Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Posiedzenia naukowe Zakładu 2/2016

Nie, 02.10.2016

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania IGiPZ PAN zaprasza na posiedzenia naukowe, które odbywać się będą w siedzibie Instytutu przy ul. Twardej 51/55 w sali konferencyjnej na parterze (wejście przez Wydawnictwa IGiPZ PAN) o godz. 11.00.

Program posiedzeń:

27.10.2016 –    dyr. Bogdan KawałkoCzy w planowaniu rozwoju jest miejsce na regionalną politykę miejską?(zebranie zorganizowane wspólnie z Zakładem Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN)

03.11.2016 –    Mariusz Kowalski  – Genetyczno-genealogiczne klany człowieka

10.11.2016 –     Andrzej GałązkaWydatki sektora publicznego w państwach OECD w warunkach niestabilności społeczno-gospodarczej kryzysu 2008+

24.11.2016 –     Marek Cierpiał-Wolan Nierówności przestrzenne rozwoju lokalnego na obszarach transgranicznych Polski i  Ukrainy

01.12.2016 –     Wojciech Janicki Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu rozwoju obszarów peryferyjnych

12.01.2017 –      Piotr Rosik Dostępność życiowa i jej uwarunkowania w autorskim modelu skrzynki lęgowej (NeST box model)

Wróć