IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 9

Sonata BIS 9 „Nowatorskie podejście multiproxy w synchronizacji Europejskich zapisów paleoklimatycznych z Holsztyńskiego interglacjału” - dr hab. Michał Słowiński

Realizowany projekt będzie dotyczył jednego kluczowego zagadnienia: związku między nagłymi wydarzeniami klimatycznymi, aktywnością Słońca a naturalną ewolucją klimatu. Nagłe zdarzenia klimatyczne są ważną częścią zmienności klimatu Holocenu. Zdarzenia te charakteryzują się nagłymi zmianami klimatu wpływając na zmiany reżimu środowiskowego i tym samym na ludzkość. Paradoksalnie społeczeństwo staje się coraz bardziej podatne na ekstremalne zmiany klimatu w wyniku rozwoju cywilizacyjnego. Naszym celem jest cofnięcie się w czasie i zbadanie starszego interglacjału niż Holocen jakim jest interglacjał Holsztyński. Dlaczego badania starszych interglacjałów są takie ważne (?), ponieważ tylko mając punktu odniesienia możemy odróżnić i zrozumieć wpływ antropopresji jaka mam miejsce w okresie jakim obecnie żyjemy i rolę odgrywa w ewolucji klimatu działalność człowieka.

Wróć