IGSO PAS > People > Member
Dr. Jacek Wolski
Head of GIS and Cartography Workgroup
Department of Geoecology, GIS and Cartography Workgroup
Office 402
Phone +48 226978902
E-mail

Education

 • 1990-1997 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Changes in geographical environment brought about as a result of deportations as exemplified by the two the Bieszczady villages: Wołosate and Caryńskie).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1995

 • 2006 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled Transformations of the High Bieszczady Mountains Rural Landscape during the Last 150 Years).

- since 2011 – head of the GIS and Cartography Workgroup

Research interests

 • The subject matter concerning areas deserted by population – transformations of rural landscapes, persistence of former spatial systems, environmental (biotic and abiotic) effects of changes in form and intensity of anthropogenic influences, methodology of interdisciplinary approach.
 • The former Boyko region as a non-existing ethnographic region – material culture of inhabitants, history of socio-economic development.
 • Use of GIS tool and archival maps in environmental and historical research studies.
 • Terrestrial Laser Scanning.

Awards and distinctions

 • 2006 – Distinction of the IGiPZ PAN Scientific Council for a doctoral dissertation entitled Transformations of the High Bieszczady Mountains Rural Landscape during the Last 150 Years.
 • 2008 – Eugeniusz Romer Scientific Award granted by the 7th Department of Earth and Mining Sciences Polish Academy of Sciences for a publication Transformations of the High Bieszczady Mountains Rural Landscape during the Last 150 Years.

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Affek A., Wolski J., Zachwatowicz M., Ostafin K., Radeloff V., 2020, Post-WWII landscape dynamics resulting from forced displacements – a GIS-supported study from the Polish Carpathians, [w:] Red. Agnieszka Bieda, Monika Balawejder, Agnieszka Cienciała, 27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020” Book of Abstracts, Croatian Information Technology Society – GIS Forum, Zagreb, , s. 8.
 • Affek A., Kowalska A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., 2019, Lowland riparian hardwood forests – regulating services of the European remnants, IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts, IALE, Milano, 1 s.
 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, , s. 41.
 • Wolski J., Latocha A., Affek A., Zachwatowicz M., Wieczorek M., 2019, The use of LiDAR in reconstructing lost landscapes of abandoned Ruthenian and German villages in southern Poland, IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts, IALE, Milano, 1 s.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 9.
 • Kruczkowska B., Solon J., Wolski J., 2016, Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 23.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 13.
 • Wolski J., 2016, The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow (summary), [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 699-706.
 • Wolski J., 2016, Західна Бойківщина – вчора, сьогодні і завтра (резюме), [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 717-723.
 • Wolski J., 2016, Przedmowa, [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 17-20.
 • Affek A., Solon J., Wolski J., 2014, Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, , s. 8-9.
 • Wolski J., 2014, Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 1 s.
 • Wolski J., 2011, Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych, [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 51-52.
 • Wolski J., 2007, Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy. Mapa dla wytrawnego turysty. Skala 1:40.000. Wojciech Krukar. Wyd. 2. Krosno 2004, Pol. Przegl. Kartogr., 39, nr 2, s. 168-169.
 • Wolski J., 2007, Atlas gór Polski. Sudety - Karpaty - Góry Świętokrzyskie. Red. Krzysztof Radwański, Marcin Szymczak. Warszawa 2006, Pol. Przegl. Kartogr., 39, nr 4, s. 372-374.
 • Wolski J., 2005, Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 2 s.
 • Wolski J., 2001, Wykorzystanie katastru galicyjskiego w badaniach naukowych, Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów, PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, Warszawa, , s. 30-32.

Documentation studies

 • Starkel L., Wolski J., 2022, Polska geografia: czy przeszłość ma przyszłość? Rozmowa z profesorem Leszkiem Starklem, Przegląd Geograficzny, 94, 1, s. 137-167.
 • Więckowski M., Wolski J., Śleszyński P., 1998, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 50-51.

Maps, atlases

 • Matuszkiewicz J., Wolski J., Kowalska A., 2014, Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa], [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa, , s. 74-75.
 • Wolski J., 2011, [Mapy], Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce. Bożenna Grabińska, Prace Geograficzne, 228, PAN IGiPZ, Warszawa, 24 mapy.
 • Wolski J., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 13 map.
 • Wolski J., 2000, Obszary ochrony przyrody, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, (1 mapa).
 • Wolski J., 2005, [272 hasła autorskie i współautorskie, w tym 43 podpisane], Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2004, [30 haseł autorskich i 164 współautorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2003, [33 hasła autorskie i 204 współautorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2002, [14 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2002, [Udział w opracowaniu 158 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2001, [59 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2001, [Udział w opracowaniu 122 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 1998, [Hasła geograficzne na literę B], Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIV/II (suplement współczesny), Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, Warszawa,
 • Wolski J., 1998, [Hasła geograficzne na literę B], Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXV/III (suplement współczesny), Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, Warszawa,
 • Wolski J., 1997, Turkmenistan, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków, , s. 501-506.
 • Wolski J., 1997, Mongolia, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków, , s. 429-435.
 • Wolski J., 1997, Kirgistan, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków, , s. 389-395.
 • Wolski J., 1997, Uzbekistan, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków, , s. 506-511.
 • Wolski J., 1997, Hasła geograficzne na literę A z następujących państw: Wielka Brytania i Irlandia Północna, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Angola, Gambia, Ghana, Kamerun, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wielka Ilustrowana Encyklopedia Wydawnictwa Gutenberg (suplement współczesny). T.23/1, Wydaw. Gutenberg-Print, Warszawa, 60 s.
 • Wolski J., 1996, Zimbabwe, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków, , s. 378-381.
 • Wolski J., 1996, Złote Wybrzeże, Świat Podróży, nr 1, s. 12-13.
 • Wolski J., 1996, Angola, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków, , s. 162-166.
 • Wolski J., 1996, Jaskinie w Dolinie Prądnika, Świat i Podróże, nr 6, s. 4.
 • Wolski J., 1996, Wulkany Kamczatki, Poznaj Świat, nr 2, s. 53-54.
 • Wolski J., 1995, Dwie stolice, Poznaj Świat, nr 6, s. 58-59.
 • Wolski J., 1995, Wulkany Kamczatki, Geogr. w Szk., 48, nr 4, s. 249-250.
 • Wolski J., 1993, Zatoka Kara Bogaz, Geogr. w Szk., 46, nr 5, s. 304.