IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside

Ukazała się publikacja pod redakcją J. Bańskiego, pt. „Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside”, wydawnictwo Springer, która dokumentuje transformację obszarów wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy rozdziałów pochodzą z większości krajów tego regionu.

Wróć