IGSO PAS > People > Member
Prof. Jerzy Solon
Department of Geoecology, GIS and Cartography Workgroup
Office 430
Phone +48 226978930
E-mail

Education

 • 1973-1978 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Biology – specialty in environmental biology (Master’s thesis: Some of the substitute communities for Potentillo albae-Quercetum in the vicinity of Korytowo).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1977

 • 1988 – PHD in natural sciences in the field of geography (a doctoral dissertation entitled: Spatial structure of vegetation in the Wigry Lakes region).
 • 2003 – a habilitated (post-doctoral) degree in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral dissertation entitled: Evaluation of landscape diversity based on the analysis of vegetation spatial structure).
 • 2014 - Professor of Earth Sciences.

- 2010-2015 – head of the Doctoral Studies in the Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Research interests

Phytosociology, plant ecology, landscape ecology, and in particular:

 • spatial structure of actual vegetation and its abiotic and anthropogenic factors,
 • vegetation spatial structure serving as a basis for differentiating among landscape units of different levels,
 • indicative role of vegetation in a landscape,
 • landscape stability vs. diversity of its constituent parts,
 • ecological and landscape indicators of sustainable development,
 • use of landscape ecology in environment protection,
 • structural and functional transformations of agricultural landscapes.

Awards and distinctions

Research awards

 • 1984 – Award granted by a Sciences Secretary PAS for participation in carrying out the research study: Geoecological study of the Wigry Lakes region.
 • 1989 – Award granted by a Sciences Secretary PAS for a study: Vegetation spatial structure in the vicinity of the Wigry Lakes.
 • 1995 – Award granted by a Minister of National Education for coauthoring the academic textbook Landscape ecology.

Other prizes and distinctions

 • 1978 – Bronze Cross of Merit for social involvement in environment protection.
 • 1982 – Silver Honorary Badge “For merits to Warsaw” awarded for social involvement in environment protection.
 • 1983 – Golden Honorary Badge of Environmental Protection League for social involvement in environment protection.
 • 1987 – Silver Cross of Merit for social involvement in environment protection.
 • 2005 – Honorary badge of the Ministry of Environment “A Person of Merit for his Activity on behalf of Protection of Environment and Water Management”.
 • 2014 - Jerzy Kondracki Honorary Medal "For merits to Department of Geography and Regional Studies of Warsaw University"

