts, Biul. Perygl., 38, s. 127-133.
 • Rączkowska Z., 1999, Rzeźba stoków w okolicy Kasprowego Wierchu, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 17-24.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 1999, Pokrywa śnieżna a roślinność, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 81-89.
 • Rączkowska Z., 1998, Research on present-day geomorphic processes in the Polish Carpathians. State of the art, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 32, s. 47-58.
 • Rączkowska Z., 1998, Zmiany środowiska naturalnego doliny Sant w okresie ostatnich 20 lat, [w:] Red. Zygmunt Babiński, Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 52, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 69-73.
 • Rączkowska Z., 1998, Morfogenetyczna rola niwacji w Tatrach Wysokich w porównaniu z innym obszarami górskimi, [w:] Red. Kazimierz Pękala, Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 155-161.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1997, Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope), Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book, Universidad de La Laguna, La Laguna, , s. 173-178.
 • Rączkowska Z., 1997, Nivation and its geomorphic significance - examples from the Polish High Tatra and the Ortles-Cevedale massif, the Italian Alps, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 31, s. 175-192.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1996, Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim, [w:] Red. Andrzej Kownacki, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.2. Biologia, [b.w.], Kraków, , s. 81-83.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1996, Relacje śnieg - roślinność w obrębie form niwalnych, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 167-179.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1996, The spatial relations of relief and vegetation, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 30, s. 117-128.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1996, Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 78-80.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1996, Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 210-213.
 • Rączkowska Z., 1996, Niwacja w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Adam Kotarba, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi, [b.w.], Kraków, , s. 128-131.
 • Rączkowska Z., 1995, Nivation in the High Tatras, Poland, Geogr. Ann. Ser.A., 77, nr 4, s. 251-258.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 1994, Geobotaniczne wskaźniki denudacji stoków wysokogórskich, [w:] Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop, Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993, Conference Papers, 20, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 75-85.
 • Rączkowska Z., 1993, Ilościowe wskaźniki niwacji w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Adam Kotarba, Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach, Dokumentacja Geograficzna, 4-5, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 63-81.
 • Rączkowski W., Rączkowska Z., 1992/1993, Rzeźba glacjalna doliny Martello (masyw Ortles-Cevedale, Alpy Włoskie), Folia Geographica, Seria Geographia Physica, 24-25., s. 47-59.

Editorial publications

 • Chrobak A., Rączkowska Z., Szwagrzyk J., Zwijacz-Kozica T., 2021, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 384 s.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł. (red.), 2017, Przegląd Geograficzny, Przegląd Geograficzny, 89, 1181 s.
 • Novotny J., Lehotsky M., Machova Z., Rączkowska Z. (red.), 2013, Book of abstracts and excursion guide. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Geomorphologica Slovaca et Bohemica, 13, 1130 s.
 • Rączkowska Z., Kotarba A. (red.), 2013, Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 169 s.
 • Rączkowska Z., Kotarba A., 2011, Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2, PAN IGiPZ, Warszawa, 178 s.
 • Rączkowska Z., Kotarba A., 2011, Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 187 s.
 • Rączkowska Z., Starkel L., 2008, Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 133 s.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2005, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, 108 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Cebulski J., Rączkowska Z., Gądek B., Kajdas J., 2022, Przestrzenny i ilościowy zapis obrywu Turni Kurczaba z dnia 22 października 2021 r, przy użyciu naziemnego skaningu laserowego., 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 11.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., Gądek B., Kajdas J., 2022, Quantitative assesement of the rockwall-talus slopw system morphodynamics using TLS monitoring data (Tatra Mts., Poland), "Geomorphology and Global Change". 10th International Conference on Geomorphology, Coimbra - Portugal, 12-16 September 2022, , s. ICG2022-330.
 • Rączkowska Z., Kędzia S., 2022, Wartości progowe wybranych procesów geomorfologicznych w Tatrach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 60-61.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2021, Współczesny rozwój stokow gruzowych w Tatrach Wysokich w świetle metody TLS i lichenometrycznej, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Gdańsk, , s. 82-83.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2020, Morfodynamika stoków gruzowych Tatr w świetle wieloletniego monitoringu metodą skaningu laserowego, VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, , s. 9.
 • Rączkowska Z., Krzemień K., 2020, Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje, VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, , s. 6.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., Rączkowski W., 2019, Wpływ budowy geologicznej na przebieg spływów gruzowych w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Jan Urban, VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 51-52.
