Seminarium „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”

Sob, 04.03.2017

 

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w gmachu Wydziału Sztuk Pięknych UMK, przy ul. Sienkiewicza 30, w dniu 26.05.2017 r.

Celem przewodnim Seminarium jest ukazanie roli młynów wodnych w zmianach środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka. Zamierzeniem Organizatorów jest przedstawienie tej problematyki w trzech aspektach: czasowym, przestrzennym i jakościowym. Seminarium będzie miejscem prezentacji szerokiego spektrum metod badawczych, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim inicjacji nowych przedsięwzięć naukowych.

Będzie ono miało charakter otwartego spotkania naukowego, na którym zaprezentowane zostaną wyniki badań nad młynami wodnymi na obszarze dorzecza dolnej Wisły. Przedstawione zostaną przykłady badań podejmowanych przez naukowców różnych dyscyplin naukowych: historii, geografii, archeologii, etnologii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. W pierwszym panelu zaprezentowane zostaną referaty ukazujące potencjał badawczy i wielokierunkowe spojrzenie na rozmieszczenie i funkcjonowanie młynów w różnych okresach historycznych oraz obecny stan ich zachowania i formy ochrony. W drugim panelu przedstawione zostaną wyniki badań uzyskanych podczas realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2017, którego temat nawiązuje do tytułu Seminarium.

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy otwierają szansę wszystkim zainteresowanym na zaprezentowanie wyników własnych badań nad młynami podczas sesji posterowej (przestrzennie jak i czasowo mogą one odbiegać od tytułu Seminarium). Na zgłoszenia oczekujemy do 21 kwietnia 2017 r.

Seminarium jest wydarzeniem wpisującym się w celebrację 2017 roku jako Roku Rzeki Wisły. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, zaś patronatem medialnym przez kwartalnik Energetyka Wodna. Materiały konferencyjne zostaną umieszczone na otwartej platformie naukowej RCIN.

Wróć