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Affek A., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Wolski J., Kołaczkowska E., 2024, The potential of Polish forests to provide ecosystem services, Geographia Polonica, 97, 1, s. 65-90.
 • Affek A., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Mapowanie i ocena usług ekosystemów miejskich w skali ogólnopolskiej, Przegląd Geograficzny, 95, 2, s. 163-186.
 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Usługi ekosystemów miejskich (zurbanizowanych), [w:] Red. Małgorzata Stępniewska, Andrzej Mizgajski, Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 65-84.
 • Związek T., Łuców D., Popek J., Klisz M., Obremska M., Sobechowicz Ł., Solon J., Słowiński M., Przybylski P., Tyburski Ł., Zin E., Jastrzębowski S., Płaczkowska E., Pilch K., Szewczyk K., Konczal A., Rutkowski P., Główka D., Swoboda P., 2023, Addressing multiple perspectives in studying environmental changes in forest landscapes during the modernization period (18th–19th centuries), Anthropocene Review, s. 1-27.
 • Borzyszkowski J., Solon J., Grzegorczyk I., 2021, 5.4. Regionalizacja morfogenetyczno-glebowa a regionalizacja fizycznogeograficzna, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 45-48.
 • Kistowski M., Niecikowski K., Solon J., 2021, 4. Zastosowanie współczesnych technik gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby regionalizacji, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 31-35.
 • Richling A., Solon J., 2021, Pojezierze Litewskie (842.7), [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 545-551.
 • Richling A., Solon J., 2021, 3. Zasady podziału regionalnego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 27-30.
 • Solon J., 2021, Regionalizacja geobotaniczna a regionalizacja fizycznogeograficzna, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 48-53.
 • Solon J., 2021, Regionalizacja przyrodniczo-leśna a regionalizacja fizycznogeograficzna, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 53-57.
 • Solon J., Otręba A., Andrzejewska A., Zaniewski P., 2021, Zmiany składu gatunkowego i wskaźników struktury zbiorowisk roślinnych w latach 2001‑2018 na wybranych powierzchniach stałych w Kampinoskim Parku Narodowym, Przegląd Geograficzny, 93, 3, s. 413-443.
 • Affek A., Zachwatowicz M., Solon J., 2020, Long-term landscape dynamics in the depopulated Carpathian Foothills: A Wiar River basin case study, Geographia Polonica, 93, 1, s. 5-23.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Grabińska B., 2020, Pressure from wild ungulates upon the forests of the Masuria-Kurpie borderland, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 283-325.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., 2020, Forest ecosystems and rural communities – components and indicators of sustainable development, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 356-380.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., 2020, Assessment of historical changes in landscape sustainability based on selected indirect indicators, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 381-390.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kozłowska A., Kowalska A., 2020, Potential natural vegetation – the basis for habitat characterisation and its relation to geological substratum and regional variation, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 89-114.
 • Pomianowski W., Solon J., 2020, Modelling patch mosaic connectivity and ecological corridors with GraphScape, Environmental Modelling & Software, 134, s. 104757.
 • Solon J., 2020, Directions of historical landscape changes – fragmentation and consolidation of forests in the years 1800-2000 within the Masuria-Kurpie borderland, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 178-245.
 • Zaniewski P., Solon J., Ferchmin M., Siedlecki Ł., 2020, Zmiany bogactwa gatunkowego runa borów sosnowych na pasach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego na początku XXI wieku, Sylwan, 164, 4, s. 331−342.
 • Solon J., 2019, Rozwój poglądów Jerzego Kondrackiego na temat regionalizacji fizycznogeograficznej, Przegląd Geograficzny, 91, Spec. iss., s. 51-59.
 • Solon J., Regulska E., 2019, Wpływ zróżnicowania użytkowania krajobrazowego na cechy zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) obszarów rolnych, Przegląd Geograficzny, 91, 3, s. 349-364.
 • Zaniewski P., Solon J., Ferchmin M., Otręba A., 2019, Dynamika występowania gatunków obcego pochodzenia na stałych powierzchniach badawczych w Kampinoskim Parku Narodowym, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 38, 3-4, s. 3-15.
 • Richling A., Solon J., 2018, Mikroregiony fizycznogeograficzne makroregionu Pojezierze Litewskie, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon, Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne, 266, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 235-248.
 • Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica, 91, 2, s. 143-170.
 • Solon J., Myga-Piątek U., 2018, Mikroregionalizacja fizycznogeograficzna - w poszukiwaniu standardowej metody, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon, Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne, 266, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 249-254.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2017, Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective, Economics and Environment , 60, 1, s. 236-245.
 • Kowalska A., Matuszkiewicz J., Solon J., Kozłowska A., 2017, Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats, Silva Fennica, 51, 1, s. art. id 1684.
 • Kruczkowska B., Solon J., Wolski J., 2017, Mapping ecosystem services – a new regional-scale approach, Geographia Polonica, 90, 4, s. 503-520.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2017, Tree stand data as a basis for forest ecosystem services identification and assessment, Problemy Ekologii Krajobrazu, 45, s. 19-28.
 • Solon J., 2017, Szata roślinna, [w:] Red. Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 221-282.
 • Solon J., Grabińska B., Roo-Zielińska E., 2017, Game animals as indicators of the potential of ecosystem services supply, Problemy Ekologii Krajobrazu, 14, s. 63-77.
 • Śleszyński P., Solon J., 2017, A map of the landscape diversity of Poland, Geographia Polonica, 90, 3, s. 369-377.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Solon J., Affek A., Kruczkowska B., Wolski J., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2016, Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology, Economics and Environment , 59, 4, s. 22-32.
 • Lech P., Dróżdż P., Hildebrand R., Kasprowicz H., Kowalska (IBL) A., Małachowska J., Solon J., Wawrzoniak J., Wiech K., Wójcik J., 2016, Ocena zagrożenia lasów w Polsce na podstawie monitoringowych badań tempa i kierunków zmian w ekosystemach leśnych, [w:] Red. Wojciech Gil, Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej. VIII Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary, 15-17 marca 2016 r, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 297-316.
 • Roo-Zielińska E., Affek A., Kowalska A., Grabińska B., Kruczkowska B., Wolski J., Solon J., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2016, Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape, Economics and Environment , 59, 4, s. 274-291.
 • Śleszyński P., Solon J., 2016, Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych, Przegląd Urbanistyczny, 12, s. 64-68.
 • Chmielewski T., Myga-Piątek U., Solon J., 2015, Typologia aktualnych krajobrazów Polski, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377-408.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 85-102.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., 2015, Rekolonizacja borówki czernicy w borach sosnowych i mieszanych na gruntach porolnych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17, 1, s. 220-235.
 • Myga-Piątek U., Chmielewski T., Solon J., 2015, Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazów naturalnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 177-186.
 • Solon J., 2015, Selected fragments of road corridors as environmental barriers, Europa XXI, 28, s. 91-116.
 • Solon J., 2015, Krajobraz jako przestrzeń integrująca różne podejścia do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania warunków życia społeczeństwa, [w:] Red. nauk. Sławomir Ratajski, Marek Ziółkowski, Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, , s. 27-47.
 • Solon J., Chmielewski T., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2015, Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski - etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 55-76.
