Konferencja "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy"

Nie, 15.03.2015

 

W ramach 7 Programu Ramowego UE DIVERCITIES Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy organizuje konferencję pt. "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy".

Celem konferencji jest określenie roli różnorodności społecznej w procesach rozwoju miast, jej miejsca w polityce miejskiej i zarządzaniu miastami, określenie specyfiki zjawiska różnorodności w Warszawie oraz narzędzi polityki miejskiej prowadzonej względem różnych grup społecznych. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, przedstawicieli samorządu, organizacji społecznych, biznesu oraz mediów.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 maja 2015 r. w kinie PRAHA przy ul. Jagiellońskiej 26.

Wróć