Międzyzakładowe posiedzenia naukowe

Czw, 16.02.2012

 

Zakład Geografii Miast i Ludności, Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego oraz Zakład Przestrzennego Zagospodarowania IGiPZ PAN zapraszają na organizowane wspólnie posiedzenia naukowe, które odbywać się będą w siedzibie Instytutu przy ul. Twardej 51/55, w sali seminaryjnej na parterze o godz. 11.00.


Program posiedzeń:

  • 6 marca 2012 r. - Prof. Stanisław Walukiewicz (Instytut Badań Systemowych PAN) – Rynek badań naukowych
  • 3 kwietnia 2012 r. - Prof. Tomasz Zarycki (Instytut Studiów Społecznych UW) – Ramy interpretacyjne polskiej geografii wyborczej w aspekcie procesów dlugiego trwania
  • 15 maja 2012 r. - Dr Piotr Rosik (IGiPZ PAN) – Dostępność lądowa przestrzeni Polski
  • 29 maja 2012 r. - Prof. Grzegorz Węcławowicz, mgr Magdalena Wątorska-Dec (IGiPZ PAN) – Problemy odnowy osiedli mieszkaniowych w miastach postsocjalistycznych Europy Centralnej – projekt badawczy ReNewTown

Wróć