Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Graphscape - nowe narzędzie analityczne

Sob, 02.04.2016

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu Graphscape - nowego narzędzia do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. Głównym celem jego stworzenia jest wypełnienie luki pomiędzy klasycznymi metodami opisu konfiguracji przestrzennej, bazującymi na metrykach płatów (patch metrics) i metodami ukierunkowanymi na określenie łączności funkcjonalnej (functional connectivity) w obrębie krajobrazu przy zastosowaniu metod analizy grafu. Wyniki powinny spełnić następujące kryteria: (a) uwzględnienie konfiguracji przestrzennej płatów, korytarzy i tła jako głównych elementów strukturalnych krajobrazu, (b) uwzględnienie interakcji i przepływów między elementami i (c) bezpośrednie porównanie obu charakterystyk dla dowolnego krajobrazu w dowolnej skali.

Oprogramowanie powstało w ramach projektu nr 2012/05/B/ST10/02173 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego twórcami są członkowie naszego Zespołu GIS - mgr Wojciech Pomianowski (autor) i prof. Jerzy Solon (konsultant merytoryczny). Szczegółowe informacje (program do pobrania, manual, publikacje) znajdują się na stronie Zespołu (j. angielski).

Wróć