IGSO PAS > Science > Projekt

Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego gór i ich przedpoli w warunkach zmian klimatu i antropopresji

Date: -

Supervisor: Zofia Rączkowska

Contractors: Witold Bochenek, Anna Bucała-Hrabia, Jarosław Cebulski, Maksymilian Fukś, Stanisław Kędzia, Małgorzata Kijowska-Strugała, Janusz Konieczek, Wojciech Liszka, Krystyna Łącka, Eliza Płaczkowska, Paweł Prokop, Zofia Rączkowska, Tomasz Szydłowski, Katarzyna Wasak-Sęk, Joanna Wąs, Łukasz Wiejaczka, Sabina Wójcik

Badania mają na celu poznanie struktury i funkcjonowania środowiska geograficznego gór oraz ich przedpoli w warunkach zmian klimatu i zmiennej antropopresji. Obejmują badania obiegu wody i materii,  gleb, zmian rzeźby, procesów hydrologicznych i hydrochemicznych, klimatu oraz oddzialywania człowieka na środowisko .

 

Publications

Geographia Polonica

Przegląd Geograficzny

Articles

Abstracts, reviews, notes

 • Płaczkowska Eliza, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: Anthropogenic impact on solute fluxes in a headwater catchment in Western Germany. [w]: The 38th Romanian Symposium on Geomorphology, Geomorphology in the Anthropocene, Book of Abstracts. 2023 - s. 24.
 • Płaczkowska Eliza, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: Anthropogenic impact on solute fluxes and chemical denudation in a headwater catchment – a case study of the TERENO Wüstebach experimental catchment. [w]: 3 rd DENUCHANGE WORKSHOP 13-16/3/2023 University of Haifa ISRAEL, Book of Abstracts. 2023 - s. 32.
 • Płaczkowska Eliza, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: Changes in solute fluxes in a headwater catchment: Impacts of forest disturbances and road salting. [w]: DGGM Meeting 2023 Conference proceedings 04. – 06.10.2023. 2023 - s. 55.
 • Wiejaczka Łukasz: Postrzeganie zbiornika Mucharz na Skawie przez różne grupy społeczne. [w]: Kongres Geografii Polskiej. Geografia Niepewności. Poznań, 31 maja - 3 czerwca 2023 roku. Książka abstraktów. Poznań: UAM, 2023 - s. 104.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia, Gądek Bogdan, Kajdas Joanna: Przestrzenny i ilościowy zapis obrywu Turni Kurczaba z dnia 22 października 2021 r, przy użyciu naziemnego skaningu laserowego.. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 11.
 • Mostowik Karolina, Buczek Krzysztof, Kania Maciej, Kisiel Marta, Kondracka Marta, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz, Szczęch Mateusz, Wacławczyk Patryk: Spring recharge patterns in flysch aquifer in the Carpathian Mountains. [w]: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts. 2022 - s. 20.
 • Płaczkowska Eliza, Mostowik Karolina, Bogena Heye, Leuchner Michael: Unexpected changes in ionic composition of stream water in a small headwater catchment after partial deforestation. [w]: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts. 2022 - s. 58.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Gądek Bogdan, Kajdas Joanna: Quantitative assesement of the rockwall-talus slopw system morphodynamics using TLS monitoring data (Tatra Mts., Poland). [w]: "Geomorphology and Global Change". 10th International Conference on Geomorphology, Coimbra - Portugal, 12-16 September 2022. 2022 - s. ICG2022-330.
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Wartości progowe wybranych procesów geomorfologicznych w Tatrach. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 60-61.
 • Szydłowski Tomasz, Bochenek Witold: Czasowa zmienność wysokości i właściwości fizyko-chemicznych opadu podkoronowego w drzewostanie grabowym i świerkowym w zlewni Bystrzanki. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 117-118.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody, spływ powierzchniowy i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki (Karpaty Zachodnie) z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Zakład Polografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 - s. 137-139.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Extreme values of soil erosion on agricultural slopes in the Polish flysch Carpathians. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 330.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław: Bluffs development on the mountain reservoir (the Polish Carpathians). [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 169.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Współczesny rozwój stokow gruzowych w Tatrach Wysokich w świetle metody TLS i lichenometrycznej. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 82-83.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław, Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Zou Qiang, Guo Yongqiang, Hu Jiang: Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 169.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna: Comparison of dam project perception by resettled and non-resettled communities. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 221.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r.. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2020 - s. 6.
 • Chrustek Paweł, Kędzia Stanisław, Kubacka Danuta, Pyrc Robert: Analiza trendów wysokości i czasu trwania pokrywy śnieżnej w latach 1926-2019 na Stacji Badań Niwalnych IMGW-PIB na Hali Gąsienicowej w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 18.
 • Kędzia Stanisław: Katastrofy i zagrożenia w środowisku naturalnym. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 20.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Morfodynamika stoków gruzowych Tatr w świetle wieloletniego monitoringu metodą skaningu laserowego. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 9.
 • Rączkowska Zofia, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 6.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Klimek Beata, Błońska Ewa, Chmolowska Dominika, Hreško Juraj, Drewnik Marek: Zmiany aktywności biologicznej gleb jako efekt naturalnych wylesień w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 10.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Płaczkowska Eliza, : Links between catchment characteristics and headwater chemistry in a subarctic area (Finnish Lapland). [w]: First IAG GeoNorth and IAG GeoNor Conference: Geomorphology and Geomorphologica lResearch in the Nordic Countries1-2 October 2020, Virtual Conference. Volume of Abstracts. Red. Achim A. Beylich, Katja Laute. Selbustrand: Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2020 - s. 30-31 (Geomorphological Field Laboratory Publication Series; 2)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 23.
 • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 21.
 • Chmolowska Dominika, Wasak Katarzyna, Nobis Marcin: Ocena wpływu przeniesienia płatów wilgotnych łąk do ogrodu siedliskowego utworzonego w miejscu poprzemysłowym: właściwości siedliskowe oraz struktura płatów roślinności. [w]: Botanika bez granic. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu PTB, Kraków, 1–7 lipca 2019. Red. Ludwik Frey. Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2019 - s. 84.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Changes in the suspended sediment sources in the Carpathian catchment during transition from centrally planned to free-market economy. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geophysical Union, 2019 - s. 989.
 • Martinić Ivan, Vinković Karlo, Płaczkowska Eliza: Geomorfološko i hidrogeografsko istraživanje Malog i Velikog potoka na Medvednici. [w]: 7. Hrvatski Geografski Kongres. Čakovec, 9.-11. listopada. Knjiga sažetaka (book of abstracts). Red. Danijel Orešić. Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo, 2019 - s. 57-60.
 • Płaczkowska Eliza: Strukturalne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju początków koryt. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 49-50.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Bedload transport in headwaters (Western Tatras, Poland). [w]: Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), 12-14 September 2019, Calpe, Spain, Volume of Abstracts. Red. Achim A. Beylich, Katja Laute. Selbustrand: Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2019 - s. 29-30 (GFL Geomorphological Field Laboratory Publication Series; 1)
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Rączkowski Wojciech: Wpływ budowy geologicznej na przebieg spływów gruzowych w Tatrach Wysokich. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 51-52.
 • Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Bioclimatic conditions of Chornohora and Tatry Mts. (northern Carpathians) and air circulation. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 31-32.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 30-32.
 • Bochenek Witold: Sezonowość odpływu ze zlewni Bystrzanki w latach 1971-2015. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 131-132.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1 s.
 • Bochenek Witold, Kostrzewski Andrzej: Przedmowa. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Cebulski Jarosław: Activity of Sękówka landslide (Beskid Niski Mts) in 4 year period using terrestrial laser scanning. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Cebulski Jarosław, Wałach-Wrońska Dominika: Geomorphological effects of relief transformations caused by ski slopes construction. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 18.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 135.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 31.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018, 20 - s. 1029.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria: Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - s. 8042.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 47.
 • Prokop Paweł: Duże plantacje herbaty jako siła sprawcza zmian użytkowania ziemi i zaludnienia na przedpolu Wschodnich Himalajów w Indiach. [w]: GIS w Nauce. VII Ogólnopolska konferencja, 20-22.06.2018. Program. Abstrakty. Informacje organizacyjne. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 42-43.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Coarse bedload transport in headwater catchments in the high-mountain area (Western Tatras, Poland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Płaczkowska Eliza, Wasak Katarzyna: Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Preface. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Znaczenie ekstremalnego opadu w październiku 1968 roku dla poznania ewolucji dolin górskich w Dardżylińskich Himalajach. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 143.
 • Starkel Leszek: Instytut Geografii PAN zakłada Stację Naukową w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 9-10 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Wieczorek Dariusz, Krzyszkowski Dariusz, Michczyński Adam, Wachecka-Kotkowska Lucyna, Ludwikowska-Kędzia Małgorzata, Superson Józef: Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w interpleniglacjale w Polsce Południowej i środkowej. [w]: XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen Gór Świętokrzyskich", Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak. Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2018 - s. 117-120.
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Roku Rzeki Wisły, Toruń, 16 - 17 listopada 2017 r. Program i streszczenia referatów. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 12-13.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 215.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 362.
 • Kiszka Krzysztof, Rączkowska Zofia: Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318-319.
 • Mostowik Karolina, Maciejczyk Karolina, Murawska Magdalena, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie). [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017 - s. 42.
 • Płaczkowska Eliza: Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 118.
 • Płaczkowska Eliza: Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 325.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Kijowska-Strugała Małgorzata: Field trip in the Kerala. - Landform Analysis 2017, 35 - s. 9-12.
 • Starkel Leszek: Osiągniecia i braki w badaniach złożoności procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w czasie i przestrzeni. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 140-141.
 • Starkel Leszek, Cebulak Elżebieta, Gębica Piotr, Limanówka Danuta, Pyrc Ryszard: Znaczenie barier górskich w występowaniu opadów w Karpatach. [w]: Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich. Konferencja Jubileuszowa 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów. Łódź: Polskie Towarzystwo Geofizyczne, 2017 - s. 34.

