IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Stanowisko Prezydium PAN ws. kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

Dnia 20 listopada br. Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło "Stanowisko ws. w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski". Stanowisko to jest skutkiem opublikowania raportu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nt. uwarunkowań, skutków i kosztów chaosu przestrzennego (Studia KPZK, t. 182, I-III). Pełna treść stanowiska Prezydium PAN i materiały związane z Raportem KPZK PAN są dostępne poprzez stronę KPZK PAN. Szeroko wykorzystano tam analizy, wykonywane w ramach corocznych opracowań IGiPZ PAN nt. stanu i zaawansowania prac planistycznych w gminach.

Wróć