 • Affek A., Wolski J., Solon J., 2014, Naziemne skanowanie laserowe (TLS) jako narzędzie do szacowania nadziemnej biomasy roślinności torfowiskowej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 41-60.
 • Degórski M., Ostaszewska K., Richling A., Solon J., 2014, Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Przegląd Geograficzny, 86, 3, s. 295-316.
 • Degórski M., Solon J., 2014, Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu, Economics and Environment , 4, s. 48-57.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Grabińska B., 2014, Ocena liczebności łosia na pograniczu mazursko-kurpiowskim w czasach współczesnych i okresach minionych, e-Wiadomości Ekologiczne, 2, s. 15-20.
 • Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., Solon J., Śleszyński J., 2014, Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce, Economics and Environment , 4, s. 10-19.
 • Regulska E., Solon J., Kruczkowska B., 2014, Zooindykacja w badaniach krajobrazowych: relacje między wskaźnikami faunistycznymi a właściwościami gleb i fragmentacją pól uprawnych Polski północno-wschodniej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 201-216.
 • Solon J., 2014, Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2008-2013, [w:] Red. Jerzy Wawrzoniak, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2013 roku na podstawie badań monitoringowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 87-152.
 • Solon J., Pomianowski W., 2014, Program "GraphScape" - nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 15-32.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2013, Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland, Forest Ecology and Management, 310, s. 567-576.
 • Solon J., 2013, Wykorzystanie cech biotycznych w typologii i regionalizacji krajobrazowej, Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 35-42.
 • Solon J., 2013, Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 18-25.
 • Solon J., Lechnio J., 2013, Land cover as a factor affecting the structure and modifying the dynamics of a landscape system, Miscellanea Geographica, 17, 4, s. 34-41.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 29-64.
 • Lechnio J., Solon J., Pabianek P., 2012, Zmiany i trwałość użytkowania a cechy strukturalne i funkcjonalne terenów wokół Płocka, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego, WGiSR UW, Warszawa, , s. 149-175.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Solon J., 2012, Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, [w:] Red. Jan M. Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, , s. 63-154.
 • Solon J., 2012, NPK - cenny obiekt badań geograficznych i ekologiczno-krajobrazowych, [w:] Red. Anna Świercz, Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Wydaw. UJK, Kielce, , s. 583-592.
 • Solon J., 2012, Zmienność bogactwa gatunkowego i biomasy w zbiorowiskach roślinnych gradientu topograficznego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego, WGiSR UW, Warszawa, , s. 205-222.
 • Solon J., Degórski M., 2012, Geographical pattern of chosen soil and herb layer features of central- and north European Scots pine forests, Geographia Polonica, 85, 2, s. 83-95.
 • Solon J., Malinowska E., Lechnio J., 2012, Położenie w rzeźbie i własności glebowe jako zmienne sterujące bogactwem gatunkowym i biomasą w zbiorowiskach roślinnych, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego, WGiSR UW, Warszawa, , s. 235-242.
 • Solon J., Matuszkiewicz J., 2012, Waloryzacja szaty roślinnej PNBT, [w:] Red. Jan M. Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, , s. 396-419.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2012, Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form, Polish Journal of Ecology, 60,, 1, s. 3-17.
 • Kowalski M., Solon J., 2011, Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6, ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al, ESPON & University Rovira i Virgili, Tarragona, 19 s.
 • Richling A., Lechnio J., Malinowska E., Solon J., 2011, Thirty years of research on landscape of the Płock Region - is that enough?, [w:] Ed. Jerzy Lechnio, Four dimensions of landscape, Problemy Ekologii Krajobrazu, 30, WGiSR UW, Warszawa, , s. 53-65.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2011, Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego, [w:] Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał, Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 49-87.
 • Solon J., 2011, Main directions of landscape changes in Poland in the years 1995-2009, [w:] Ed. Jerzy Lechnio, Four dimensions of landscape, Problemy Ekologii Krajobrazu, 30, WGiSR UW, Warszawa, , s. 95-104.
 • Solon J., 2011, Postulaty dotyczące zasad ochrony krajobrazu, Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, 3, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, , s. 85-91.
 • Przemyski A., Solon J., 2010, Charakterystyka typologiczna i przegląd zbiorowisk roślinnych, [w:] Red. Anna Świercz, Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, , s. 144-171.
 • Solon J., 2010, Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w roku 2008, [w:] Red. Jerzy Wawrzoniak, Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 38-43.
 • Solon J., 2010, Ochrona siedlisk przyrodniczych w ramach gospodarki leśnej, Post. Techn. Leśn., nr 112, s. 28-33.
 • Solon J., 2010, Poziome zróżnicowanie runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w roku 2008 oraz zmiany w latach 1998-2008, [w:] Red. Jerzy Wawrzoniak, Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 49-52.
 • Solon J., 2010, Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2003-2008, [w:] Red. Jerzy Wawrzoniak, Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 44-48.
 • Solon J., 2010, Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 73-89.
 • Śleszyński P., Solon J., 2010, Wprowadzenie, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 11-16.
 • Śleszyński P., Solon J., Bednarek-Szczepańska M., Komornicki T., Więckowski M., 2010, Dyskusja wyników i wnioski, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 121-126.
 • Błażejczyk K., Solon J., 2009, Uwarunkowania środowiskowe, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 59-80.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Błażejczyk K., Solon J., Siłka P., Stępniak M., 2009, Dyskusja i podsumowanie badań, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 209-216.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2009, Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 5-46.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2009, Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E), Przegląd Geograficzny, 81, 1, s. 5-46.
 • Solon J., 2009, Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym w ciągu ostatnich 50 lat, [w:] Red. nauk. Dorota Michalska-Hejduk, Anna Bomanowska, Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Monografia, Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin, , s. 133-145.
 • Solon J., 2009, O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych, [w:] Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, 23, IGiGP UJ, Kraków, , s. 19-28.
 • Solon J., 2009, Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland, Landscp. Urban Plann., 93, iss. 3/4, s. 250-261.
 • Solon J., 2009, Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajowej i ponadregionalnej, [w:] Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk, Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, , s. 137-144.
 • Solon J., 2009, Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (dyskusja i ocena), [w:] Red. Mariusz Kistowski, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej, Biuletyn, 240, KPZK PAN, Warszawa, , s. 47-54.
 • Solon J., Błażejczyk K., 2009, Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu, Mazowsze. Studia Reg., nr 2, s. 89-112.
 • Kowalski M., Solon J., 2008, Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-98.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2008, Różnorodność leśnych zespołów roślinnych, siedlisk i krajobrazów, [w:] Red. Andrzej Grzywacz, Zasoby przyrodnicze polskich lasów, Polskie Towarzystwo Leśne, Cedzyna k. Kielc, , s. 5-21.
 • Solon J., 2008, Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 39-54.
 • Solon J., 2008, Zarys historii biogeografii, [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 123-134.
