Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Konferencja "GIS w nauce"

Pon, 07.07.2014

 

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. odbyła się III edycja konferencji „GIS w nauce”. Konferencja miała miejsce w Gdańsku, a jej organizatorem było Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin nauki, wykorzystujący w swojej pracy narzędzia GIS oraz przedstawiciele firm, związanych z dystrybucją oprogramowania i sprzętu pomiarowego. Łącznie w Konferencji wzięło udział około 90 osób.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był na warsztaty. Dotyczyły one budowania modeli za pomocą narzędzia Model Builder (środowisko ArcGIS), tworzenia skryptów w języku Python, publikacji danych za pomocą ArcGIS for Server i przetwarzania chmury punktów w oprogramowaniu ENVI LiDAR i ArcGIS. Dwa kolejne dni poświęcone były wygłoszeniu referatów z zakresu różnych dziedzin wiedzy: geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, kartografii, historii, chemii, energetyki jądrowej, architektury, kryminologii i rynku nieruchomości. Odbyła się również sesja posterowa.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentowany był przez mgr. Sławomira Goliszka (referat pt. „Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej transportem miejskim w Olsztynie i Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE – analiza porównawcza”, poster pt. „Zmiany dostępności komunikacyjnej w państwach Środkowej Europy finansowane ze środków UE 2004-2013”) oraz mgr. Pawła Milewskiego (referat pt. „Miejska wyspa ciepła w Warszawie – badania z wykorzystaniem narzędzi GIS”).

Czwarta edycja konferencji „GIS w nauce” odbędzie się w czerwcu 2015 r. w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://giswnauce.ug.edu.pl/

Wróć