IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Dr Andrzej Affek otrzymal stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Dr Andrzej Affek, adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Trzyletnie stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Stypendysta jest autorem książek i artykułów naukowych opublikowanych przez uznane wydawnictwa i czasopisma o zasięgu międzynarodowym, członkiem zarządu Europejskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, laureatem Nagrody im. A. Rojszczaka Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i konkursu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Aktualnie przebywa na czteromiesięcznym stażu w University of Wisconsin-Madison (USA).

Wróć