Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Nie, 23.03.2014

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na prezentację i konsultację wyników projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Spotkanie odbędzie się 13 maja bieżącego roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na 6. piętrze w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa.

Wróć