 • Solon J., 2008, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, [w:] Red. tomu Tadeusz J. Chmielewski, Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 21, Wydaw. Print 6, Lublin, , s. 25-44.
 • Solon J., 2008, Łąki, bociany i ludzie - powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim, Czas. Geogr., 79, z.3, s. 244-255.
 • Solon J., 2008, Typy krajobrazu kulturowego Polski, [w:] Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, WGiSR UW, Warszawa, , s. 109-115.
 • Solon J., 2008, Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu, [w:] Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, WGiSR UW, Warszawa, , s. 25-33.
 • Solon J., 2008, O potrzebie rewolucyjnych zmian w prawie ochrony przyrody, [w:] Red. D. Kopeć, N. Ratajczyk, Prawo ochrony przyrody - stan obecny, problemy perspektywy, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź, , s. 21-28.
 • Solon J., Matuszkiewicz J., 2008, Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania, [w:] Red. Sławomir Mazur, Henryk Tracz, Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów, 15-16 listopada 2007, Wydaw. SGGW, Warszawa, , s. 56-66.
 • Andrzejewska M., Baranowski M., Kowalska A., Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Rusztecka M., Solon J., 2007, Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland, [w:] Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene, Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe, Mansholt Publication Series, 3, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, , s. 65-73.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., 2007, Prognostic vegetation maps for evaluating hydro-egnineering project impact on vegetation in the Vistula River valley, [w:] Ed. Tomasz Okruszko, Edward Maltby, Jan Szatyłowicz, Dorota Świątek, Wiktor Kotowski, Wetlands: monitoring, modelling and management, Taylor & Francis, London etc., , s. 71-76.
 • Solon J., 2007, Współczesne koncepcje ekologiczno-krajobrazowe i ich przenikanie do innych nauk o środowisku przyrodniczym, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, UW WGiSR, Warszawa, , s. 57-74.
 • Solon J., 2007, Przekształcenia borów sosnowych świeżych w Puszczy Augustowskiej, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 176-196.
 • Solon J., 2007, Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007), Biuletyn, 234, KPZK PAN, Warszawa, , s. 103-117; 290-292.
 • Solon J., 2007, Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 290-343.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2007, Vegetation response to a topographic-soil gradient, Catena, 71, z.2, s. 309-320.
 • Solon J., Sikorski P., 2007, Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym), Parki Nar. Rez. Przyr., 26, z.2, s. 123-134.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2006, Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems, Papers Glob. Change, 13, s. 79-114.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2006, Forecasting of states of ecosystems in protected areas on the basis of a comprehensive digital vegetation map (as exemplified by Poland's Bory Tucholskie National Park), Geographia Polonica, 79, 1, s. 65-94.
 • Solon J., 2006, O potrzebie uwzględniania roślinności naturalnej i półnaturalnej w planowaniu przestrzennym w wiejskim krajobrazie kulturowym, [w:] Red. Witold Wołoszyn, Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, 18, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, , s. 465-472.
 • Solon J., 2006, Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 23-36.
 • Solon J., 2006, Complex multi-layer vegetation map as the basis for detailed geobotanical regionalization and characterization of the spatial structure of landscape (a case study from the Vistula river valley, Poland), Geographia Polonica, 79, 1, s. 7-25.
 • Solon J., 2006, Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa, [w:] Red. Joanna Plit, Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 5, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 64-71.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2006, Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa), [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 87-100.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., 2005, Regional development scenarios, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 25-34.
 • Romanowski J., Solon J., Bouwma I., 2005, Relevance of the study for Natura 2000 areas and the Polish ECONET, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 97-102.
 • Rozemeijer R., Romanowski J., Solon J., Bouwma I., van der Sluis T., 2005, Discussion, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 103-108.
 • Solon J., 2005, Incorporating geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems, [w:] Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss, Issues and perspectives in landscape ecology, Cambridge University Press, Cambridge, , s. 11-20.
 • Solon J., 2005, The comparison of landscape metrics in different scales - the raster and vector approaches, Ekologia Bratisl., 23, suppl.1, s. 320-332.
 • Solon J., 2005, Czy obecna ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek-przyroda" w polskich parkach narodowych, [w:] Red. Adam Hibszer, Józef Partyka, Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony. Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, , s. 9-17.
 • Solon J., 2005, Struktura roślinności jako indykator stanu i funkcjonowania krajobrazu, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. Praca zbiorowa, WGiSR UW, Warszawa, , s. 207-238.
 • Solon J., 2005, O potrzebie głębokich zmian systemu ochrony przyrody w Polsce (artykuł dyskusyjny), Chrońmy Przyr. Ojcz., 61, z.6, s. 87-99.
 • Solon J., 2005, Landscape diversity, [w:] Ed. Małgorzata Gutry-Korycka, Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study, Warsaw University Press, Warsaw, , s. 265-296.
 • Solon J., Wolski J., 2005, Propozycja gospodarowania zapasem martwego drewna w lasach zagospodarowanych, O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Synteza wyników badań programu badawczego "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych". Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las, , s. 145-147.
 • Solon J., 2004, Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w latach 1998-2003, [w:] Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 26-29.
 • Solon J., 2004, Poziome zróżnicowanie runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w 2003 roku oraz zmiany w latach 1998-2003, [w:] Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 29-31.
 • Solon J., 2004, Changes in horizontal structure of the herbaceous layer in the years 1998-2003, Forest condition in Poland in 2003, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 22-29.
 • Solon J., 2004, Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w roku 2003, [w:] Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 21-26.
 • Solon J., 2004, Floristic and ecological changes in the forest floor vegetation in 1998-2003, Forest condition in Poland in 2003, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, , s. 14-21.
 • Solon J., 2004, Ocena zrównoważenia krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu, 13, UG, Gdańsk, , s. 49-58.
 • Solon J., 2004 nr specjalny, Wigierski Park Narodowy - cele i motywy ochrony, Wigry, s. 10-13.
 • Solon J., 2004, Ostoje siedliskowe NATURA 2000 a potrzeby ochrony różnorodności biologicznej w Polsce, [w:] Red. Tadeusz J. Chmielewski, Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych NATURA 2000 w Polsce. Praca zbiorowa, Zeszyty Naukowe, 38, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Warszawa, , s. 77-89.
 • Solon J., 2004, Zastosowanie koncepcji potencjałów krajobrazowych dla oceny stopnia spójności krajobrazu, [w:] Red. Agagta Cieszewska, Płaty i korystarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, 14, Wydaw. SGGW, Warszawa, , s. 29-41.
 • Roper-Lindsay J., Simmons E., Solon J., Jongman R., Degórski M., Miller C., 2003, Biodiversity and landscape diversity. Recommendations for future research, [w:] Eds. J. Brandt, H. Vejre, Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management, WIT Press, Southampton, , s. 155-159.
 • Solon J., 2003, Mikrokrajobrazy roślinne Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 431-463.
 • Solon J., 2003, Changes in herb layer heterogeneity of Scots pine forests along the North-South transect, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 481-492.
 • Solon J., 2003, Scots pine forests of the Vaccubui-Piceetea class in Europe: forest sites studied, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 421-439.
