IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Wystąpienie dr Inty Dimante-Deimantovica

Dnia 22 stycznia zapraszamy na referat: Is microplastic the proxy of the Anthropocene and what it has to do with Cladocera subfossils?, który wygłosi dr Inta Dimante-Deimantovica (Latvian Institute of Aquatic Ecology; Norwegian Institute for Nature Research). Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej na parterze.

Dr I. Dimante-Deimantovica jest biologiem, a jej główne zainteresowania badawcze obejmują: funkcjonowanie ekosystemów jeziornych, zmiany bioróżnorodności zooplanktonu w jeziorach Arktyki pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, zanieczyszczenie mikroplastikiem wód słodkich. Razem z dr Izabelą Zawiską z naszego Instytutu realizuje międzynarodowy project badawczy: A paleo-ecotoxicology approach to detect the impact of plastic particles on functional and structural diversity of the keystone microcrustacean group Cladocera in freshwaters. W roku 2019 była gościem IGiPZ PAN jako stypendystka programu UE Pioneers into Practice (osoba przyjmująca: dr I. Zawiska), jak również była osobą przyjmującą w trakcie tego stypendium dla dr I. Zawiskiej w Latvian Institute of Aquatic Ecology.

Serdecznie zapraszamy!

Wróć