IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

4th Annual ICLEA Workshop 2015

W ramach realizacji projektu ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis) Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu zaprasza na konferencję pt. "Dynamics of climate and landscape. Evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age".

Jest to czwarta z kolei konferencja Wirtualnego Instytutu Zintegrowanych Analiz Ewolucji Klimatu i Krajobrazu, którego partnerami są: Niemieckie Centrum Badawcze Nauk o Ziemi w Poczdamie (GeoForschungsZentrum), Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Pięcioletni projekt ICLEA jest finansowany przez fundację Helmholtz Gemeinschaft. Celem projektu jest lepsze zrozumienie przyczyn zmian klimatu i ewolucji krajobrazów kulturowych w północnej części Niżu Środkowoeuropejskiego od ostatniego zlodowacenia.

Konferencja odbędzie się w hotelu Kawallo koło Słubic (woj. mazowieckie) w dniach 23-26 czerwca 2015 r. Weźmie w niej udział ponad 70 naukowców z Polski, Niemiec i Białorusi. Tom z wystąpieniami konferencyjnymi i przewodnikiem wycieczek został opublikowany w serii Scientific Technical Report nr 15/05 oraz on-line.

Wróć