IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka”

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie odbyły się międzynarodowe wydarzenia z zakresu biometeorologii i bioklimatologii:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka” (UTCI – assessment measure in human bioclimatology – 10 years of application)
  • Pierwsze Spotkanie Biometeorologów Europejskich (1st European Biometeorologists Regional Meeting)
  • Pierwsze Forum Biometeorologów Polskich.

 

Organizatorami Konferencji i Spotkania byli:

  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Zakład Geoekologii i Klimatologii
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Prognoz Specjalistycznych
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 

Oba wydarzenie zostały zorganizowane pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Biometeorologii (International Society of Biometorology) oraz Fundacji Solco Walle Tromp.

Idea zorganizowania tych wydarzeń została zainicjowana w 2017 r. w trakcie 21. Międzynarodowego Kongresu Biometeorologicznego w Durham (Irlandia). W roku 2019 przypadają dwie rocznice: 20 lat od rozpoczęcia (1999 r.) i 10 lat od zakończenia (2009 r.) prac nad wskaźnikiem UTCI (Universal Thermal Climate Index) – nowym uniwersalnym wskaźnikiem obciążeń cieplnych człowieka.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie i podsumowanie wyników badań zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 lat z zastosowaniem wskaźnika UTCI. Mimo upływu krótkiego okresu od powstania tego wskaźnika, jest on obecnie powszechnie wykorzystywany na świecie w badaniach bioklimatycznych, oraz znalazł wiele zastosowań praktycznych (np. w epidemiologii, turystyce, wojskowości). Wskaźnik UTCI jest wykorzystywany również w pracy operacyjnej przez służby meteorologiczne wielu państw, w tym w Polsce (w IMGW-PIB, http://pogodynka.pl/biometeo/utci).

Na Spotkaniu dokonano przeglądu postępu w zakresie badań biometeorologicznych w poszczególnych państwach w Europie, co stanowiło tło dla dyskusji o utworzeniu międzynarodowych sieci badawczych. W trakcie Spotkania zorganizowane zostało spotkanie informacyjne projektu COST, który jest finansowanym przez Unię Europejską programem umożliwiającym naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie, a także poza jej granicami.

W Konferencji i Spotkaniu udział wzięło 70 osób, reprezentujących 22 państwa (Austria, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy). Wygłoszono 35 referatów oraz zaprezentowano 23 postery.

Podczas Pierwszego Spotkania Biometeorologów Europejskich nagrodę dla młodego naukowca od Fundacji Solco W. Tromp otrzymała dr Sandra Słowińska za prezentację pt.” Long-term microclimate studies of peatlands as potential refugia of climate change”.

Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji i Spotkaniu było I Forum Biometeorologów Polskich. Tematem przewodnim Forum były „Warunki pogodowe w Polsce i ich ocena w aspekcie możliwości wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych”. W Forum wzięło udział 25 osób z różnych ośrodków badawczych z całej Polski.

Zapraszamy na stronę internetową Konferencji i Spotkania.

 

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka” (Fot. Agnieszka Halaś)
Uczestnicy Pierwszego Forum Biometeorologów Polskich (Fot. Jakub Szmyd)

Wróć