Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

I Warsztaty Laserowego Skaningu Naziemnego

Sob, 20.04.2013


W dniach 10-12 kwietnia odbyły się w Kazimierzu Dolnym I Warsztaty Laserowego Skaningu Naziemnego „Innowacyjna technologia - nowe możliwości”, zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie oraz firmę Leica Geosystems Polska. Ideą warsztatów TLS (Terrestial Laser Scanning) było zapoznanie specjalistów różnych dziedzin nauki, jak również praktyków z najnowszymi technologiami pomiarów naziemnych z użyciem skaningu laserowego 3D.

Celem spotkania było:

  • zintegrowanie specjalistów różnych dziedzin nauki oraz praktyków będących użytkownikami TLS lub planujących wykorzystanie tej technologii w realizowanych badaniach,
  • przybliżenie dotychczasowych zastosowań TLS w różnych dziedzinach nauki,
  • zapoznanie z najnowszym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem w trakcie zajęć praktycznych,
  • określenie przyszłych kierunków rozwoju badań z wykorzystaniem TLS,
  • zdefiniowanie oczekiwań użytkowników w stosunku do producentów sprzętu i oprogramowania.

Ze strony Instytutu w Warsztatach uczestniczył członek Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii - dr Sebastian Tyszkowski.

Wróć