Seminarium "Metody pośrednie w badaniach klimatu"

Śro, 07.11.2012

 

Zakład Geoekologii i Klimatologii zaprasza na Seminarium pt. Metody pośrednie w badaniach klimatu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W Seminarium, oprócz klimatologów, wezmą udział przedstawiciele innych dyscyplin nauki. Zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące wybranych metod rekonstrukcji klimatu, możliwości ich wykorzystania oraz mankamenty. Ponadto przedstawione zostaną wyniki badań aplikacyjnych.

Termin: 30 listopada 2012 r.
Miejsce: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Warszawa, ul. Twarda 51/55, sala konferencyjna (6. piętro)

Program Seminarium:

  • 9.00 - 9.45 Rejestracja uczestników
  • 9.50 - 10.00 Otwarcie Seminarium
  • 10.00 - 10.20 Leszek Marks Przyczyny zmian klimatu w holocenie – regionalne czy globalne?
  • 10.20 - 10.40 Ryszard J. Kaczka Rekonstrukcja klimatu Tatr i Karpat na podstawie przyrostów drzew. Stan obecny i perspektywy
  • 10.40 - 11.00 Piotr Gieszcz Zastosowanie biowskaźników środowiska w rekonstrukcji warunków klimatycznych
  • 11.00 - 11.40 Sesja posterowa podczas przerwy kawowej
  • 11.40 - 12.00 Dominik Szulc Zjawiska meteorologiczne na ziemiach polskich i sąsiednich w średniowiecznych i wczesnonowożytnych źródłach pisanych (X-XVI w.)
  • 12.00 - 12.20 Robert Twardosz, Urszula Kossowska-Cezak Niezwykle gorące miesiące letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010)
  • 12.20 - 12.50 Dyskusja
  • 12.50 - 13.00 Zamknięcie Seminarium

Wróć