Konkurs na stanowisko Dyrektora IGiPZ PAN

Pon, 21.10.2013

 

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
w Warszawie
.

 

Wróć