 • Łajczak A., Urban J., Rączkowska Z., Wałek G., 2019, Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Jan Urban, VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 30-32.
 • Rączkowska Z., 2018, Preface, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 51-52, s. 5.
 • Cebulski J., Rączkowska Z., 2017, Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 318.
 • Gądek B., Kaczka R., Rączkowska Z., Rojan E., Casteller A., Bebi P., 2017, Combining geomorphic and dendrogeomorphic indices with numerical modeling for evaluation of snow avalanche activity (Tatra Mts., Poland), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 180.
 • Kiszka K., Rączkowska Z., 2017, Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 318-319.
 • Płaczkowska E., Prokop P., Rączkowska Z., Wiejaczka Ł., 2017, Channel head location in small catchment in monsoon climate, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 324-325.
 • Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym, VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety), Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wrocław, , s. 9-10.
 • Rączkowska Z., Bucała-Hrabia A., Prokop P., 2017, Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 228.
 • Rączkowska Z., Bucała-Hrabia A., Prokop P., 2017, Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 121.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Kijowska-Strugała M., 2017, Field trip in the Kerala, Landform Analysis, 35, s. 9-12.
 • Rączkowska Z., Rojan E., 2017, Morfodynamika stoku w strefie zrywu szlaków lawinowych w Tatrach, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 122.
 • Kaczka R., Guzik P., Guzowski M., Lempa M., Rączkowska Z., 2016, Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne (Urwany Żleb, Tatry Wysokie), III Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 9-11 lutego 2016. Abstrakty, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Warszawa-Rogów, s. 43.
 • Rączkowska Z., Bucała A., Prokop P., 2016, Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India), Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, 1 s.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2016, Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.), [w:] Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn, International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts, Geomorphological Society of Slovenia, Postojna, , s. 71.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2016, Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 108.
 • Rączkowska Z., Lempa M., Kaczka R., Rojan E., 2016, Geomorphological conditions and effects of snow avalanches in the Tatra Mts, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 43.
 • Rączkowska Z., Lempa M., Kaczka R., Rojan E., 2016, Interaction between relief and snow avalanches in the Tatra Mts, [w:] Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn, International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts, Geomorphological Society of Slovenia, Postojna, , s. 72.
 • Gądek B., Grabiec M., Maciata A., Rączkowska Z., 2015, Wpływ zmieniającego się klimatu na rozwój pokrywy śnieżnej i zagrożenie lawinowe w Tatrach, Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 39.
 • Kaczka R., Lempa M., Gądek B., Janecka K., Rączkowska Z., 2015, The reconstruction of snow avalanche activity based on tree rings and historical maps, The Fourth International Asian Dendrochronological Conference on Climate Change and Tree Rings, 9-12 March 2015, Katmandu, Nepal. Abstracts, [b.w.], Katmandu, , s. 123.
 • Kaczka R., Lempa M., Spyt B., Janecka K., Rączkowska Z., 2015, Zapis dynamiki lawin śnieżnych w przebiegu górnej granicy lasu w polskich Tatrach, Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 40.
 • Kaczka R., Lempa M., Stachnik K., Czajka B., Rączkowska Z., 2015, The geometry of timberline as an indicator of active and inactive avalanche paths, Geomorphometry 2015. Conference and Workshops, UAM, Poznań, 1 s.
 • Lempa M., Gądek B., Kaczka R., Janecka K., Rączkowska Z., 2015, The coupling the tree-ring reconstruction and avalanche modelling, TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 2015, 20-23 May 2015, Sevilla, Spain, Association for Tree Ring Research, Sevilla, , s. 62.
 • Lempa M., Kaczka R., Janecka K., Rączkowska Z., 2015, Dendrochronologiczny zapis lawin śnieżnych w Białym Żlebie i Żlebie Żandarmerii (Tatry Wysokie)., Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 45.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Gądek B., Grabiec M., Kaczka R., Rojan E., 2015, Uwarunkowania, dynamika i oddziaływanie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego lawin śnieżnych w Tatrach., Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 57-58.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Rojan E., 2015, Interrelation of relief and snow avalanches in the Tatra Mountains, Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts, Publishing House of Alati State University, Barnaul, , s. 140-141.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Rojan E., 2015, Relief and snow avalanches in the Tatra Mountains, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015, European Geosciences Union, Vienna, , s. 4087.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Rojan E., Bogusławska A., 2015, Interakcja rzeźby i lawin śnieżnych w Tatrach, Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 59.
