Sesja Naukowa „Ocena potencjału form małej retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich"

Wto, 07.11.2017

 

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaprasza na Sesję Naukową „Ocena potencjału form małej retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich – deficytowego w zasoby wodne regionu województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w auli im. prof. Rajmunda Galona w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ulicy Fredry 8.

Celem Sesji jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej o kierunku i formie poprawy zasobów wodnych na deficytowym obszarze Kujaw Wschodnich. Sesja adresowana jest do pracowników administracji samorządowej, lasów państwowych, naukowców, pracowników zarządów melioracji i urządzeń wodnych, planistów oraz innych organów mających wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Sesja naukowa jest prezentacją wyników badań wykonanych w ramach przedsięwzięcia „Ocena potencjału naturalnych form retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich – deficytowego w zasoby wodne regionu województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (nr umowy DT17043/GW-in) oraz ze środków Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Szczegółowe informacje o trybie zgłoszeń udziału w Sesji oraz jej program znajdują się w Komunikacie.

Wróć