IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Wyniki projektu ESPON “Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe”

Projekt badawczy ESPON “Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (COMPASS)” realizowany był w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w latach 2016-2018. W realizację projektu zaangażowanych było 9 instytucji oraz 16 subkontraktorów. Partnerem wiodącym był TU Delft.

Badanie obejmowało porównanie systemów zarządzania terytorialnego oraz planowania przestrzennego w Europie i ich rolę w formułowaniu i realizacji polityki spójności UE, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnienia zmian w zarządzaniu terytorialnym i w systemach planowania przestrzennego oraz kierunków wzajemnego przenikania z politykami rozwojowymi UE.

Wyniki projektu ESPON COMPASS są już dostępne na stronach:

Wróć