 • Rączkowska Z., Joshi R., 2015, Impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley, Kumaun Himalaya, India, Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts, Publishing House of Alati State University, Barnaul, , s. 60-61.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2015, Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014., Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 143-144.
 • Rączkowski W., Boltižiar M., Rączkowska Z., 2015, Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr, Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, , s. 60-61.
 • Boltižiar M., Rączkowski W., Rączkowska Z., Kotarba A., 2014, Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000, [w:] Eds. P. Barlík, F. Križan, Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov, Univerzita Komenského, Bratislava, , s. 72-73.
 • Długosz M., Rączkowska Z., Ziak M., Kalafarski M., Rojan E., 2014, Geomorfologiczne uwarunkowania lawin śnieżnych w Tatrach, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 28-29.
 • Kaczka R., Lempa M., Janecka K., Rączkowska Z., 2014, Tree rings analysis of past snow avalanche activity in the Tatra Mountains, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kaczka R., Lempa M., Janecka K., Stoffel M., Rączkowska Z., 2014, Tree ring study of snow avalanche in Tatra Mountains, Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014, 13-17 January 2014, [b.w.], Melbourne, , s. 60.
 • Lempa M., Gądek B., Janecka K., Kaczka R., Rączkowska Z., 2014, Tree rings and snow avalanche modeling. Case studies from the Tatra Mountains, [w:] Eds. I. Garcia-Gonzalez, M. Souto-Herrero, EURODENDRO 2014, Lugo, Spain 8-12 September 2014, Book of Abstracts, University of Santiago de Compostela,, Santiago de Compostela, , s. 83.
 • Lempa M., Kaczka R., Wiekiera M., Rączkowska Z., 2014, Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie w Tatrach Wysokich, Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. II Konferencja Dendrochronologów Polskich – Rogów, 14-16 lutego 2014, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zakładu Doświadczalnego SGGW, Rogów, , s. 56.
 • Lempa M., Kalafarski M., Janecka K., Kaczka R., Rączkowska Z., 2014, Dendrogeomophological study on snow avalanche in Tatra Mountains, Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology. TRACE 2014, Aviemore, Scotland 6-10 May 2014, Unviersity of St. Andrews, Aviemore, , s. 73.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Gądek B., Grabiec M., Kalafarski M., Rojan E., 2014, Environmental conditions, dynamic and multiproxy records of snow avalanches in the Tatra Mts, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Rączkowska Z., Joshi R., 2014, Relief of the Pindari valley (Kumaun Himalaya) and its recent transformation, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Zwoliński Z., Rączkowska Z., 2014, Cyfrowe mapy geomorfologiczne – koncepcja i realizacja, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 133.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Kalafarski M., Lempa M., Czajka B., Kaczka R., Rączkowska Z., 2013, Wpływ lawin śnieżnych na przebieg górnej granicy lasu w Polskich Tatrach w okresie 1938-2012, Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych - skutki ekologiczne, Kielce, , s. 16.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2013, Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Rojan E., Rączkowska Z., Kalafarski M., Długosz M., Kaczka R., Gądek B., 2013, Avalanches in relation to relief of the Tatra Mountains, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1066.
 • Rączkowska Z., Długosz M., Kaczka R., Kalafarski M., Rojan E., 2013, Geomorphological aspects of snow avalanches activity in the Polish Tatras, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 67-68.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2011, Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras, [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava, , s. 29.
 • Rączkowska Z., 2011, Współczesna transformacja stoków gruzowych Tatr, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 125.
 • Rączkowska Z., 2011, Some remarks on granitic relief on the Meghalaya Plateau (India), [w:] Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer, Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume, International Association of Geomorphologists, Addis Ababa, , s. 129.
 • Rączkowska Z., 2011, Recent transformation of alpine debris slopes in the Tatra mts. (Poland), [w:] Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer, Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume, International Association of Geomorphologists, Addis Ababa, , s. 128.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2011, Zmiany rzeźby i roślinności przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu od wpływem turystyki, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 126.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie, Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa, , s. 15.
 • Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 68.
 • Rączkowska Z., 2010, Recent activity of debris slopes in glacial cirques of the Tatra Mts, [w:] Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska, Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010, Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, Praha, , s. 48-49.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2010, Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, , s. 135.
