Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Seminarium "Narodowy Atlas Polski"

Czw, 19.05.2016

 

Dnia 18 maja, w ramach posiedzenia Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, odbyło się seminarium naukowe "Narodowy Atlas Polski". Na zaproszenie Komisji założenia koncepcyjne Atlasu w imieniu IGiPZ PAN przedstawił członek Zespołu GIS - dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN.

Szczegółowo omówiono aspekty merytoryczne (walory i poziom naukowy, zakres treści), redakcyjne (m.in. formę, dobór skal, dane źródłowe) oraz rozwiązania organizacyjne, harmonogram prac, kosztorys i potencjalne źródła finansowania. W seminarium uczestniczył także dr Jacek Wolski - członek Komisji Geografii Historycznej PTH.

Wróć