Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Posiedzenia naukowe Zakładu 1/2016

Nie, 03.04.2016

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania IGiPZ PAN zaprasza na posiedzenia naukowe, które odbywać się będą w siedzibie Instytutu przy ul. Twardej 51/55 w sali konferencyjnej na parterze (wejście przez Wydawnictwa IGiPZ PAN) o godz. 11.00.

Program posiedzeń:

14.04.2016 –    Katia PotyahayloPolityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy

28.04.2016 –     Krzysztof PłatkiewiczWpływ przestrzeni Krakowa na bezpieczeństwo ruchu drogowego

12.05.2016 –     Adriana SkorupskaMiędzynarodowa aktywność polskich regionów

19.05.2016     Marcin PołomStan i perspektywy transportu trolejbusowego w Polsce na tle tendencji europejskich

09.06.2016 –   Wojciech PomianowskiDynamika grafowej dostępności transportowej - wymiar globalny kontra wymiar regionalny

Wróć