Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Konferencja "GIS w nauce"

Pon, 01.07.2013

 

W dniach 24-26 czerwca 2013 r. odbyła się w Lublinie II Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce". Organizatorem Konferencji, która miała miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, była Pracownia Geoinformacji tego wydziału oraz Katedra Historii XVI-XVIII wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin nauki, wykorzystujący w swojej pracy narzędzia GIS oraz przedstawiciele firm, związanych z wdrażaniem systemów geoinformacyjnych, dystrybucją oprogramowania i sprzętu pomiarowego oraz pozyskiwaniem danych przestrzennych. Łącznie w Konferencji wzięło udział około 120 osób.

Wystąpienia w pierwszym dniu spotkania miały charakter plenarnych. Duża część z nich dotyczyła możliwości i przykładów wykorzystania narzędzi GIS w pracy archeologów i historyków. W sesji sponsorskiej autoprezentacji dokonały firmy, które wspierały konferencję od strony finansowej. W kolejnym dniu Konferencji obrady odbywały się w dwóch równoległych sesjach. Miejsce miała również sesja posterowa. Trzeci dzień spotkania poświęcony był na warsztaty. Dotyczyły one programowania w języku Python w środowisku QGIS i ArcGIS, możliwości pracy z chmurami punktów pochodzącymi ze skaningu laserowego oraz wykorzystania tzw. chmury obliczeniowej w analizach przestrzennych.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentowany był na Konferencji przez mgr. Sławomira Goliszka (referat pt. "Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina") oraz mgr. Pawła Milewskiego (referat pt. "Ocena warunków bioklimatycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS").

Kolejna, trzecia edycja, Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w nauce" odbędzie się w Gdańsku w roku 2014. 

Więcej informacji na stronie Konferencji.

Wróć