 • Łajczak A., Margielewski W., Rączkowska Z., Święchowicz J., 2010, Recent transformations of relief in the Polish Carpathians, [w:] Eds. Katarzyna Ostapowicz, Jacek Kozak, Integrating nature and society towards sustainability. The 1st Forum Carpathicum, 15th-18th September 2010, Kraków, Poland. Conference proceedings, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków, , s. 105-106.
 • Rączkowska Z., 2009, Recent varibility of debris flows activity in the Tatra Mts, 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts, [b.w.], Beijing, , s. 221-222.
 • Rączkowska Z., 2009, Morphodynamics of debris slopes in the Medena Kotlinka valley, [w:] Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich, Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts, Czech Association of Geomorphologsts etc., Plzen, , s. 48-49.
 • Rączkowska Z., 2009, Present-day periglacial landform in high-mountains of Europe, 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts, [b.w.], Beijing, , s. 212-213.
 • Kot M., Rączkowska Z., 2008, Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 4: Stacja Obserwacyjna im. Marii i Mieczysława Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na Hali Gąsienicowej, [w:] Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska, Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje, PIG, Warszawa, , s. 186-188.
 • Rączkowska Z., 2008, Differentiation of the present-day periglacial relief in high moutains of Europe, [w:] Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu, Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts, University Publishing House, Bucuresti, , s. 82.
 • Rączkowska Z., 2008, Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 2: Kocioł Gąsienicowy - wykształcenie osadów czwartorzędowych w górnej części Doliny Suchej Wody, [w:] Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska, Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje, PIG, Warszawa, , s. 182-185.
 • Rączkowska Z., 2008, Udział procesów peryglacjalnych w modelowaniu wysokogórskich stoków tatrzańskich, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k71.
 • Rączkowska Z., 2008, Solifluction and its effects in the high-mountain of Europe, [w:] Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova, Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu, Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, Brno, , s. 46.
 • Rączkowska Z., 2007, Permafrost landforms and permafrost presence in the Tatra Mts, [w:] Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs, Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts, Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, Pecs, , s. 54.
 • Rączkowska Z., 2006, Relation between debris slope morphodynamic and permafrost in the High Tatra Mts, [w:] Ed. Ales Letal, Irena Smolova, Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006), Geomorfologicky Sbornik, 5, Univerzita Palackeho, Olomouc, , s. 55.
 • Baranowski J., Kędzia S., Kotlarczyk M., Rączkowska Z., 2004, Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland), Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004, [b.w.], [B.m.], , s. 20.
 • Rączkowska Z., 2004, Differentiation of active periglacial relief of the High Tatra Mountains, International Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004, [b.w.], , s. 29-30.
 • Kędzia S., Rączkowska Z., 2003, Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age, Geomorph. Slovaca, 3, nr 1, s. 37.
 • Rączkowska Z., 2003, Recent periglacial landforms of the Tatra Mts, Geomorph. Slovaca, 3, nr 1, s. 66-67.
 • Baumgart-Kotarba M., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., 2002, Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 17-18.
 • Rączkowska Z., 2002, Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie, VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów, UWr, Wrocław, , s. 109-110.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2002, Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich, [w:] Red. K. Klimek, K. Kocel, Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 133-135.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2001, Application of vegetation for diagnosis of geomorphologic forms and processes – an example from the Abisko mountains, Geomorphological Research in the Abisko Region, 11-14 October 2001, Abisko Research Station, Abisko, , s. 24.
 • Rączkowska Z., Kozłowska A., 2001, Roślinność jako wskaźnik dynamiki rzeźby wysokogórskiej - możliwości i ograniczenia, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 118-120.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 2000, Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego Wierchu, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 97.
 • Rączkowska Z., 2000, Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 42.
 • Rączkowska Z., 2000, Anthropogenic impacts on morphodynamic of high-mountain slopes in the Tatra Mountains, [w:] Ed. Marcel Suri, International Symposium on Geomorphic Response to Land Use Changes. May 29 - June 2, 2000, Smolenice, Slovak Republic. Abstracts including the list of participants, Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, , s. 51.
 • Rączkowska Z., 1999, Slopes dynamics in periglacial zone of the High Tatras, Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999, [b.w.], Łódź, , s. 19.