 • Solon J., 2003, Szata roślinna Mazowsza, [w:] Red. Andrzej Richling, Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, , s. 159-196.
 • Solon J., 2003, Różnorodność ponadgatunkowa - krajobrazy, [w:] Red. Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle, Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio, NFOŚ, Warszawa, , s. 155-159.
 • Solon J., 2003, Różnorodność ponadgatunkowa - zbiorowiska roślinne, [w:] Red. Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle, Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio, NFOŚ, Warszawa, , s. 139-154.
 • Solon J., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej w Kampinoskim Parku Narodowym i w otulinie, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 395-411.
 • Solon J., 2003, Dynamika roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 413-429.
 • Solon J., 2003, Waloryzacja szaty roślinnej, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 465-471.
 • Solon J., 2003, Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na skład i strukturę runa borów sosnowych i sosnowo-dębowych borów mieszanych w Polsce, Przegl. Geogr., 75, z.2, s. 213-229.
 • Solon J., 2003, Landscape diversity evaluation: land cover approach versus ecosystems approach, [w:] Eds. J. Brandt, H. Vejre, Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management, WIT Press, Southampton, , s. 141-153.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 2003, Ground vegetation carbon and its relation to climate and species richness, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 513-527.
 • Wicik B., Solon J., 2002, Plan-and-soil zonation in the surroundings of the Ajinour salt lake in NW Azerbaijan, Misc. Geogr., 10, s. 47-55.
 • Richling A., Solon J., 2001, Główne kierunki i cele ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 28-33.
 • Richling A., Solon J., 2001, Położenie Wigierskiego Parku Narodowego na tle wybranych regionalizacji, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 16-20.
 • Richling A., Solon J., Malinowska E., 2001, Zasoby i walory krajobrazowe Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 210-222.
 • Solon J., 2001, Funkcje Wigierskiego Parku Narodowego w systemie ochrony środowiska, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 22-25.
 • Solon J., 2001, Ogólna charakterystyka szaty roślinnej Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 96-99.
 • Solon J., 2001, Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego a możliwości gospodarowania przestrzenią strefy podmiejskiej Warszawy, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 131-147.
 • Solon J., 2001, Ocena stanu lasu z punktu widzenia ekologii krajobrazu, [w:] Red. Roman Zielony, Zgodność fitocenozy z biotopem w ekosystemach leśnych. Praca zbiorowa, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, , s. 103-113.
 • Solon J., 2001, Założenia metodyczne monitoringu runa w monitoringu fitocenoz leśnych, Biul. Monitor. Przyr., nr 1, s. 12-21.
 • Solon J., 2001, Kompleksy roślinności rzeczywistej i potencjalna roślinność naturalna jako podstawa oceny różnorodności krajobrazu, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 261-273.
 • Solon J., Kozłowska A., 2001, Lokalne typy roślinności o charakterze przejściowym, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 142-146.
 • Solon J., Kozłowska A., 2001, Waloryzacja roślinności rzeczywistej Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 148-154.
 • Solon J., Kozłowska A., 2001, Roślinność potencjalna i uwarunkowania siedliskowe przestrzennego zróżnicowania roślinności rzeczywistej, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 124-130.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 2001, Bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych w okolicach Pińczowa, a ich wymagania ekologiczne, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 209-225.
 • Solon J., 2000, "Small habitats" and their input to flora and vegetation diversity on the landscape level, [w:] Ed. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska, Landscape ecology theory and applications for practical purposes, The Problems of Landscape Ecology, 6, Pułtusk School of Humanities, Warsaw, , s. 275-280.
 • Solon J., 2000, Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa w drzewostanach liściastych na SPO II rzędu, [w:] Red. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 roku na podstawie badań monitoringowych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 34-47.
 • Solon J., 2000, Krajobraz bez granic, czyli o wpływie koncepcji teoretycznych na sposoby wyróżniania i charakterystykę jednostek przestrzennych, [w:] Red. Maciej Pietrzak, Granice krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu, 7, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 139-152.
 • Solon J., 2000, Troubles with the evaluation of the landscape diversity, [w:] Eds. Jesper Brandt, Baerbel Tress, Gunther Tress, Multifunctional landscapes: Interdisciplinary approaches to landscape research and management, Centre for Landscape Research, Roskilde, , s. 84-85.
 • Solon J., 2000, The influence of possible climate change on species richness and structural features of the herb layer of the pine and mixed pine forests in Poland, [w:] Red. V.M. Kotljakov, Globalnye i regionalnye izmenenija klimata i ih prirodnye i socialno-ekonomiceskie posledstvija, GEOS, Moskva, , s. 247-260.
 • Solon J., 2000, Persistence of landscape spatial structure in conditions of change in habitat, land use and actual vegetation: The Vistula Valley case study in Central Poland, [w:] Ed. U. Mander, R.H.G. Jongman, Consequences of land use changes, WITPress, Southampton, , s. 163-184.
 • Vucetich J., Reed D., Breymeyer A., Degórski M., Mroz G., Solon J., Roo-Zielińska E., Noble R., 2000, Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests, Forest Ecol. Manag., 136, s. 135-145.
 • Kozłowska A., Solon J., 1999, Charakterystyka roślinności PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych, [w:] Red. Marek Zgorzelski, Góry Stołowe. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa, , s. 132-137.
 • Solon J., 1999, Changes of land cover, vegetation and landscape structure in the Vistula river valley (Poland) between the villages of Ryczywół and Wilga in years 1949 and 1995, [w:] Ed. Pavel Kovar, Nature and culture in landscape ecology. Proceedings of the CZ-IALE conference "Present and Historical Nature-Culture Interactions in Landscapes (Experiences for the 3rd Millenium)" held at the Charles University (Prague, on 7-17th September 1998) at the occasion of the 650th anniversary of its foundation, The Carolinum Press, Prague, , s. 200-210.
 • Solon J., 1999, Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa w drzewostanach iglastych na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 roku na podstawie badań monitoringowych. Aut. Jerzy Wawrzoniak et al, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 36-47 + 10 tab. i 12 ryc.
 • Solon J., 1999, Ekologiczno-krajobrazowe zróżnicowanie dolin dużych rzek, [w:] Red. Jerzy Kułtuniak, Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.8, Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia, 8, Śląsk, Katowice, , s. 179-200.
 • Solon J., 1999, Mikrokrajobrazy roślinne w PNGS Parku Narodowym Gór Stołowych i w jego najbliższym otoczeniu, [w:] Red. Marek Zgorzelski, Góry Stołowe. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa, , s. 168-175.
 • Solon J., 1999, Integrating ecological and geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems, [w:] Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss, Issues in landscape ecology. International Association for Landscape Ecology Fifth World Congress. Snowmass Village, Colorado, USA, 1999, IALE, Guelph, , s. 22-27.
 • Solon J., 1999, Roślinność potencjalna i naturalne regiony geobotaniczne pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Red. Daniela Sołowiej, Jerzy Błoszyk, Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra-Nysa". Strona polska projektu. Praca zbiorowa, Wydaw. Kontekst, Poznań, , s. 107-124.
 • Solon J., Ustrnul Z., 1999, Refleksje nad stanem badań struktury przestrzennej w geografii fizycznej, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków, , s. 71-89.
 • Solon J., Wawrzoniak J., 1999, Monitoring runa i odnowienia naturalnego w systemie monitoringu lasu, Prace. Inst. Bad. Leśn. Ser.A., 877, s. 93-108.
