XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi"

Pon, 16.05.2016

 

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN oraz Komisja Obszarów Wiejskich PTG mają zaszczyt zaprosić na XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi", które odbędzie się 6-7 czerwca 2016 r. w Jachrance.

Pierwszego dnia (poniedziałek) prowadzone będą obrady: sesja planarna (wystąpienia 20-minutowe), sesje równoległe (wystąpienia 15-minutowe) oraz sesja posterowa z konkursem na najciekawszy poster. W trakcie trwania konferencji przewidziana jest uroczysta prezentacja Atlasu obszarów wiejskich w Polsce oraz dystrybucja zeszytów czasopisma Studia Obszarów Wiejskich.

Drugiego dnia (wtorek) planowane są warsztaty terenowe "Zasoby lokalne centralnej części województwa mazowieckiego", mające na celu prezentację możliwości i barier wykorzystania zasobów lokalnych w codziennej działalności człowieka.

Wróć