 • Rączkowska Z., 1998, The role of nivation in the present-day modelling of the High Tatras, Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers, [b.w.], Bucharest, , s. 44-45.
 • Rączkowska Z., 1997, Nivation in the Tatras in comparision with other mountain areas, Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts, Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 3/1, Comitato Glaciologico Italiano, Torino, , s. 321-322.
 • Rączkowska Z., 1996, The geomorphic role of snow patches in the High Tatras, Poland, [w:] Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa, Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants, [b.w.], Budapest, , s. 101.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1995, Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim, I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników, [b.w.], Zakopane, , s. 34.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., 1995, Zróżnicowanie roślinności w obrębie form niwalnych, [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 78-79.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1995, The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 59-60.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1995, Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 47-48.
 • Rączkowska Z., 1995, Niwacja w Tatrach Wysokich, III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 64.
 • Rączkowska Z., 1995, Geomorfologiczna rola płatów śnieżnych w Tatrach Wysokich, I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników, [b.w.], Zakopane, , s. 20.
 • Rączkowska Z., 1994, Dynamika współczesnych procesów morfogenetycznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 57-58.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1993, Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope), Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993, Universidad de Laguna, Tenerife, , s. 22.
 • Rączkowska Z., 1993, Wpływ płatów śnieżnych na rozwój stoków usypiskowych w Tatrach, II Zjazd Geomorfologów Polskich. Morfologia gór średnich, streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, Lądek Zdrój 4-7 października 1993, Zakład Geomorfologii IGUWr, Wrocław, , s. 22.

Documentation studies

 • Rączkowska Z., Kotarba A., 2022, Leszek Starkel (1931 - 2021), Przegląd Geograficzny, 94, 1, s. 133-136.
 • Starkel L., Krzemień K., Rączkowska Z., 2019, Jubileusz Profesora Adama Kotarby - badacza obszarów górskich, Przegląd Geograficzny, 91, 1, s. 139-140.
 • Rączkowska Z., 2018, Ziemońska Zofia (1925–2002), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 1875-1876.
 • Rączkowska Z., 2018, Baumgart-Kotarba Maria (1941–2011), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 104-106.
 • Rączkowska Z., 2018, Kotarba Adam (ur. 1938), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,, , s. 776-778.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Wiejaczka Ł., 2017, Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin, Przegląd Geograficzny, 89, 1, s. 7.
 • Rączkowska Z., Starkel L., 2012, Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011, Przegląd Geograficzny,, 84,, 1, s. 143-145.
 • Kotarba A., Rączkowska Z., 2011, Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, [w:] Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień, Polskie terenowe stacje geograficzne, IGiGP UJ, Kraków, , s. 57-60.
 • Rączkowska Z., 2009, IAG regional conference on geomorphology "Landslides, floods and global environmental change in mountain region", Brasov, Romania, September 15-26, 2008, Biul. Inf. Stow. Geomorf. Pol., nr 3, s. 23-28.
 • Bucała A., Długosz M., Rączkowska Z., 2008, Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Slapanice [3-5 VI 2008], Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 42, s. 115-116.
 • Rączkowska Z., 2008, Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology in Pecs, October 2007, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 42, s. 113-115.
 • Rączkowska Z., 2004, Report of the Carpatho-Balcan Conference on Geomorphology in Bratislava, September 2003, Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 38, s. 127-130.

Maps, atlases

 • Rączkowska Z., 2015, Plansza V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 3. Dolina Kieżmarskiej Białej Wody, [w:] Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik, Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 1 s.
 • Rączkowska Z., 2015, Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 4. Formy peryglacjalne, [w:] Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik, Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 1 s.
 • Rączkowski W., Boltižiar M., Rączkowska Z., 2015, Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 1. Rzeźba, [w:] Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik, Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 1 s.
 • Rączkowska Z., 2013, Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:500 000. Arkusz Tatry-Podhale, Główny Geodeta Kraju, GUGiK, Warszawa, 1 ark.
 • Rączkowska Z., 2013, Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:100 000. Arkusz Tatry-Podhale, Główny Geodeta Kraju, GUGiK, Warszawa, 1 ark.
 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Budek A., Bucała A., Długosz M., Kijowska-Strugała M., Płoskonka D., Rączkowska Z., Tyszkowski S., 2012, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 1 mapa
 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Bucała A., Długosz M., Płoskonka D., Rączkowska Z., 2011, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.