 • Solon J., Świerkosz K., 1999, Flora PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych, [w:] Red. Marek Zgorzelski, Góry Stołowe. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa, , s. 122-130.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Charakterystyka geobotaniczna i analiza zasięgów borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 79-98.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Geographical differentiation of the floristic composition and structure of the herb layer of the forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California, USDA Forest Service General Technical Report, PSW, GTR 166, [b.w.], Riverside, , s. 151-161.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of the forest permanent plots in Poland, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California, USDA Forest Service General Technical Report, PSW, GTR 166, [b.w.], Riverside, , s. 161-169.
 • Solon J., 1998, Różnorodność gatunkowa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 113-130.
 • Solon J., 1998, Zmiany roślinności rzeczywistej w dolinie Wisły na odcinku od Ryczywołu do Wilgi w latach 1949-1995, [w:] Red. Krystyna Turkowska, Przemiany krajobrazu naturalnego Polski, Acta Geographica Lodziensia, 74, ŁTN, Łódź, , s. 215-228.
 • Solon J., 1998, Zasady trwałej gospodarki leśnej. Spojrzenie ekologa krajobrazu, [w:] Red. Kazimierz Rykowski, Trwały i zrównoważony rozwój lasów. Poglądy - opinie - kontrowersje, Instytut Badawczy Leśnictwa, , s. 215-225.
 • Solon J., 1998, Changes in the vegetation of river valleys during the last 40 years: selected examples, Landscape transformation in Europe. Practical and theoretical aspects, The Problems of Landscape Ecology, 3, Faculty of Geography and Regional Studies of the Warsaw University, Warsaw, , s. 199-207.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 1998, Zróżnicowanie struktury runa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 99-112.
 • Solon J., Ustrnul Z., 1998, Refleksje nad stanem badań struktury przestrzennej w geografii fizycznej, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty, [b.w.], Kraków, , s. 38-48.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1997, Effect of geographical location on species composition, vegetation structure, diversity and phytoindicative characteristics in pine forests, Environ. Pollution, 98, nr 3, s. 347-360.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1997, Transect studies along parallel 52, 12-32 deg. East: Herb layer diversity and photoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in Poland, International Symposium:" Air pollution and climate change effets on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996, Pacific Southwest Research Station Home Page, 10 s.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1997, Transect studies along parallel 52, 12-32 deg Eeast. Florisitic composition and structure of herb layer of forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus as a result of geographical differentiation, International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996, Pacific Southwest Research Station Home Page, 11 s.
 • Solon J., 1997, Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina), Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju, Problemy Ekologii Krajobrazu, 1, Zakład Geoekologii WGiSR UW, Warszawa, , s. 129-139.
 • Solon J., 1997, Zmiany szaty roślinnej pod wpływem obniżenia poziomu wody w Kampinoskim Parku Narodowym, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Przewodnik wycieczek, PTG, Rynia, , s. 61-75.
 • Solon J., 1997, Roślinność doliny Wisły i jej przemiany w ciągu ostatnich 45 lat - na przykładzie okolic Wilgi, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 56-61.
 • Chmielewski T., Solon J., 1996, Podstawowe przyrodnicze jednostki przestrzenne Kampinoskiego Parku Narodowego: zasady wyróżniania i kierunki ochrony, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2, UGd, Gdańsk, , s. 130-142.
 • Solon J., 1996, The biological diversity of vegetational landscapes: problems with evaluation, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary protected areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 15-24.
 • Solon J., 1996, Zmiany szaty roślinnej pod wpływem obniżenia poziomu wody w Kampinoskim Parku Narodowym, Materiały seminarium "Ekologiczno-hydrologiczne problemy Kampinoskiego Parku Narodowego", [b.w.], Izabelin, , s. 41-57.
 • Solon J., 1996, Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne, [w:] Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku, Conference Papers, 25, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 27-39.
 • Solon J., 1996, Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2, UGd, Gdańsk, , s. 20-30.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., Śmiałkowski J., 1995, Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research, [w:] Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski, Protection of forest ecosystems biodiversity, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa, , s. 175-191.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kozubek E., Bochenek Z., 1995, Roślinność, [w:] Red. Ewa Gacka-Grzesikiewicz, Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia, Fundacja IUCN Poland, Warszawa, , s. 59-75.
 • Solon J., 1995, Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina), Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995, WGiSR UW, Warszawa, , s. 33-35.
 • Solon J., 1995, Anthropogenic disturbance and vegetation diversity in agricultural landscapes, Landscp. Urban Plann., 31, s. 171-180.
 • Solon J., 1995, Environmental monitoring in Poland: present situation and plans for the future, [w:] Ed. Yuri Beletsky, Valentyn Voloshyn and Vladimir Kouzminov, Proceedings of the international meeting on "Environmental systems monitoring: basic problems". Kyiv, Ukraine, 3-7 October 1994, Technical Report, 21, UNESCO ROSTE, Venice, , s. 75-92.
 • Solon J., 1995, Różnorodność biologiczna jako element oceny jakości krajobrazu, Jakość krajobrazu, jakość życia. Materiały konferencji. Płock, 6-8.10.1994, WGiSR UW, Warszawa, , s. 101-108.
 • Kostrowicki A., Biegański L., Grabińska B., Moszyńska B., Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Experiences of Polish authors, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) Warszawa, , s. 85-89.
 • Kostrowicki A., Solon J., Roo-Zielińska E., 1994, Derivative maps based on an analysis and iterpretation of the floristical composition of phytocoenoses, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) Warszawa, , s. 125-130.
 • Plit J., Solon J., 1994, Roślinność potencjalna, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 57-65.
 • Plit J., Solon J., 1994, Preliminary characteristics of the natural environment in the western frontier zone of Poland, Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht, Arbeitsmaterial, 201, Verlag der ARL, Hannover, , s. 224-230.
 • Plit J., Solon J., 1994, Regionalizacja geobotaniczna na podstawie zróżnicowania roślinności potencjalnej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 125-129.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Geobotanical indication as a tool for forest monitoring, [w:] Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz, Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992, Conference Papers, 19, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 229-223.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Roślinność jako wyraz procesów naturalnych i oddziaływań antropogenicznych, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 151-169.
 • Solon J., 1994, Ochrona zasobów szaty roślinnej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 171-189.
 • Solon J., 1994, Typologiczne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 67-81.
 • Solon J., 1994, Krajobrazowe zróżnicowanie roślinności rzeczywistej, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 83-94.
 • Solon J., 1994, A basis for the classification of bioindicative methods: a proposal for discussion, [w:] Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz, Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992, Conference Papers, 19, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 219-227.
 • Solon J., 1994, Vegetation differentiation and its changes in the Warsaw suburban zone - a general review, Mem. Zool., 49, s. 99-113.
 • Solon J., 1994, The theoretical basis and methodological approaches to the evaluation of landscape stability, [w:] Eds. Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Jerzy Lechnio], Landscape research and its applications in environmental management, Warsaw, , s. 69-84.

