Central European Lowland charcoal synthesis

Śro, 15.02.2017

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN wraz z Helmholtz Centre GFZ Potsdam oraz Uniwersytetem w Greifswaldzie organizuje spotkanie pt. „Central European Lowland charcoal synthesis”.

Celem spotkania będzie dyskusja nad historią pożarów na terenie Niżu Europejskiego. Tematem przewodnim będzie określenie przyczyn pożarów oraz ich skutków dla funkcjonowania ekosystemów, jak i towarzyszącym im przemianom środowiska przyrodniczego pod wpływem zmian klimatu oraz działalności człowieka w holocenie.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w dniach 20-22.02.2017 r. Weźmie w nim udział ponad 20 osób z pięciu krajów Europy (Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy oraz Polski).

Zespół Organizacyjny:

  • Michał Słowiński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
  • Elisabeth Dietze (Helmholtz Centre, GFZ Potsdam)
  • Martin Theuerkauf (Universität Greifswald)

 

Wróć