Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Konsultacje w sprawie projektu Polska 3D+

Śro, 24.12.2014

 

Dnia 3 grudnia 2014 r. odbyło się, zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zamknięte spotkanie konsultacyjne związane z wykonaniem analizy i opracowaniem ekspertyzy dla realizacji przedsięwzięcia Polska 3D+. Nasz Instytut reprezentował dr Jacek Wolski.

Głównym celem projektu Polska 3D+, zgłoszonego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, jest wspieranie rozwoju innowacyjnych zastosowań trójwymiarowej informacji przestrzennej, m.in. poprzez:

  • uruchomienie geoportalu 3D gdzie publikowane będą innowacyjne e-usługi wspierające działania administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorców w sektorach gospodarki przestrzennej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, odnawialnych źródeł energii, nawigacji, telekomunikacji, ochrony środowiska, geologii i badań naukowych;
  • uruchomienie międzyresortowej platformy obejmującej cykl szkoleń i konferencji, oraz portalu informacyjno-edukacyjnego służącej wymianie wiedzy, doświadczeń i informacji o korzyściach związanych z zastosowaniami przestrzennych danych 3D we wszystkich sektorach gospodarki;
  • zapewnienie aktualnych, jednolitych i kompletnych dla obszaru całego kraju przestrzennych danych 3D, w szczególności przestrzennych modeli 3D budynków ale również danych pomiarowych, numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu opracowanych w technologii lotniczego skanowania laserowego.

Źródło informacji: GUGiK

Wróć