IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Dilemmas of Regional and Local Development

Wydawnictwo Routledge opublikowało monografię naukową pod redakcją Profesora Jerzego Bańskiego pt. Dilemmas of Regional and Local Development. Tematem książki jest rozwój lokalny i regionalny. Natomiast jej celem jest identyfikacja, diagnoza i ocena podejść do kwestii takiego rozwoju w krajach reprezentujących różne systemy społeczne, gospodarcze i polityczne. Analizowane są wyzwania rozwojowe oraz kierunki działań wspierających pozytywne procesy społeczne i gospodarcze w różnych skalach przestrzennych (krajowa, regionalna, lokalna). W rezultacie czytelnik ma możliwość zapoznania się z problematyką rozwoju w wymiarze teoretycznym i praktycznym na przykładzie dwunastu krajów (Australia, Ghana, Hiszpania, Indonezja, Indie, Izrael, Japonia, Nigeria, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Włochy) położonych na czterech kontynentach. Chociaż literatura na ten temat jest obszerna, nie ma badań dotyczących kwestii rozwoju lokalnego i regionalnego w tak szerokim spektrum przestrzennym, opracowanych przez naukowców reprezentujących podobne zainteresowania badawcze (w tym przypadku - geografów).

Więcej informacji o książce można uzyskać na platformie Taylor & Francis Group.

Wróć