Chapters

 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski.. Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 59-94.
 • Rączkowska Zofia: Transformacja koryta rzeki Pindari (Himalaje Kumaun) w wyniku ekstremalnego opadu deszczu w roku 2013. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 413-426.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmiany warunków klimatycznych w okresie wegetacyjnym i w okresie intensywnej wegetacji na Stacji Bazowej ZMŚP Beskid Niski w latach 1995-2019. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. Red. Adam Olszewski, Anna Andrzejewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020 - s. 161-172 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 33)
 • Prokop Paweł: Water chemistry in the catchment with highest rainfall at global scale and intensive human activity (Northeast India). [w]: 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia. Skopje: Geobalcanica Society, 2020 - s. 85-94.
 • Prokop Paweł: Role of natural factors and human activities in land degradation of the Meghalaya Plateau (Northeast India). [w]: 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia. Skopje: Geobalcanica Society, 2020 - s. 145-151.
 • Starkel Leszek, Bucała-Hrabia Anna: Geografia fizyczna w służbie potrzeb gospodarki kraju na przykładzie działalności Zakładu Badań Geośrodowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 93-102.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba. [w]: Świętokrzyski Park Narodowy - Przyroda i Człowiek. Opracowanie zbiorowe. Red. Lech Buchholz, Marek Jóźwiak, Jan Reklewski, Paweł Szczepanik. Bodzentyn - Kielce: Świętokrzyski Park Narodowy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2020 - s. 74-102.
 • Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie składników obiegu wody w zlewni Bystrzanki oraz ich zmiany w wieloleciu 1971-2015 na podstawie modelowania SWAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. 2018 - s. 51-57 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowska Zofia: Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 11-20 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki. [w]: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018 - s. 359-390 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała-Hrabia Anna: Zmiany pokrycia i użytkowania ziemi w małych zlewniach polskich Karpat podczas przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 75-81 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Cebulski Jarosław: Zastosowanie analizy DoD do oceny ilości usuniętego materiału osuwiska przez potok. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 83-88 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na transport zawiesiny w potoku Bystrzanka w latach 1970-2017. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 125-128 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Zmienność rozbryzgu i erozji gleby na stoku karpackim w latach 2012-2016. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 135-139 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kiszka Krzysztof: Dendrogeomorfologiczny zapis aktywności osuwisk w okolicach Szymbarku na przykładzie osuwiska Sawickiego. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 141-145 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Stachyra Przemysław, Jóźwiak Marek: Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach gór niskich, wyżyn i pogórza. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 147-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Czasowa dynamika temperatury wody w zbiorniku Besko na Wisłoku (polskie Karpaty). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 283-288 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Andrzejewski Leon, Starkel Leszek: Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustapienia ostatniego zlodowacenia. [w]: Hydrologia Polski. Red. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 - s. 111-116.
 • Bochenek Witold: Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996-2015. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 139-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Red. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 7-20 (Monografie Komisji Hydrologicznej PTG; 4)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 195-200 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 201-206 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 207-210 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała-Hrabia Anna, Gruchot Andrzej T., Kapustova Veronika: Slope stability basic information. [w]: Open channel hydraulics, river hydraulic structures and fluvial geomorphology for engineers, geomorphologists and physical geographers. Red. Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecky, Erik Hendrickson. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017 - s. 280-302.

Documentation studies

 • Starkel Leszek, Krzemień Kazimierz, Rączkowska Zofia: Jubileusz Profesora Adama Kotarby - badacza obszarów górskich. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 139-140.
 • Kotarba Adam: Kłapa Mieczysław (1916-2002). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 693-694.
 • Kotarba Adam: Gerlach Tadeusz (1931-2014). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 456-457.
 • Kotarba Adam: Kłapowa Maria (1929-2002). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 695-696.
 • Kotarba Adam: Starkel Leszek (ur. 1931). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1545-1547.
 • Kotarba Adam: Gil Eugeniusz (ur. 1940). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 462-463.
 • Rączkowska Zofia: Kotarba Adam (ur. 1938). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków,: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 776-778.
 • Rączkowska Zofia: Ziemońska Zofia (1925–2002). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1875-1876.
 • Rączkowska Zofia: Baumgart-Kotarba Maria (1941–2011). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 104-106.
 • Starkel Leszek: Zuchiewicz Witold Aleksander (1955-2012). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1891-1893.
 • Starkel Leszek: Sylwia Gilewska (1931–2018). - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 3 - s. 517-518.
 • Starkel Leszek: Gilewska Sylwia (1931-2018). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 464-465.
 • Starkel Leszek: Słupik January (1937-1982). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1502-1503.
 • Starkel Leszek: Wit-Jóźwik Krystyna (1922-2003). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1781-1782.
 • Starkel Leszek: Froehlich Wojciech (1943-2013). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 432-434.
 • Wasak Katarzyna: Początki rolnictwa. - Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych 2018, 3 - s. 53-55.
 • Wiejaczka Łukasz: Biesna. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 24-26.

Editorial publications

 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata (red.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - 288 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)

Books, reports

 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - 181 s.

Articles, chapters, papers and others

Books

 • Bochenek Witold: Prawidłowość obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2020 - 182 s. (Prace Geograficzne; 271)

Go back