Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Delegacja z Wietnamu w IGiPZ PAN

Pon, 22.06.2015

 

W dniu 22 czerwca 2015 r. w naszym Instytucie gościła kilkunastoosobowa delegacja z Wietnamu, w skład której wchodzili m.in. rektorzy uniwersytetów Hanoi i Ho Chi Minh, dziekan College of Natural Resources and Environment oraz dyrektorzy departamentów następujących instytucji: Institute of Geodesy and Cartography, General Department of Geology and Mineral Resources, Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Ministry of Natural Resources & Environment oraz Department of Surveying and Mapping of Vietnam.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentował Dyrektor Naczelny prof. Marek Degórski oraz członkowie Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii: dr Jacek Wolski, mgr Aleksandra Deręgowska, dr Andrzej Affek, mgr Wojciech Pomianowski i mgr Jarosław Cebulski.

Spotkanie rozpoczął prof. Marek Degórski krótką prezentacją Instytutu. Następnie dr Jacek Wolski zapoznał delegację wietnamską ze specyfiką działalności IGiPZ PAN związaną z Systemami Informacji Geograficznej i naziemnym skanowaniem laserowym oraz przedstawił starsze osiągnięcia w zakresie tradycyjnej kartografii. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się plansze Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, które przekazano gościom na własność.

Wróć