Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Seminarium „Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza”

Czw, 15.11.2012

Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na Seminarium poświęcone publikacji Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego pt. „Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza” przygotowanej przez pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: dr Marcina Stępniaka, mgr Aleksandrę Deręgowską i prof. Przemysława Śleszyńskiego przy współpracy dr Rafała Wiśniewskiego i dr Konrada Czapiewskiego.

„Atlas…” powstał przy okazji realizacji dwóch projektów Trendy Rozwojowe Mazowsza: „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza” oraz „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza”. Podczas prezentacji zostaną przedstawione przykładowe mapy zawarte w publikacji wraz z krótkim komentarzem Autorów. Prezentacja będzie się toczyła wokół wykorzystanych źródeł danych przestrzennych i statystycznych: metod pozyskiwania, dostępności, jakości i możliwości wykorzystania.

Seminarium odbędzie się 19 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 w ramach cyklicznych otwartych zebrań Katedry Kartografii.

Wróć