Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Szkolenia LiDAR (ISOK)

Czw, 04.12.2014

 

W dniach 5-7 listopada oraz 1-3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyły się szkolenia z przetwarzania chmur punktów z lotniczego skaningu laserowego i możliwości praktycznych zastosowań produktów LiDAR (m.in. NMT i NMPT), wykorzystywanych podczas realizacji projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami". Szkolenia były efektem umowy podpisanej między konsorcjum w składzie ProGea Consulting (lider), OPGK Kraków i ESRI Polska, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na realizację zamówienia na „Kompleksową organizację szkoleń z wykorzystania Produktów LIDAR opracowanych w ramach realizacji projektu ISOK”. W szkoleniach, obejmujących wykłady i tematyczne warsztaty, wzięli udział dr Jacek Wolski, dr Andrzej Affek i dr Sebastian Tyszkowski, otrzymując na zakończenie certyfikaty GUGiK. 

Wróć