Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Konferencja "GIS w nauce"

Śro, 15.06.2016

 

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się V edycja konferencji „GIS w nauce”, której głównym organizatorem był Wydział Geografii i Studiów Reionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin nauki, wykorzystujący w swojej pracy narzędzia GIS oraz przedstawiciele firm, związanych z dystrybucją oprogramowania i sprzętu pomiarowego. Gospodarzami kolejnych sesji tematycznych byli: pracownicy naukowi Instytutu Historii PAN (GIS i kartografia historyczna), pracownicy Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW (teledetekcja) oraz pracownicy SGGW (zastosowania GIS w hydrologii).

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentowany był przez mgr. Sławomira Goliszka (referat pt. „Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie”) oraz mgr. Pawła Milewskiego (poster pt. „Zróżnicowanie klimatu lokalnego Ziemi Kłodzkiej”). Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami referatów i posterów w Księdze abstraktów.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://giswnauce.uw.edu.pl/wordpress/

Wróć