Konferencja „Turystyka i transformacja w erze przemian”

Nie, 12.01.2014

 

W dniach 13-17 sierpnia 2014 odbędzie się konferencja organizowana przez Komisję Międzynarodowej Unii Geograficznej „IGU Commission on Tourism, Leisure and Global Change” wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym, IGiPZ PAN oraz GEOGRAPHIA POLONICA, na temat „Turystyka i transformacja w erze przemian” ("Tourism and Transition in a Time of Change"). Konferencja odbędzie się w Krakowie i Pieninach. Szczegółowe informacje w załączonym pliku (w języku angielskim).

Wróć