Editorial publications

 • Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), 2021, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 608 s., 45 map (jedna na wkładce)
 • Kistowski M., Myga-Piątek U., Solon J. (red.), 2018, Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne, 266, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 278 s.
 • Solon J., Regulska E. (red.), 2018, Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 49 s.
 • Regulska E., Solon J. (red.), 2014, Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, 61 s.
 • Solon J., Regulska E., Affek A. (red.), 2014, Współczesne metody badań krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa, 244 s.
 • Śleszyński P., Solon J., 2010, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, 201 s. : mapy.
 • Romanowski J., Matuszkiewicz J., Kowalczyk K., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., Bouwma I., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T., 2005, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, 127 s.
 • Richling A., Solon J., 2001, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, 301 s.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2001, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, 330 s.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2001, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, 273 s.
 • Kostrowicki A., Solon J., 1994, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, 195 s.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Bytnerowicz A., 1994, Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992, Conference Papers, 19, PAN IGiPZ, Warsaw, 276 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Affek A., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Wolski J., Solon J., 2023, Potential of Polish Forests to Provide Ecosystem Services, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 44.
 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Mapping and assessment of urban ecosystem services in Poland, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 52.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Regulska E., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Regulating and cultural services of urban ecosystems at the neighbourhood scale – a Warsaw case study, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 16.
 • Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Wolski J., Solon J., Affek A., 2023, Assessment of the potential of mature forests in Poland using open source data to provide mushroom picking service, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 74.
 • Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., Regulska E., Kowalska A., 2022, Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 233.
 • Degórski M., Affek A., Degórska B., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Wolski J., 2022, Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local), [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 237.
 • Kowalska A., Regulska E., Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., 2022, Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 241.
 • Solon J., Pomianowski W., 2022, Focal patches isolation and the role of transit patches in studies on landscape connectivity, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 107.
 • Solon J., Richling A., Babul P., Jabłońska K., 2022, From geographical regions to local landscapes – abiotic-biotic hierarchy and human impact, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 257.
 • Macias A., Solon J., 2021, Wprowadzenie, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 36-37.
 • Solon J., Matuszkiewicz J., 2017, Regionalizacja fizycznogeograficzna a regionalizacja geobotaniczna – czy możliwe jest uzgodnienie podziałów regionalnych?, [w:] Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”, Uniwerytet Śląski, Sosnowiec, , s. 17-19.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 15.
 • Degórski M., Solon J., 2016, Ecosystem services as a factor for trajectory strengthening of region's development and well-being - environmental governance, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 854.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 9.
 • Grabińska B., Roo-Zielińska E., Solon J., 2016, Big and small game animals as indicators of provisioning and regulating ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 30.
 • Kruczkowska B., Solon J., Wolski J., 2016, Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 23.
 • Pomianowski W., Solon J., 2016, Minimum spanning tree in landscape mosaic, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1985.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 14.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2016, Forest timber as a provider of ecosystem services - direct and surrogate indicators, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 41.
 • Solon J., Degórski M., 2016, Land cover versus ecosystems – two different approaches for mapping ecosystem services and landscape changes. Consequences for interpreting land cover changes, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1785.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 13.
 • Affek A., Kowalska A., Solon J., Degórski M., 2014, „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, , s. 17.
 • Affek A., Solon J., Wolski J., 2014, Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, , s. 8-9.
 • Degórski M., Solon J., 2014, Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, , s. 7-8.
 • Solon J., Pomianowski W., 2014, Program „GraphScape” – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, , s. 45-46.
 • Solon J., Przemyski A., 2013, Plant species diversity versus ecotope diversity in Chęciny-Kielce Landscape Park (S Poland), [w:] Eds. I. Atalay, R. Efe, Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts, [b.w.], Kemer, , s. 275.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2013, Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient, [w:] Eds. I. Atalay, R. Efe, Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts, [b.w.], Kemer, , s. 213.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland, Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012, University College, Cork, , s. 93.
 • Solon J., 2012, Związki między wskaźnikami fitoindykacyjnymi a biomasą i cechami gleby na wybranych katenach topograficzno-glebowych, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego, WGiSR UW, Warszawa, , s. 223-234.
 • Solon J., 2011, [Wypowiedź w debacie], Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, 3, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, , s. 70.
 • Solon J., 2009, Obowiązująca ustawa o planowaniu przestrzennym a zagrożenia urbanizacyjne dla parków narodowych, Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, , s. 55.
 • Solon J., 2008, Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajobrazowej i ponadregionalnej, Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, , s. 33-34.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2008, Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient, Annual Report, s. 93-96.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Solon J., 2007, Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 47-48.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Romanowski J., 2007, Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 5, s. 18-24.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., 2005, Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley, W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts, Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, , s. 50.
 • Solon J., 2005, Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek - przyroda" w polskich parkach narodowych?, [w:] Red. Adam Hibszer, Józef Partyka, Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec - Ojców, 16-17 czerwca 2005 r, PTG Oddział Katowicki, OPN, Sosnowiec-Ojców, , s. 8-9.
 • Solon J., 2005, Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań dynamiki krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 184-185.
 • Solon J., 2005, Ekologia-krajobraz-energia. Z. Fischer, M. Magomedow. Lublin, 2004, Wiad. Ekol., 51, z.2, s. 113-120.
 • Solon J., 2005, Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa - próba definicji problemu, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 3 s.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2005, Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa), [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 186.
 • Solon J., 2004, Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności, Działalność Nauk., 17, s. 110-112.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2003, Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 73.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2003, Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland), Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 74.
 • Roo-Zielińska E., Degórski M., Solon J., 2003, Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 190.
 • Solon J., 2003, Krajobraz zrównoważony w koncepcji rozwoju zrównoważonego - w poszukiwaniu nowych wskaźników, Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r, [b.w.], Gdańsk, , s. 51-53.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2003, Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 210.
 • Richling A., Solon J., 2001, Wstęp, [w:] Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie "Dialog", Warszawa, , s. 8-9.
 • Solon J., 2001, Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na zmiany charakterystyk strukturalnych runa borów sosnowych i mieszanych w Polsce, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 133-134.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., 2001, Biomass and floristic richness of the herb layer in forests of Scots pine (Pinus sylvestris) in Central and Northern Europe, Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001, The Ecological Society of America, Washington, , s. 346.
 • Degórski M., Solon J., 2000, Międzynarodowa Konferencja "Globalne i regionalne zmiany klimatu a ich naturalne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje", Vadul lui Voda, 26-28 sierpnia 1999 roku, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 166.
 • Solon J., 1999, Główne kierunki przekształceń roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnich 50 latach, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa], , s. 71-72.
 • Solon J., 1999, Park Narodowy Gór Stołowych na tle wybranych regionalizacji, [w:] Red. Marek Zgorzelski, Góry Stołowe. Praca zbiorowa, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa, , s. 12-13.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Heterogenity in herb layer structure and diversity of plant species in Pinus sylvestris forests along a lattitudinal gradient (Finland-Poland): a multi-scale approach, [w:] Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu, VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings, [b.w.], Florence, , s. 361.
 • Solon J., 1998, Vegetation changes and landscape persistence: a Wilga region case study, [w:] Eds. Pavel Kovar, Radka Pusova, Petr Kulisek, Present and historical nature-culture interactions in landscapes (experiences for the 3rd millenium). International conference program and abstract book. September 6-13, 1998, Prague, Czech Republic, [b.w.], Prague, 1 s.
 • Solon J., 1998, Landscape stability concept and land use changes, [w:] Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu, VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings, [b.w.], Florence, , s. 399.
 • Solon J., 1997, Zmiany roślinności i siedlisk doliny Wisły w okolicach Wilgi w latach 1949-1995, Przemiany krajobrazu naturalnego Polski Środkowej. Konferencja naukowa Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Łódź, 30-31 maja 1997. Streszczenia referatów, [b.w.], Łódź, , s. 52-53.
 • Chmielewski T., Solon J., 1996, Analiza struktury przyrodniczej Kampinoskiego Parku Narodowego, Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996, UGd, Gdansk, , s. 19-20.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1996, Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in forests, Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts, [b.w.], [B.m.], 34].
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1996, Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Floristic composition and structure of herb layer of forest permanent plots as a result of geographical differentiation, Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts, [b.w.], [B.m.], 33].
 • Solon J., 1996, Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym, Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996, UGd, Gdansk, , s. 45-46.
 • Solon J., 1995, Landscape stability: how it can be measured?, IALE 95. The future of our landscapes. Programme and abstracts, [b.w.], [B.m.], 1 s.
 • Solon J., 1995, Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne, Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995, PAN IGiPZ, Warszawa, 1 s.nlb.
 • Solon J., 1995, The biological diversity of vegetational landscapes; problems with evaluation, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 13-14.
 • Bytnerowicz A., Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Preface, [w:] Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz, Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992, Conference Papers, 19, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 5.
 • Kostrowicki A., Solon J., 1994, Wprowadzenie, [w:] Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon, Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, 1/2, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-12.

