Konferencja Naukowa "Dostępność i mobilność w przestrzeni”

Pią, 30.09.2011

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na Konferencję Naukową "Dostępność i mobilność w przestrzeni", która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2011 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu geografii komunikacji oraz innych dyscyplin naukowych związanych z tematyką dostępności i mobilności m.in.: socjologii transportu, ekonomiki transportu, inżynierii ruchu. W szczególności zapraszamy do przedstawienia referatów dotyczących wzajemnych relacji między dostępnością transportową a mobilnością przestrzenną. Mile widziane będą również referaty nawiązujące do prac Profesora Teofila Lijewskiego.

Naszym celem jest również integracja środowiska naukowców (geografów, ekonomistów, inżynierów oraz socjologów) zajmujących się tematyką zależności między transportem a przestrzenią. Konferencja ma służyć z jednej strony wymianie myśli teoretycznej mającej źródło w geografii, ekonomii, inżynierii ruchu oraz socjologii, a z drugiej strony prezentacji badań empirycznych naukowców wyżej wymienionych dziedzin nauki. Wspólnym elementem dla wszystkich dziedzin jest przestrzeń, ale również człowiek jako uczestnik ruchu oraz towar przemieszczany za pomocą środków transportu.

Przedmiotem dyskusji będą:

  • teoretyczne podstawy analizy dostępności i mobilności;
  • dostępność i mobilność w układach metropolitalnych;
  • dostępność i mobilność jako determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • międzynarodowe oraz transgraniczne aspekty dostępności i mobilności;
  • badania dostępności i mobilności jako podstawa efektywnej polityki spójności.

Do pobrania: Komunikat 1, Karta zgłoszenia

Wróć