Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów w 2017 r.

Wto, 09.05.2017

 

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Instytut z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2017 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

Wróć