IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Anna Bucała-Hrabia laureatką Konkursu im. L. Straszewicza

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Anna Bucała-Hrabia została laureatką (I miejsce) III Konkursu im. L. Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Konkurs organizowany jest przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodzony artykuł nosi tytuł Land use changes and their catchment-scale environmental impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics i opublikowany został w czasopiśmie Geographia Polonica (numer 91/2 z 2018 r.).

Gratulujemy!

Wróć