Zakład Geografii Miast i Ludności

Posiedzenia naukowe Zakładu Geografii Miast i Ludności

Czw, 28.09.2017

9 października 2017 r. - dr Michał Niedzielski, University of North Dakota, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarownia PAN

  • „Lokalnie zdezagregowana dostępność: wpływ miejsc pracy na relatywną dostępność do usług i handlu w Polsce”

13 listopada 2017 r. - dr Mikołaj Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

  • „Ciągłość miasta”

11 grudnia 2017 r. - dr Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarownia PAN

  • „Wykluczenie transportowe - czy istnieje potrzeba podjęcia badań nad rozpadem systemu zbiorowego transportu publicznego w Polsce?”

8 stycznia 2018 r. - mgr Denis Cerić, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarownia PAN

  • „Innowacje dla rozwoju turystyki morskiej w miastach południowego wybrzeża Bałtyku”

19 luty 2018 r. - mgr Paweł Sudra, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarownia PAN

  • „Procesy koncentracji i rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych – wyniki badań empirycznych”

Wróć