Documentation studies

 • Solon J., 2003, System Natura 2000 i jego konsekwencje, Urbanista, nr 7, s. 23-28.
 • Solon J., 2003, Wykaz lądowych zbiorowisk roślinnych stwierdzonych w ciągu ostatnich 30 lat na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 473-478.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2001, Od redaktorów, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9.

Maps, atlases

 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2001, [Mapy], Elektroniczny Atlas Środowiska Polski, GRID, Warszawa, 3 mapy.
 • Kostrowicki A., Biegański L., Grabińska B., Roo-Zielińska E., Solon J., 1994, Map 6. Real vegetation of study area in the Białowieża Forest, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S.), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) [b.w.], Warszawa, 1 mapa.
 • Kostrowicki A., Solon J., Roo-Zielińska E., 1994, Map 9. Some vegetation properties of study area in the Białowieża Forest, [w:] Ed. Janusz B. Faliński, Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest, Phytocoenosis (N.S.), 6., (Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 4) [b.w.], Warszawa, 6 map.
 • Karg J., Solon J., 2013, Gospodarowanie krajobrazem (struktura, kształtowanie, funkcjonowanie), [w:] Red. M. Szyszkiewicz-Golis, konsultacja naukowa Jerzy Solon, Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Luboń, , s. 282-294.
 • Solon J., 2013, Krajobraz i ekologia krajobrazu – przegląd najważniejszych ujęć, [w:] Red. M. Szyszkiewicz-Golis M., konsultacja naukowa J. Solon, Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Luboń, , s. 37-42.
 • Solon J. (konsultacja naukowa), Szyszkiewicz-Golis M. (red.), 2013, Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Luboń, 325 s.
 • Solon J., 2009, Lasy, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 59-71.
 • Horodyski B., Lenart W., Solon J., Sroczyńska-Kożuchowska M., Walewski A., Wałdykowski P., Zgorzelski M., 2004, Geografia 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa, 335 s.
 • Solon J., 2002, Wigierski Park Narodowy, [w:] Red. Kaj Romeyko-Hurko, Ochrona polskiej przyrody, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Kraków, 30 s. na CD-ROM].
 • Solon J., 2001, [Hasła], Elektroniczny Atlas Środowiska Polski, GRID, Warszawa, 3 hasła.
 • Solon J., 1997 (dr.1998), Roślinność, Encyklopedia Geografii Świata. T.2. Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie, Wiedza Powszechna, Warszawa, , s. 22-28.
 • Solon J., 1998, Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski, Poznaj Świat, nr 9, s. 39.
 • Solon J., 1997, Pióra ptasie w historii i kulturze człowieka, Poznaj Świat, nr 2, s. 89-90.
 • Solon J., 1996, Ochrona przyrody a leśnictwo. Konflikt czy wspólnota celów? [głos w dyskusji], Bociek, nr 3, s. 6-7.
 • Solon J., 1995, Cień Czernobyla, Poznaj Świat, nr 11, s. 50-52.
 • Solon J., 1994, ...całe wieki upłyną, Poznaj Swój Kraj, 37, nr 3, s. 14-15.