IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Konferencja "Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni"

20,5 mld zł to koszt infrastruktury rozproszonej zabudowy, 12,6 mld zł pochłania ochrona środowiska i zdrowia, 31,5 mld zł to koszty nadmiernie wydłużonych dojazdów do pracy i szkoły. Wszystko to ma bezpośredni związek z chaosem przestrzennym.

O tych problemach dyskutowano na zorganizowanej w Najwyższej Izbie Kontroli konferencji pt. "Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni". Podczas debaty zaproszeni goście poruszyli kwestie m.in. skutków złego stanu polskiej przestrzeni oraz kierunków niezbędnych reform w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią. Reprezentant naszego Instytutu - prof. Przemysław Śleszyński - przedstawił raport Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN). Konferencja to wspólne przedsięwzięcie NIK-u, KPZK PAN, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Szczegółowy przebieg debaty na stronie Najwyższej Izbie Kontroli.

Wróć